Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Van uitstel komt géén afstel
Vorige week zou de rechter eindelijk eens een keer gaan beslissen over het lot van de politieke gevangene Hüseyin Baybaşin. Het is niet gebeurd. Alweer niet 1.

En ondertussen tikt de klok maar door. 7.000 dagen ten onrechte opgesloten. 600 miljoen verschrikkelijke seconden van marteling. Niet alleen ten onrechte maar opzettelijk wederrechtelijk.

Moet u zich eens voorstellen dat u een dagje kiespijn, buikpijn of hoofdpijn heeft. Eén dagje maar. De meeste mensen kruipen dan al zielig in bed. Ze hebben voor die ene dag even geen zin meer om te leven en hopen dat het morgen over is. Maar in het geval van Baybaşin gaat het niet over. Seconde na seconde van ondragelijk lijden tikt weg. En met de wetenschap dat het nóóóóóit over zal gaan. En met de wetenschap dat enkele staatshufters je dit hebben aangedaan voor hun eigen egoïstische persoonlijke gewin.

Van de checks-and-balances van de MSM-hoernalistiek hoef je geen steun te verwachten. De Kamerleden (op een enkeling na) 2 vinden hun "partij-politiek" en persoonlijke carrière belangrijker dan het controleren van de overheid. En hopen dat The A-team echt bestaat en het probleem wel eens eventjes op zal lossen zal je op de lange termijn niet veel verder helpen. Je zult het moeten doen met de "Onafhankelijke Rechter".

Maar die lijkt te laf te zijn om zelf te beslissen. De gevolgen van "Echte Rechtvaardigheid" zijn immers enorm. Hoofden van politieke kopstukken gaan rollen. Die verantwoordelijkheid moet, maar wil de rechter niet dragen. Daarom verschuilen ze zich achter de mening van een nitwit. Als de een of andere "deskundoloog" wat zegt is het verder zijn verantwoording. Nou, nee dus. En daarover heeft het HHC vragen gesteld 3.


Afleiding door een zondebok
De Hoge Raad heeft de perfecte nitwit en zondebok gevonden aan de hand van zijn eigen tweet van 01.03.2013 4: "De zondebokstrategie en de rechtspraak hebben gewerkt. Onschuldige (lees: Baybaşin, red) vrijgesproken en verantwoordelijken (lees: Demmink, Donner, Hillenaar, Teeven, etc., red) niet vervolgd."

;

Dat onze "deskundoloog" daarmee zelf als zondebok is aangesteld heeft hij nog niet door. Wel dat hij persoonsbeveiliging nodig heeft en 100.000 euro per maand voor het lezen van andermans boeken, waaronder die van Wim van de Pol 5 en Ton Derksen 6.

Gratis boeken daar is Bassie dol op. Door te retweeten maak je kans op boeken als "De Jungle van Autisme" (kan Bassie wel lezen?) "Fred en de Wet" (onze medeplichtige Fred) en "DNA Kroongetuige" (de concurrent van de kroongetuige-deskundoloog). De kosten van deze verlootte boeken moet je natuurlijk wel declareren. Het lijkt erop dat onze autistischdidact geen echte deskundoloog is.

Wat zijn eigenlijk de criteria om deskundoloog te worden? De wet, alweer zo'n tekst opgesteld door Demmink en zijn trawanten, geeft uitsluitsel:

Artikel 51i Sv. 7
  1. Op de wijze bij de wet bepaald wordt een deskundige benoemd met een opdracht tot het geven van informatie over of het doen van onderzoek op een terrein, waarvan hij specifieke of bijzondere kennis bezit.
  2. Bij de benoeming worden de opdracht die ten behoeve van het onderzoek in de strafzaak moet worden vervuld en de termijn binnen welke de deskundige het schriftelijk verslag uitbrengt, vermeld.
  3. Aan de deskundige wordt tevens opgedragen naar waarheid, volledig en naar beste inzicht verslag uit te brengen.
  4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de kwalificaties waarover bepaalde deskundigen moeten beschikken en over de wijze waarop in de overige gevallen de specifieke deskundigheid van personen kan worden bepaald of getoetst.


Republikein en/of terrorist?Onze Diederik heeft bij de aanstelling van deze deskundoloog zelf geen antecedenten onderzoek gedaan. Dat past niet in de luie afschuifpolitiek. Anders had hij geweten dat Bassie kritiek heeft op de HR wanneer het hem zo uitkomt 8. En dat moet toch wel een wenkbrauw doen fronsen. Hoe loyaal is deze een half miljoen euro kostende (waarvoor hij ook nog eens de auteursrechten 9 wil hebben) zondebok eigenlijk?

Bassie is bekend met de uitlek technieken van de overheid en de vertragingspolitiek. Zowel over Srebrenica als over de Vuurwerkramp heeft hij commentaar dat het allemaal zo traag gaat. Maar zelf laat hij niet zien hoe het dan wel kan.

En het kan nog erger. Bassie houdt er toch wel radicale ideeëen op na, die hem een AIVD-notitie moeten opleveren van het niveau Erwin Lensink 10. Niet alleen lijkt hij op te roepen tot Koningsrellen 2013 maar met een zekere mate van ongepastheid stelt onze eigen Bassie, aangesteld door de Hoge Raad als "expert" ook voor:

"Voor een Argentijns tintje aan de kroning, smijdt de betrokkenen bij het #koningslied uit een vliegtuig boven de Dam." 11

En dan zijn er nog zijn "studies" over de Koerden en Turkije 12. Die brengen het HHC weer in verwarring. Zo schrijft Fuat Avni: "Everyone behind these illegal acts, particularly Erdoğan, will pay the price before the law and history. You will be prosecuted." 13.


Busje komt zo
Baybaşin wacht nu al jaren tevergeefs op doortastende besluiten. Maar voor onze haastige deskundoloog uit "het kut-dorp Enschede" is er toch wel nog enige troost: Het busje komt zo! 14.


author: Ton   |   published: 10.02.2015   |   updated: 10.02.2015   |   comments: allowed

23.03.2015
Baybaşin vs. Wladimiroff
Uitspraak
Raad van Discipline
Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014