Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Kamervragen


 1. Heeft het kabinet de aangifte van de zes gevangenisdirecteuren tegen minister Opstelten gezien?
  • 16.09.2014 1 - Aangifte tegen Opstelten
  • 19.10.2014 2 - Parlement non responsief
  • 07.12.2014 3 - Ultieme poging

 2. Klopt het dat u, de minister van Veiligheid en Justitie, sinds 14 juni 2013 beschikt over een document van een Turkse officier van Justitie (gedateerd 22 april 2013) waarin wordt vermeld dat onderzoek in Turkije heeft uitgewezen dat Joris Demmink op 20 juni 1996 Turkije was binnengereisd? Zo ja, kunt u dit document aan de Kamer doen toekomen, desnoods vertrouwelijk, inclusief een officiële vertaling (door een beëdigde tolk)?
  • 22.04.2013 4 - Origineel Cumhuriyet Savcısı - Karar:2013/2344
  • 07.10.2013 5 - Was Demmink in Turkije?
  • 07.05.2014 6 - JD on tour

 3. Aan wie heeft u dit document (reeds) ter beschikking gesteld?

 4. Kunt u commentaar geven op wat dhr. De Koter getuigd heeft, namelijk dat in het Rolodex-onderzoek dhr. Joris Demmink nader onderzocht moest worden en dat hij dus wel degelijk in beeld was, iets dat in Kamervragen altijd ontkend is?
  • 05.03.2014 7 - Dutch injustice - day 2 - Leen de Koter
  • 10.06.2014 8 - De ROLODEX affaire

 5. Kunt u aangeven wat uw reactie is op de verklaring van oud-rechercheur Broersma, dat hij opdracht had gekregen o.a. dhr. Demmink te volgen?
  • 15.04.2014 9 - Dutch injustice - day 8 - Broersma en Postma
  • 17.04.2014 10 - Het resultaat van 8 dagen en 14 getuigen

 6. Hoe verhouden deze verklaringen onder ede zich, met uw eerdere antwoorden dat de heer Demmink in het geheel niet voorkwam in het Rolodexonderzoek?

 7. Kunt u aangeven op welke wijze vragen over de affaire Demmink beantwoord worden en hoeveel ambtenaren zich daar de afgelopen jaren mee bezig gehouden hebben?
  • 19.04.2014 11 - Vakantie in Griekenland
  • 15.05.2014 12 - Staatgeheim Storm

 8. Wat zijn de totale kosten die de afgelopen vijf jaar gemaakt zijn voor dhr. Demmink in deze zaak (bijvoorbeeld advocaatkosten)? Kunt u die kosten uitsplitsen naar zaak en naar tijdstip?
  • 16.05.2014 13 - De tijdbom vernietiger
  • 19.05.2014 14 - Het fop WOB verzoek
  • 21.05.2014 15 - Nog meer Demmink subsidie
  • 22.05.2014 16 - Bijzondere bonnetjes
  • 04.11.2014 17 - Demmink afgeschermd

 9. Bevinden de rapporten, die over de heer Demmink geschreven zijn door de MIVD en AIVD, bij zijn sollicitaties als DG en SG - op Justitie en op Defensie - zich op een veilige plek? En voor wie waren en zijn deze rapporten toegankelijk?

 10. Kunt u er zorg voor dragen dat zij niet verloren gaan, kwijt raken of beschermd worden door mensen die zaken als het Srebrencia-rolletje moesten behandelen?

 11. Wie hebben de afgelopen vier jaar de in vraag acht bedoelde rapporten ingezien?

 12. Zijn er ministers die deze rapporten ingezien hebben of deze rapporten hebben laten inzien en/of zich over de inhoud hebben laten informeren? Zo ja, welke, door wie en wanneer?

 13. Kunt u deze rapporten op korte termijn voor de Kamer ter beschikking stellen (eventueel vertrouwelijk)?

 14. Heeft een minister, minister-president of een hoge ambtenaar in de afgelopen vier jaar enig Kamerlid benaderd om een vertrouwelijk gesprek te voeren met ambtenaren over de zaak Demmink? Zo ja, wie deed/deden dat en met wie zijn die gesprekken gevoerd?

 15. Heeft een minister, minister-president of hoge ambtenaar in de afgelopen vier jaar enige fractievoorzitter, partijvoorzitter of partijleider benaderd over de zaak-Demmink naar aanleiding van uitspraken en Kamervragen (onder wie: Omtzigt, Oskam, Krol, Van Nispen, Hartong of enig ander Kamerlid of Europarlementariër)? Zo ja, kunt u dan per gesprek een toelichting geven wat het doel ervan was?

 16. Kunt u deze vragen, gezien de termijn voor de mogelijke aangifte en de wens van de indiener ze goed te kunnen wegen voor een besluit te nemen over deze zware maatregel, voor maandag 15 december 12.00 uur schriftelijk beantwoorden?


bron: 08.12.2014 - www.bontesvanklaveren.nl 18


author: Ton   |   published: 09.12.2014   |   updated: 09.12.2014   |   comments: allowed

16.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.12.2014
Uitspraak
Demmink vs. AD € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
18.12.2014
Aangifte tegen Opstelten
Gevangenisdirecteuren
Tweede Kamer
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014