Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Leugenaar Ivo O.

607163

607164

607167

607168Gisteren heeft minister Ivo Opstelten (eindelijk) antwoord gegeven op vragen van de leden Bontes en Van Klaveren over de affaire Demmink. Meerdere onderwerpen kwamen aan de orde, waaronder:
  1. Was Demmink in beeld ten tijde van (let op: niet 'in') het "Rolodex" onderzoek?

  2. Welke aderlatingen heeft de belastingbetaler moeten doen voor de juridische procedures van de verdachte crimineel Demmink en waanneer gaat JD die nou eens een keertje terugbetalen?

  3. Wilt u de Turkse en Nederlandse MID en AIVD rapporten over JD beschikbaar- en zeker stellen?

  4. Zijn er vertrouwelijke gesprekken gevoerd met Kamerleden over de zaak Demmink of n.a.v. vragen en uitspraken?

En zoals gebruikelijk wordt de kamer weer eens (kennelijk opzettelijk) via woordspelletjes verkeerd voorgelicht. Een politieke doodzonde, gecombineerd met de strafaangifte 1 tegen Ivo O. alle reden om deze man op zijn minst te schorsen en een motie van wantrouwen in te dienen. Het HHC analyseert de uitspraken en geeft in de opinie aanvullende bewijsstukken. Had de Minister dat eigenlijk niet zelf moeten doen?


Demmink in Rolodex onderzoek ?
Op vragen van de groep Bontes-van Klaveren 2 antwoorde Ivo O. hetvolgende:

"De voorzitter van het College deelde mij bij ambtsbericht van 1 mei 2014 mede dat er geen informatie was aangetroffen die de getuigenverklaring van 15 april 2014 bevestigde. Het ambtsbericht leidde derhalve niet tot een andere conclusie dan hetgeen ik eerder aan uw Kamer had medegedeeld." 3.

Als ze beginnen met de verantwoording van zich af te schuiven, "niet ikzelf maar de voorzitter", dan weet je dat het goed fout zit. Vergelijk dit maar met OvJ Roelofs die rechercheur Jeroense de zwarte Piet toespeelt 4. "Het bericht leidde tot de conclusie." De Minister concludeerde niet zelf. Dat deed het bericht voor hem. Typische ambtenaren prietpraat van mensen die te laf zijn om zelf verantwoording te durven dragen.

Verder is het gewoonweg, klinkklaar, ronduit, protserig, opzichtig niet waar. Een blatante leugen. Niet alleen Demmink was onderwerp van "een" onderzoek (het heette toen nog geen 'Rolodex') maar ook nog diverse andere top-functionarissen binnen justitie 5.

"Er is geen informatie aangetroffen." Maar er zijn toch wel rechtbankverklaringen onder ede van justitiële medewerkers? Dat is toch echt informatie! En als de rapportages die ze destijds gaven "verdwenen" zijn, dan kunnen ze toch een nieuw rapport opstellen? Sterker nog, dat heeft de Utrechtse rechtercommisaris Gehlen al voor hem gedaan. Als hij die informatie kwijt is kan het HHC wel voor een backup zorgen hoor.

"Er is geen informatie aangetroffen.", zoals ook de Srebrenica fotosrolletjes (zouden) zijn vernietigd en niet meer zijn terug te vinden. Of de telefoontapgesprekken tussen vice-minister van justitie Fred T. en van Rey. "Toevallig", per ongeluk, was er een uurtje een storing waardoor uitgerekend die gesprekken niet meer (formeel) produceerbaar waren.

Dat heet verduistering van bewijsmateriaal en frustratie van de rechtsgang en is hartstikke strafbaar (art.189 WvSr. 6). Maar inmiddels is iedereen er aan gewend dat op het Ministerie van Justitie agenda's, rolodexen en ander belastend bewijsmateriaal verdwijnt. En er heeft nimmer enige repercussie of verantwoordelijkheidstelling plaatsgevonden. Het is inmiddels zo erg gesteld dat ook de Tweedekamer (een uitzondering daar gelaten) niet meer controleert en dat er moet worden uitgeweken naar het buitenland om recht te doen 7.


Juridische kosten Demmink
Dan was er de tweet van Louis Bontes over de juridische kosten van verdachte Demmink die door Ivo O. werden betaald. (Uiteraard van onze afgeperste centen.) Het Katholiek Nieuwsblad 8 berichtte hierover het eerste, waarna het door diverse media werd aangehaald. Onvolledig 9 of zelfs bewust misleidend 10 door het sterk af te ronden naar beneden.NOS
periode t/m betreft (specificatie/uren)                        faktuur bedrag (€)
01.07.2004 Demmink / NOS / 13321905 / 10798323
11 - Gay-krant / Panorama
12 - Anne Frank Plantsoen
13 - Runderkamp-papers
14 12.032,69
  SUBTOTAAL €   12.032,69
  Medegedeeld door de Minister €   0,00

AD
periode t/m betreft (specificatie/uren)                        faktuur bedrag (€)
19.02.2013 Demmink / AD / Knijff 20557027 15 9.268,30
12.09.2013 Demmink / AD / v-j 2013Z18432 16 16.166,86
02.01.2014Demmink / AD / 20557027 / 13191601 d.d. 18.02.2014 17 10.866,56
13.01.2014Demmink / AD / 20557027 / 13191603 d.d. 18.02.2014 18 12.597,85
22.01.2014Demmink / AD / 20557027 / 13191602 d.d. 18.02.2014 19 2.541,00
03.11.2014Demmink / AD / hoorzitting 20 PM
16.12.2014Demmink / AD / bestudering vonnis 21 PM
  TOTAAL te betalen proceskosten aan wederpartij
Waarom Opstelten daar nu weer € 6.529,50
van moet maken is een raadsel.
22 +    7.647,00
  SUBTOTAAL €   59.087,57
  Medegedeeld door de Minister €   48.899,57

Art.12 Sv.
periode t/m betreft (specificatie/uren)                        faktuur bedrag (€)
30.06.2007 Demmink II advies / Knijff 20299859 23 9.096,36
05.09.2008 Demmink II advies / Knijff 20299859 24 2.499,00
04.02.2009 Demmink II advies / Knijff 20299859 25 2.499,00
12.05.2009 Demmink II advies / Knijff 20299859 26 2.499,10
31.10.2012
SG-MinJus gaat met penisoen
07.10.2013 Demmink / Knijff 2013Z18432 27 13.388,05
06.11.2013 Wladimiroff - oktober 2013 28 21.072,10
10.12.2013 Wladimiroff - november 2013 29 8.944,08
09.01.2014 Wladimiroff - december 2014 30 15.373,78
11.02.2014 Wladimiroff - januari 2014 31 2.738,35
18.02.2014 Wladimiroff - januari 2014 32 2.541,00
 NB: Dit is exclusief de kosten vanaf 22.01.2014
waaronder:
• diverse getuigenverhoren (ook in Utrecht)
• processen bij de Hoge Raad inzake Baybaşin
PM
  SUBTOTAAL €   80.650,82
  Medegedeeld door de Minister €   64.057,36

Roestige Spijker
periode t/m betreft (specificatie/uren)                        faktuur bedrag (€)
03.03.2014 Dutch Injustice - dag 1 - Bart X. 33 PM
04.03.2014 Dutch Injustice - dag 2 - Koter en Hoek 34 PM
10.03.2014 Dutch Injustice - dag 3 - Storm 35 PM
14.03.2014 Dutch Injustice - dag 4 - van Huet 36 PM
23.03.2014 Dutch Injustice - dag 5 - Langendoen 37 PM
24.03.2014 Dutch Injustice - dag 6 - Molenkamp 38 PM
11.04.2014 Dutch Injustice - dag 7 - Krol 39 PM
15.04.2014 Dutch Injustice - dag 8 - Broersma en Postma 40 PM
 NB: Dit is exclusief de kosten vanaf 22.01.2014PM
  SUBTOTAAL €   ?,??
  Medegedeeld door de Minister €   0,00

Overige
periode t/m betreft (specificatie/uren)                        faktuur bedrag (€)
03.03.2014Demmink-getuige Bart X. (incl. beveiliging) 41 PM
11.03.2014Demmink-getuige mevr. Storm van 's Gravesande 42 PM
??.??.2014Boek Thomas Ross: De Vrienden van Pinokkio 43 PM
??.??.2014Diverse rechters, gebouwen, bewaking PM
??.??.2014Afhandeling WOB-verzoeken PM
??.??.2014Overleg, vergaderingen, besprekingen Ministerie PM
??.??.2014Diverse recherche onderzoeken PM
??.??.2014Rechtshulpverzoeken buitenland PM
  SUBTOTAAL €   ?,??
  Medegedeeld door de Minister €   0,00

 
  WERKELIJK MINIMAAL TOTAAL €   151.771,08
  Medegedeeld door de Minister €   112.956,93
  Tenminste gelogen / misleid / verduisterd
De werkelijke kosten moeten een veelovoud zijn.
 €    38.814,15


NB: De Wet Openbaarheid Bestuur vereist dat de Minister dit allemaal uit eigen beweging mededeelt. Niet pas nadat er Kamervragen of WOB-verzoeken zijn ingediend. En, zeker indien het op verzoek gebeurt, dan dient de overheid deze naar de intentie van de wet en de vraagstelling te beantwoorden. Maar de overheid heeft er een handje van om alle transparantie tegen te houden. Opzettelijke frustratie van de rechtsgang. In strijd met de wet dus. Bovendien werd bij vraag 5 expliciet gevraagd: "Wat zijn de totale kosten? Die vraag blijft onbeantwoord.

In dit specifieke geval mag u niet weten dat de rechtsbijstand voor slechts één persoon, die al gedurende meerdere decennia discutabel is, tonnen -zo niet miljoenen- heeft gekost. En ondertussen moeten gewone burgers met rechtsbijstand het maar voor maximaal 1000 euro voor elkaar zien te krijgen. Oftewel 1% van wat diezelfde overheid betaald aan een verdachte crimineel. Voor dat geld is de gewone burger kansloos.

En Ivo en Fred wil die toegang tot de rechter nog verder beknotten. Gelukkig heeft de Eerste Kamer de bezuinigingen van 85 miljoen euro op de rechtsbijstand verworpen 44.

Verder meldt Opstelten nog: "Uit het besluit om betrokkene volledig te steunen, ook in financiële zin, bij het nemen van rechtsmaatregelen tegen de publicaties in het Algemeen Dagblad, vloeit voort dat, indien betrokkene de proceskosten waartoe hij is veroordeeld bij mijn ministerie zal declareren, deze kosten zullen worden vergoed. Nu niet is komen vast te staan dat de door het Algemeen Dagblad geuite beschuldigingen gegrond zijn, kan daarin geen aanleiding worden gevonden om van de betaling van een eventuele declaratie van de proceskosten af te zien."

Pardon? "Wijst de vordering (van JD tegen het AD, red.) in al haar onderdelen af." De rechter heeft vastgesteld dat de uitingen niet onrechtmatig en wel zorgvuldig waren. En er is geen beroep ingesteld. Dat lijkt mij dan op zijn minst een grond om géén zaak tegen het AD te beginnen. Waarom deed de Minister/Demmink dat dan toch? Het lijkt verdacht veel op het (strafbare) afdreigen van Donner. Daarmee is in mijn ogen Opstelten (samen met JD) medeplichtig aan een strafbaar feit. Komt er nu op grond van deze uitspraak een vervolgonderzoek? Tegen Demmink? En tegen Opstelten?Overige bronnen en detail-info:
08.11.2013 HHC-weblogDe Demmink subsidie
21.05.2014 HHC-weblogNog meer Demmink subsidie
04.11.2014 HHC-weblogDemmink afgeschermd
18.12.2014 HHC-weblogThe day after: wat kost dat nou?Rapportages over Demmink
Kamerleden Groep Bontes/van Klaveren wilden inzicht in bewijsmateriaal 45. Ze kregen het niet. Opstelten antwoordde alsvolgt:

"De advocaat-generaal bij het Gerechtshof te s-Hertogenbosch heeft vervolgens een rechtshulpverzoek geformuleerd waarin de Turkse autoriteiten om nadere informatie wordt gevraagd over de inhoud, achtergrond en betekenis van het document. Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft het rechtshulpverzoek, zoals gebruikelijk is bij rechtshulpverzoeken, doorgezonden aan de Turkse autoriteiten."

Weer van die ambtenaren prietpraat. Hebben zij op de lagere school wel een voldoende gehaald voor "begrijpend lezen"? Het zou kunnen zijn dat er een concept-memo is gekrabbeld en dat die misschien wel op de post is gedaan. Niet aangetekend. Geen track-and-trace. Geen enkele follow-up. Opdracht uitgevoerd met lange tanden en minimale inspanning zonder enig verantwoordelijkheidsbesef. Zoals gebruikelijk, aldus Ivo.

Niet alleen het "rechtshulpverzoek" maar ook het document wat ze via de bronnen van het HHC uit Turkije hebben ontvangen wordt niet beschikbaar gesteld. Gelukkig heeft het HHC een backup van het origineel. Geachte Groep Bontes/van Klaveren, bij deze u gratis met complimenten aangeboden.

Dan zijn er nog de vragen over de MIVD en AIVD rapportages. Ook daarbij draait Opstelten weer om het antwoord heen: "De benoeming tot Directeur-Generaal en Secretaris-Generaal bij het ministerie van Veiligheid en Justitie vergt geen inzet van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)."

Demmink is na zijn schooltijd in 1971 bij het Ministerie van Defensie in dienst gekomen 46 op de afdeling Wetgeving en Publiekrecht. Tot 1982, dus 11 jaar.

In dat jaar gebeurde er veel. Claus, de man van mevrouw van Amsberg -dochter van Bernhard Pantchoulidzew (ook wel bekend als Ihr sehr ergebener Bernhard Prinz Zur LippeBiesterfeld), werd uit Washington terug gehaald en gemedicaliseerd. Kort daarvoor had Bouterse een staatsgreep gepleegd en zat onze "militaire deskundige JD" veel overzee. Hij zou zelfs een relatie hebben met een militair, wat de reden zou zijn dat hij bij defensie weg moest en bij justitie terecht kwam 47. Hoezo zijn er na 11 jaar sleutelposities geen MIVD rapportages? Het HHC beschikt zelfs over rapportages van de Turkse geheime dienst!

En dan nog wat overbodige opmerkingen in het kader van afleidingsmanoevres over de wettelijke zorgplicht ingevolge artikel 15 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 48. Als Opstelten zijn door hem ondertekende documenten gelezen (en begrepen) had dan zou hij natuurlijk weten dat hij artikel 16 bedoelt. En vervolgens vergeet hij maar even gemakshalve artikel 34 49 van diezelfde wet te noemen waarin is bepaald "Het uitbrengen van verslag omtrent de uitoefening van enkele bijzondere bevoegdheden". Opstelten en zijn voorgangers hadden wettelijk reeds in 2007 (5 jaar na het rapport) en daarna ieder jaar, dus 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 verslag moeten uitbrengen. Hij doet het nog steeds niet.


Geheimhouding en vertrouwelijke gesprekken
Namens de Groep waren er ook vragen over vertrouwelijke gesprekken door de overheidstop (Ministers, Rutte of hoge ambtenaren) met andere ambtenaren of parlementariërs. Niet alleen of dit was gedaan maar ook welk doel deze dan dienden. Opstelten antwoorde als volgt:

"Het is niet ongebruikelijk dat (...) bewindspersonen en/of ambtenaren contact hebben met Kamerleden. (...) Indien bedoelde contacten met ambtenaren plaatsvinden, geschiedt dat vanzelfsprekend overeenkomstig de Aanwijzingen inzake externe contacten van rijksambtenaren. In dit kader heb ik ermee ingestemd dat in 2013 een aantal Kamerleden een mondelinge toelichting heeft gekregen op de antwoorden die waren gegeven op de gestelde vragen."

Vrij vertaald: Ja, er is contact geweest. De rest gaat je niets aan.


Rechtszaak Baybaşin versus Wladimiroff
Tot slot is het belangrijk om te weten dat het kantoor Wladimiroff in zowel de civiele zaak van de Roestige Spijker (waarom eigenlijk) bij het verhoor van oud CRI-rechercheur Klaas Langendoen, als in de art. 12 Sv strafzaken optreedt als advocaat namens Demmink. Dat kan niet zomaar. Wladimiroff is ook advocaat (geweest) van Baybaşin tegen Demmink en beschikt daarmee over vertrouwelijke informatie uit Turkije. Hij had nooit mogen optreden voor Demmink of de overheid. Net als overigens de in mijn ogen crimineel Bas Martens, deken van de Haagse Orde, tegen wie óók al een art.12 Sv strafzaak loopt in Den Bosch.

Uiteraard pikt Baybaşin dit niet. Hij heeft een vervolging ingediend. Deze zaak speelt a.s. maandag in het Gerechtshof Prins Clauslaan 60 te Den Haag. De zitting is openbaar in zaal B14 en begint om 15:40u. Uw HHC-verslaggever zal daar bij zijn. En Baybaşin zelf ook. Komt u ook?

   Zaak: Baybaşin
   versus Wladimiroff

   Maandag 26-01-2015
   Tijd: 15:40
   Rechtbank Den Haag
   Toegang: openbaar
author: pers   |   published: 23.01.2015   |   updated: 23.01.2015   |   comments: allowed

26.01.2015 - 15:40u
Baybaşin vs. Wladimiroff
Raad van Discipline
Den Haag - zaal B14

 
27.01.2015
Demonstratie
Break the System

Toespraak Micha Kat
Den Haag

 
03.02.2015
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014