Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Vervolgvragen van Louis Bontes in de kwestie Demmink


Kamervragen van het Lid Bontes (VNL) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister-president over de affaire Demmink.
 1. In welk stadium bevindt zich thans het strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie naar oud-ambtenaar Demmink?

 2. Klopt het dat het strafrechtelijk onderzoek wordt opgehouden omdat Turkije geen gehoor geeft aan internationale rechtshulpverzoeken?

 3. Welke middelen heeft u om Turkije te bewegen gehoor te geven aan deze rechtshulpverzoeken? Welke mogelijkheden heeft u hiervan benut?

 4. Kunt u de Kamer op de hoogte houden over de voortgang van het strafrechtelijk onderzoek?

 5. Bestaan er MIVD-rapporten over de heer Demmink, die van 1971 tot 1982 werkzaam was op het ministerie van Defensie?

U gaf in uw antwoorden van 21 januari 2015 het volgende aan: Naar aanleiding van een tweede getuigenverklaring op 15 april 2014 in het kader van hetzelfde civiele getuigenverhoor, heb ik desgevraagd in de media aangegeven dat ik een duiding van de verklaring had gevraagd aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal. De voorzitter van het College deelde mij bij ambtsbericht van 1 mei 2014 mede dat er geen informatie was aangetroffen die de getuigenverklaring van 15 april 2014 bevestigde. Het ambtsbericht leidde derhalve niet tot een andere conclusie dan hetgeen ik eerder aan uw Kamer had medegedeeld.

 1. Deelt u de mening dat deze getuigenverklaringen van oud-justitiemedewerkers onder ede op zichzelf ook als "informatie" kunnen worden geclassificeerd? Zo nee, waarom niet?

 2. Erkent u dat er een mogelijkheid bestaat dat uw eerdere antwoorden dat de heer Demmink in het geheel niet voorkwam in het Rolodex-onderzoek onjuist waren?

 3. Of bent u van mening dat de eerste en tweede getuigenverklaring onder ede geen kern van waarheid bevatten?

 4. Waarom beroept u zich in uw antwoord op ambtsberichten van de voorzitter van het College van procureurs-generaal en trekt u niet uw eigen conclusies als verantwoordelijke minister?

 5. Heeft u weleens geïnformeerd bij uw eigen staatssecretaris, de heer Teeven, of de heer Demmink in het Rolodex-onderzoek is genoemd? Zo ja, wat was zijn antwoord? Bent u ermee bekend dat de heer Teeven verschillende journalisten heeft ingelicht dat de heer Demmink in het Rolodexonderzoek is voorgekomen?

 6. Is het al bekend of de heer Demmink in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in de civiele procedure tegen het Algemeen Dagblad?

 7. Zo ja, laat u opnieuw de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor de vergoeding van de juridische kosten? Zo nee, bent u bereid de Kamer te informeren zodra de heer Demmink heeft besloten om wel of niet in hoger beroep te gaan?

 8. Wat zijn de totale kosten voor juridische bijstand die tussen 2007 en 2010 zijn gemaakt voor de heer Demmink? Kunt u die kosten uitsplitsen naar zaak en naar tijdstip?

 9. Hoe valt uw conclusie dat "niet vast is komen te staan dat de door het AD geuite beschuldigingen gegrond zijn" te rijmen met de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin wordt aangegeven dat de publicatie in het AD niet onrechtmatig en wel zorgvuldig was en waarin wordt gesteld dat de beweringen in het artikel steun vinden in de feiten? Heeft de rechter daarmee niet geoordeeld dat de beschuldigingen over contacten met een jongenspooier vermoedelijk waar zijn?

bronnen:www.bontesvanklaveren.nl
 Kamervragen-453966 (2015Z01581)
Joris Demmink, wat kost dat nou eigenlijk allemaal?
Joris Demmink is in 1971 in dienst getreden bij de overheid 1 en heeft daar 41 jaar, tot zijn pensioen eind 2012, gezeten. In die tijd heeft hij de belastingbetaler heel wat gekost.

We kennen inmiddels een deel van de directe juridische kosten 2. Maar er zijn natuurlijk veel meer kosten die niet gespecificeerd zijn of elders gecategoriseerd. Daarmee valt het buiten het gezichtsveld van de parlementaire controle. Maar niet buiten de lastenverzwaringen voor de burgers. En ook niet buiten de onderzoeken van de medewerkers van het HHC. We geven u enkele voorbeelden.Zo is bekend dat JD de kosten voor de studie rechten van zijn toenmalige vriendje, de porno-acteur Libor Čtvrtlík heeft betaald 3. Nou ja, hij zelf? Wat zeker is, is dat er, op kosten van de Nederlandse belastingbetaler, een speciale stichting in Praag is opgericht die dit soort 'subsidies' moest financieren. En dat JD daar op staatskosten heen vloog.


Joris reisde graag (first class, uiteraard) 4 en had er geen enkele moeite mee om dan op Schiphol nog even een kopje koffie van 500 euro te drinken. En ook een avondje doorzakken in Club Washington (incl. pay-per-view, die overigens keurig netjes door hem zelf betaald is) 5 mocht wat kosten.

We kennen naturlijk de nachtelijke diners van JD met Docters van Leeuwen, incl. een behoorlijk flesje wijn 6. Dat moet kunnen, het is per slot van rekening een zakelijke bespreking. Heel belangrijk en buiten kantooruren, dus erg geheim.

En ook de weekend bezoekjes aan bijv. Sail Amsterdam, of bepaalde 'Rolodex-gelegenheden' gingen met de dienstauto met chauffeur. Bijv. rechtstreeks vanuit Brussel naar Amsterdam. Keurig netjes gedocumenteerd.Een van de meest gigantische kostenposten die direct en indirect aan JD zijn toe te schrijven is de affaire Hüseyin Baybaşin. Deze politieke gevangene is (mede) door toedoen van Demmink een schandvlek voor Nederland. Compleet met internationale reputatieschade en alle kosten voor ambassadeurs van dien. En niet te vergeten de NHC-subsidie 7, waarvan het HHC inmiddels heeft begrepen dat het slechts om een 'tijdelijke terugtrekking' zou gaan.

Dan zijn er de talrijke onderzoeken, die nu al 19 jaar duren, naar de vele malversaties binnen justitie. Ook op 3 februari a.s. is er géén uitspraak van Diederik Aben te verwachten 8. De "wat-er-ons-inziens-na-drie-maanden-al-had-moeten-liggen" deskundoloog 9, die inmiddels al een half miljoen euro heeft gedeclareerd, krijgt het (wat een verrassing) niet voor elkaar om een zinnig rapport in elkaar te draaien wat de toets van het HHC kan doorstaan.


Joris Demmink, wat krijgen we daarvoor terug?
Maar uiteraard kost JD niet alleen tientallen miljoenen. We krijgen er ook heel wat voor terug. Wat te denken van een leuk, schattig, beeldig nieuw logo-tje met frisse, fruitige kleurtjes? Onze JD mocht (heel belangrijk voor het ministerie van justitie) de voorzitter spelen van de "Steering Committee Logo" en samen met nog 200 ambtenaren een symposiumpje houden in Sociëteit de Witte 10. Kost wat, maar dan heb je ook wat.En verder hield JD zich bezig met handtekeningen zetten onder declaraties voor ministeriële drinkfestijnen 11. Nauwgezet controleerde hij, alsof hij een accountant van de FIOD was, iedere declaratie van hemzelf en keurde deze goed.

Het HHC heeft in ieder geval geen afgewezen declaraties aangetroffen. Een secretaresse met een stempel had kunnen volstaan. Maar ook voor deze ministeriële secretaresses zijn heel wat kosten gemaakt. Denk aan Staatsgeheim Storm 12 of de vakantie in 'Griekenland' van de DG voorlichting Stordiau 13, speciaal in 2002 weggekocht bij de gemeente Amsterdam voor damage-control.Dat de schade om tientallen miljoenen belastinggeld gaat staat vast. 19 jaar onschuldig vastzitten 14 wat (opnieuw) is uitgesteld tot 03.02.2015 15 (en daarna nòg meer) alsmede de wederrechtelijke ontneming 16, 16 jaar geleden, die óók al weer uitgesteld is 17. Alleen dat uitstellen moet al aan wettellijke rente (7%) een fortuin kosten! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele miljoenen kostende andere slachtoffers...
author: Ton   |   published: 30.01.2015   |   updated: 30.01.2015   |   comments: allowed

03.02.2015
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag

 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014