Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Joost en Bram
Er zijn 2.360 rechters. Hoe groot is de kans dat je TWEE keer dezelfde krijgt?

Gisteren eindigde het HHC-artikel over Rolodex-verdachte Jan-Wolter Wabeke 1 met de vraag: Hoe groot is de kans dat je twee keer dezelfde rechter krijgt? Het kan nog erger. En dat gaat het HHC u vandaag bewijzen. Compleet met officiële Rechtspraak documenten. Geen fictie, maar feitelijk. Auto-biografisch, zelfs.


Joost is geen CDA-er. Aan barmhartigheid doet hij niet. Ja, natuurlijk wel naar zijn eigen jongens, maar niet jegens mensen die het systeem ter discussie durven te stellen. Advocaat Meindert Stelling 2 versus criminele Haagse Deken en Joris Demmink beschermer Bas Martens 3, 4 bijvoorbeeld. Betaaald door goed-werkgever Ivo Opstelten. En daarmee dus partij kiezende, wat een Deken niet behoort te doen. Anneke Storm had een corrupte advocaat nodig om haar "waarheidsgetrouwe" verklaringen onder ede niet zelf te verzinnen, maar te laten souffleren. Zeg maar waarnemingen uit eigen bron, bedacht door Bassie en uitgesproken door Anneke. Lekker betrouwbaar afdekken.

Datzelfde gebeurde met criminele advocaat Mikhail Wladimiroff 5, die niet, net als Bram uit zijn ambt werd gezet, maar een Teeven-dealtje mocht sluiten om zijn strafblad weg te poetsen.
Britta, net als Mikhail ooit de advocaat van Baybaşin, totdat hij doorhad dat zij andere belangen dienen, lijkt erg blij met Joost en zijn privé clubje advocaten afdekkers.

Joost heeft nu eigenlijk nog maar één droom. Net als Ivo ongeschonden de eindstreep en zijn pensioen halen. Nog maar een paar maandjes 6. Het is Ivo, mede dankzij het HHC, niet gelukt 7. En het gaat Joost ook niet lukken 8. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid van het HHC achterhaalt hem wel.


Hof van Discipline
Het hof van discipline heeft diverse taken, welke zijn gebaseerd op de Advocatenwet 9. De "rechters" hebben géén toga aan. Ze behoren namelijk NIET tot de rechterlijke macht.

Het Hof van Discipline is dus geen rechtspraak onderdeel maar een privé clubje. Weliswaar opgericht via een wetsartikel, maar het blijft een "tuchtcollege". Dat is een ander woord voor "we houden het binnenskamers". Zij willen criminele advocaten niet voor de rechter hebben en zorgen daarom wel voor zichzelf.

Het proto-type dus van een inteelt organisatie waarbij het belang van de organisatie voor gaat, boven die van de slachtoffers. En om helemaal zeker te zijn heeft het HHC nog even om bevestiging gevraagd via het openbare twitterkanaal van de rechtspraak 10.

En ook de aangeschreven minister bevestigt in een brief dat je corrupte advocaten alleen via het ons-kent-ons clubje mag aanspreken op hun wangedrag. De minister, die uiteindelijk tòch de eindverantwoordelijke is voor deze kromme wetgeving die door mensen als Joris Demmink en Siebe Riedstra wordt bedacht en gevierd met een borrel (zie de ondertekende declaraties in het artikel oranjebitter 11).

Deze tuchtrechtspraak wordt uitgeoefend in eerste aanleg door de raden van discipline en in hoger beroep, tevens in hoogste ressort, door het hof van discipline 12. Nou, dat klinkt mooi. Twee instanties, zodat je bij een (al dan niet opzettelijk) onjuiste uitspraak in beroep kunt gaan bij... dat zelfde tuchtclubje. Maar... Klachten over de Deken kun je volgens Artikel 13 lid 3 13 alléén indienen bij het Hof van Discipline. Dat betekent dus dat je bij een (al dan niet opzettelijk) onjuiste uitspraak NIET in beroep kunt. Goed afgedekt dus! En alle reden voor argwaan.


Belangenverstrengeling
Er zijn 2.360 rechters. Hoe groot is de kans dat je ZES keer dezelfde krijgt?

Het HHC heeft geen behoefte om een Bekende Nederlander te worden. Ik hecht aan mijn privacy, temeer daar de (criminele) overheid er toch al onnodig grievend veel te veel inbreuk op maakt. Het is dus niet vrijwillig, maar gedwongen door de omstandigheden (lees: de corruptie van de overheid) dat ik een deel van mijn privacy en betrokkenen opgeef.

Op 17 juni 2011 is mijn destijds zesjarig dochtertje ontvoerd. Door de oud-president van de Turkse Hoge Raad. Op 30 juni 2011 ben ik, in opdracht van de corrupte rechter, mijn eigen huis uitgezet en werd ik gedwongen om al mijn bezittingen achter te laten.

En als je denkt dat de Ambassade je beschermt? Welnee! Zij hebben het veel te druk met feestjes en borrels, alle leugens van Mark Rutte tegenover de Tweede Kamer ten spijt. Turkije schendt de een na de andere mensenrechten. Naar journalisten, naar rechters, naar burgers, naar Nederlanders. En Mark Rutte en Bert Koenders blijven braaf grote sommen geld overmaken, om de martelingen in de gevangenissen te financieren 14.

Je zoekt dan (rechts)hulp. In Turkije, maar ook gewoon in Nederland. In Turkije heb ik een uitstekend advocatenteam, die ondanks alle intimidaties, justitiële vervolgingen, inbraak en diefstal in hun kantoor, zich onvermoeibaar en belangenloos voor mij inzetten.

Maar in Nederland? Helemaal niets. Dus ging het HHC op onderzoek uit, waarvan deze website een spin-off is. Waarom beschermt Nederland haar staatsburgers niet? En zodra de naam Demmink, Baybasin, Turkije, diplomatieke rel valt loopt iedereen er met een grote boog omheen. Behalve de criminele Demmink-beschermers. Die ratten kruipen uit hun holen, al dan niet in opdracht, om hun holmaat te beschermen. Types als Bakker, de chauffeur van, nemen dan contact op.

(1) En types als Joost van Dijk worden dan naar voren geschoven. Bijvoorbeeld als lid comité van aanbeveling. Uitgerekend als Joris Demmink zwaar onder vuur ligt in de Amerikaanse Senaat / Helsinki Commissie 14, komt Joost van D. als rechterlijk aanbeveler om Joris D. te benoemen.

(2) Maar u raad het al. Dat Helsinki witwassen is slechts een bijbaantje. Joost verdient zijn grote geld met voorzittertje spelen 15 van het afdekclubje, het tuchtcollege van advocaten. U begrijpt dat het HHC in deze vooringenomen man niet veel vertrouwen heeft, zeker niet als u de verdere voorgeschiedenis van mijn zaken kent. Ik ga geen eerlijk proces krijgen. Deze voorzitter kan nooit zeggen dat zijn eerdere besluiten, die inzake Joris D. en die van mij, mogelijk onjuist zijn geweest en hij nu tot een nieuw/beter inzicht is gekomen.

Ik heb dus gewraakt. En toen mijn wraking behandeld zou worden heb ik enkele bewijsstukken toegezonden. Alarm! Wakker worden! Noodmaatregel!

(3) Net voor de zittingsdatum werd de voorzitter vervangen. Door... Inderdaad, u raadt het al: Joost van Dijk. Hij zou wel eens over zijn eigen wraking gaan beslissen.

(4) Enfin, op 6 maart 2017 heeft die zitting plaats gevonden. Hij begon met zijn vooringenomen speech waaruit bleek dat zijn onjuiste besluit al vast stond. Maar het HHC, inmiddels door de wol geverfd, trapte daar niet in. De houding en uitgedragen intentie van Joost was duidelijk. Reden voor (opnieuw) wraking dus.

(5) En dan gaan ze zich in allerlei onwettige, dus illegale/criminele, bochten wringen. Via "juncto" zijn er allerlei links tussen wetten gemaakt. Er wordt gekoppeld aan de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) en Strafvordering (Sv). Artikel 515 Sv lid 1 stelt dat "Het verzoek om wraking wordt zo spoedig mogelijk behandeld door een meervoudige kamer waarin de rechter wiens wraking is verzocht, geen zitting heeft. Met andere woorden Joost had helemaal geen voorzittertje van de wrakingskamer mogen spelen.

Vervolgens stelt 513 Sv: "3. Geschiedt het verzoek ter terechtzitting, dan wordt de terechtzitting geschorst" hetgeen geschiedde op 6 maart. En wat deed Joost toen? Jazeker, beslissen vanuit de tweede wrakingskamer na de schorsing, over de eerste wrakingskamer over het Hof van Discipline. De illegale beslissing kunt u hier links lezen.

(6) Hoe een en dezelfde man, die volgens de rechtspraak géén onderdeel van de rechtspraak uitmaakt, en daardoor ook geen bestuursrechtelijke beslissingen kan nemen (in het kantoor van de Centrale Raad voor Beroep), tot vijf keer toe voorzitter kan zijn in zaken die over hem zelf gaan is (los van de wettelijke aspecten) statistisch niet te beredeneren. Dat snapt hij zelf ook wel. Dus om te voorkomen dat ik hem zal accepteren als onafhankelijk rechter voorzitter van het vriendenclubje, beslist hij (opnieuw illegaal) dat ik hem nooit meer mag wraken. Om vervolgens een nieuwe Kamer van het Hof van Discipline samen te stellen, waarin iedereen is vervangen, behalve / met als voorzitter...

Tja, dat raadt u nooit!author: Ton   |   published: 07.04.2017   |   updated: 07.04.2017   |   comments: allowed

??.??.2017
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.??.2017
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.2017
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM