Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Rechtbank Den Haag

Op 6 maart 2014 komt de Rechtspraak met bovenstaande verklaring: "Er is geen enkel aanknopingspunt voor enige maatregel tegen betrokkene". Leuk bedacht. Maar hoe zit het met enige maatregel ter bescherming van de slachtoffers? Mogen dit soort lieden, bij tenminste een "schijn van verdenking", ongehinderd doorgaan met hun "schijn van kindermisbruik"?

Wie had dat gedacht!

Van verdachte van betaald kindermisbruik....
tot betaalde expert in kindermisbruik!
Kennelijk wel. Want op het moment van deze verklaring zat Jan Wolter met zijn snuffert kinderporno dossiers te bestuderen. Gratis! Niks geen bijvangst. Aangeleverd door slachtoffers. Legitiem kinderporno kijken en er nog voor betaald krijgen ook. Wat een fantatische baan.

Om twee maanden later, op 26 mei 2014, tot de conclusie te komen, zo begrijpt het HHC, dat hij wel heftigere kinderporno had gezien en dit hem niet voldoende opwond. Beslissing: Wijst het beklag af. Er is géén sprake van kinderporno... om vervolgens de aangevende advocaat aan te klagen voor het bezit van wèl kinderporno en hem te sommeren al zijn bewijs door de schredder van Anoushka te halen. Logisch toch?!


Jan Wolter W.
Jan Wolter is een Bekende Nederlander die publiciteit, noch openheid schuwt. Hij treedt op in allerlei interviews, heeft zijn eigen website 1 en er zijn veel persoonlijke details te vinden op facebook 2, 3. Hij zit nog net niet met Paul de Leeuw 4 in een of ander ranzig TV-programma 5.

Jan Wolter is getrouwd met Jan Swinkels, iets wat mogelijk is geworden doordat Jan Wolter de grondlegger is van het homohuwelijk 6, hetgeen hem een lintje heeft opgeleverd 7. Wat hij weer vol trots aan zijn vlaggenstok heeft hangen, tussen zijn andere patriotistische vlaggen, en ongetwijfeld tot spanningen zal leiden tussen de VVD-er 8 en de D66-er.

Mogelijk is Jan ook de grondlegger van het enkele maanden later adopteren van jongetjes door Paul de Leeuw 9, 10. Het kan allemaal in Nederland, waarbij de belangen van de kinderen gewoon op de tweede/laatste plaats komen.

In hun foto-gallerij komen we opmerkelijke taferelen tegen, waaronder pogingen tot auto-fellatio?

Wabeke heeft de belangstelling van het HHC gekregen toen uit onderzoek is gebleken (zie de publicatie uit 2013 11) dat deze Hoofd Officier van Justitie (HOvJ), samen met destijds directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken -en eveneens homofiel- Joris Demmink, direct (mede)verantwoordelijk is geweest voor de arrestatie van de Koerdisch politieke gevangene Baybasin.

En alsof dat nog niet genoeg is kwam Joris Demmink óók bij Wabeke thuis. Jan & Jan organiseerden namelijk intieme etentjes 12. En op één van die etentjes met Jan, Jan en Joris was ook Henk Krol aanwezig. Jan Swinkels was immers de fotograaf van de Gay-Krant van Henk Krol. Henk zou hierover later onder ede verklaren 13 dat Joris maar wat trots was op zijn pedofiele vriendje uit Praag, te zien op de uitgedeelde (verboden) kinderporno videoband.

Columnist Wicher Wedzinga stelt de geloofwaardigheid van Krol ter discussie 14. Maar feit is wel dat Jan een male-playboy-bunny pak heeft en graag in besloten kring theater voorstellingen geeft. En feit is ook dat Wicher schriftelijk heeft verklaard dat ook Ed Nijpels graag in een purperen jurkje rondloopt 15.

Net als Mark Rutte graag als bunny verkleed gaat naar zijn village-people concert van zijn persoonlijke torentjes-coach Gordon, die we weer kennen van Paul de Leeuw en Keesje 15. Wat kunnen we daaruit concluderen? Dat de VVD en de homo-scene maar een klein wereldje is?

Het zou in ieder geval kunnen verklaren waarom de afgelopen jaren alle politieke en diplomatieke aandacht alleen maar naar LGBT's gaat. Onze ambassadeurs reizen de hele wereld rond (op belastingbetalers kosten) om het homo-geloof uit te dragen. Iets wat overigens naar de opvatting van Dick Swaab 16 alsmede uw HHC-columnist geen DSM-classificatie behoeft of een gedragsstoornis is, maar wel een genetische afwijking 17. Het zou veel leed besparen (zoals we recentelijk weer zagen met homogeweld) als er erkenning zou bestaan dat homofilie geen keuze is maar een ziekte. Ze kunnen er zelf niets aan doen. Je gaat toch ook geen Mongooltjes (trisomie-21, syndroom van Down) in elkaar meppen? Zo, als dat geen discussie oplevert :-)


ROLODEX
Maar veel belangrijkere feiten zijn dat er maar liefst drie politie beambten onder ede (dus uitgebreider dan "onder ambtseed") ten overstaan van de rechter en ondergetekende hebben verklaard dat er concrete verdenkingen lopen tegen Wabeke 18. U kunt de volledige verklaringen teruglezen op deze site in de maanden maart en april van 2014 19.

NOTA BENE: Dit onderzoek is niet gesloten. Het is een "cold case" omdat vanuit justitie zelf dit onderzoek is gefrustreerd en gesaboteerd. Er is (strafbaar) bewijs verdonkermaand en aan criminelen een vrijgeleide gegeven.

Er zijn meerdere formele getuigenverklaringen onder ede van politie-rechercheurs
dat rechter Jan Wolter Wabeke een zedenverdachte en kindermisbruiker is.
En zelfs lid van een criminele organisatie.

Met de nadruk op is, niet was.
Hij is nimmer vrij gesproken.

Vraag 1: Als we uitgaan van de onderbouwde hypothese dat homofilie en/of pedofilie een ongeneeslijke ziekte is, is het dan moreel verantwoord om deze mensen bloot te stellen aan blote kinderen? Een zichzelf respecterend juridisch orgaan zou zoiets niet moeten toelaten.

Vraag 2: Als we uitgaan van de onderbouwde verdenkingen dat Wabeke een crimineel is, is het dan verantwoord om hem zaken te laten behandelen waarin hem vooringenomenheid wordt toegedicht? Met andere woorden: kan een zichzelf respecterend juridisch orgaan zich welbewust permitteren om de "schijn van partijdigheid" over zich heen te roepen?

Toch gebeurt dit. Wabeke treedt op als rechter in meerdere zedenzaken. En in het bijzonder is hem een zaak toegewezen (of is die gekozen?) waarin zijn VVD-vriend Joris Demmink als (mede)verdachte wordt genoemd. En alsof dat nog niet genoeg is is er ook een directe relatie met een collega rechter 18. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men die zaak niet wil onderzoeken.

Wraking ligt dan voor de hand. Maar nee hoor. Wabeke doet er een schepje bovenop en zet zich zelf voor de zekerheid maar neer als voorzitter. Zo blijft volledige controle gewaarborgd.

En dat dit geen incidenten zijn, maar een vaste strategie zal het HHC illustreren met haar volgende publicatie over de wederrechtelijk handelende rechter Joost van Dijk, voorzitter van het Hof van Discipline.

Hoe is het mogelijk dat een zedenverdachte rechter zedenzaken mag behandelen?

Er zijn 2.360 rechters. Hoe groot is de kans dat je twee keer dezelfde krijgt?author: Ton   |   published: 06.04.2017   |   updated: 06.04.2017   |   comments: allowed

??.??.2017
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.??.2017
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.??.2017
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM