Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Verslag dag 3
In aanvulling op het verslag van dag 3 1 volgen nu de details en enkele discussiepunten. Ter inleiding: Slachtoffers zijn vaak teleurgesteld in de wijze waarop de overheid hun belangen behartigen. Dit beeld wordt bevestigd door één van de verdachten in het pre-Rolodex onderzoek, mr. Jan-Wolter Wabeke, eet-maatje van Demmink en Henk Krol 2. Niet alleen is de overheid nog al eens in gebreke, soms wordt er actief gesaboteerd en gefrustreert.

Vandaaruit is ook dit getuigenverhoor opgestart. In de jaren '90 waren er tenminste twee slachtoffers van de corruptie bij justitie, te weten Bart van Well en Jetty Bruggenwirth. Beiden hebben ze eerste hand informatie waarvan ze willen dat de overheid daarmee aan de slag gaat. Doch het gebeurt maar niet. En dus doen ze het dan nu zelf.

Er was in 1998 namelijk sprake van een transitiefase waarin steeds minder resultaat werd geboekt en steeds meer spelers buiten schot bleven:
  1. De primaire CID-info afkomstig van Jetty nadat haar 11-jarige dochter was verkracht.
  2. De Filtering door OvJ Fred Teeven, door bepaalde verdachten buiten het taktische onderzoek te houden.
  3. Daarna óók nog eens het kapotgemaakte taktische Rolodex onderzoek doordat er vanuit justitie is gelekt.
  4. En tenslotte slechts de vervolging van drie leveranciers, maar niet van de justitiële misbruikers.


Jetty Bruggenwirth (53)
Verklaring

rechtspraak
maandag 09:30-11:00K. van Woudenberg11:00-16:00R. Beth
dinsdag 09:30-12:00A. de Jong 13:00-16:00K. Maasdam
woensdag 09:30-12:00J. Bruggenwirth 13:00-16:00Chr. de Graauw
donderdag09:30-12:00F. Teeven 14:00-16:00J.L.M. Neijndorff
vrijdag 09:30-? E. Broersma13:00-16:00J. Demmink

De kroongetuige is Jetty. Zij zocht een veilig onderkomen bij Nico Langeveld, nadat haar eerste vriend haar mishandeld had. Ze belandde daarbij van de regen in de drup. "Hij was de grootste fout in mijn leven." Nadat haar destijds elfjarige dochter verkracht werd en zij gedwongen werd toe te kijken was voor haar de maat vol en vluchtte ze weg. De politie zou haar wel "beschermen en de misdadigers vervolgen". Maar ja, dan kom je uit bij de Teeven-deal constructies. Want wat angstvallig buiten deze discussie wordt gehouden is de gekoppelde IRT-affaire waarin ook de Turkse en Nederlandse overheden een kwalijke rol speelden.

De volledige getuigenis is op video opgenomen door We Are Change 3. En verder is de formele verklaring, zoals opgetekend door de griffier en goedgekeurd door Jetty, beschikbaar (zie de pdf hier rechtsboven). Omdat de gehele getuigenis op video staat heeft het HHC besloten om de verklaring integraal te publiceren. Enkele opmerkelijkheden zijn in de tekst gehighlight en worden hieronder besproken. De verklaring begint op de derde pagina.

paginacitaat
3Twee CID-agenten, Rien Blokker en Walter Stevens
Blauwe Ford Scorpio met AA-kenteken
4Twee Turkse meisjes Nadia (3) en Jamilla (7)
Feestje op een boot van Klaas Bruinsma
Kleine kinderern in de leeftijd van 8 tot 10 jaar
Leeftijd van maximaal 14
5Eddy Hugenhart (correctie red: Eddy Hugonnard)
Robby Volkers
6Allerlei rare materialen
Huis van Salomonson
Henk Eerens
7Groepering in België die kinderen misbruikten
Kinderen worden in Kortrijk afgeleverd
8De hele onderwereld kwam zowel op de woonboot als in het café

• Op pagina 3 wordt verteld hoe (leden van) de Amsterdamse justitie reeds vóór de aangifte van Jetty op de hoogte waren. En toch kon het gebeuren dat kinderen werden verkracht en dat de overheid daar geen bescherming aan bood. Want diegenen die bescherming moesten bieden waren zelf de dader.
• Een blauwe Ford Scorpio (met mogelijk een AA-kenteken) was destijds in gebruik bij justitie. De vraag is of die van de CID-agenten was of dat de woning anderszins onder observatie lag. Want er wordt ook gesproken over banden met de onderwereld. Waarin één van de verdachten Klaas Bruinsma was, wiens boot ook genoemd wordt 4. De Cees-Helman en Teeven-bonnetje affaire wordt daarbij weer actueel onderwerp van onderzoek. Ook al ontspringt Teeven opnieuw de dans en wordt hij (nog) niet strafrechtelijk vervolgd 5.• Op pagina 4 worden meerdere minderjarige kinderen genoemd. En dan gaat het niet meer over "17 jaar en 9 maanden", zoals rechercheurs hun nalatigheid willen goedpraten. Wat de AIVD zegt: een beetje integer bestaat niet. En een beetje minderjarig ook niet. Al die retrospectieve opmerkingen als "toen was kinderverkrachting heel gewoon" vinden bij het HHC geen gehoor.
• De Groene Amsterdammer schrijft in Maart 1996 6: De commissie-Van Traa beschuldigt de huisadvocaat van de koningin van betrokkenheid bij grootscheepse witwasoperaties van drugsgelden. Wat is het geheim van raadsman Frits Salomonson en zijn gewezen zakenpartner 7 Oscar Hammerstein? In 1995 kwam de huisadvocaat van het koningshuis, vriend en vertrouwensman van prins Claus (...), onder ongenadig vuur te liggen omdat "hij het op menig pijpje heeft gemunt" door "lederboys" en compromitterende foto's.

Later zouden Patricia Paaij en Adam Curry hier gaan wonen. Maar nadat Adam op de radio aandacht aan deze zaak besteedde verdween hij onmiddelijk: van de Nederlandse radio en uit Nederland naar Amerika 8.

• Op pagina 6 schrijft de griffier "allerlei rare materialen". Jetty had het over handboeien, zwepen en een hakbijl. Een hakbijl is inderdaad een vreemd attribuut, ook in de perverse SM-wereld.

Het HHC zou naast deze verklaring anno 2016 ook graag de verklaring uit 1998 willen lezen. Jetty heeft er destijds géén kopie van gekregen (vreemd) en stond er daarom op om die deze keer wel te ontvangen. Maar in het dossier, mogelijk bij het bonnetje van Teeven, moeten de getuigenverklaringen uit die tijd beschikbaar zijn. Immers het dossier van Nico L. is nog steeds geopend, waardoor het bewijs dient te bestaan.

Het gaat veel verder dan alleen maar wat onderwereld verhalen. Allerlei IRT-criminelen en relaties met het Koniklijk Huis zijn genoemd. Alle reden voor de overheid dus om dit tot het uiterste af te dekken.• En daar deed landsadvocaat Houtzagers dan ook graag aan mee. Toen de verklaring uitkwam bij linken met België werden grenzen overschreden. Stel je voor dat de aansprakelijkheid van de nalatige overheid niet alleen in Nederland geldt maar ook in België (Dutroux), Engeland (Jimmy Saville), Duitsland (Manuel Shadwald). Dat klinkt al net zo afschuwelijk als de nalatigheid van Nederland bij de recente Brussel/Zaventem bomaanslag. Alles ontkennuhhh en stil zwijguhhh !!!


Chris de Graauw (59)
maandag 09:30-11:00K. van Woudenberg11:00-16:00R. Beth
dinsdag 09:30-12:00A. de Jong 13:00-16:00K. Maasdam
woensdag 09:30-12:00J. Bruggenwirth 13:00-16:00Chr. de Graauw
donderdag09:30-12:00F. Teeven 14:00-16:00J.L.M. Neijndorff
vrijdag 09:30-? E. Broersma13:00-16:00J. Demmink

Chris is (nog steeds) recherchekundig inspecteur bij de politie eenheid Amsterdam. Ter voorbereiding heeft hij contact opgenomen met RR, Rijks-Recherche. Met name ook omdat er vorig jaar door de RR een nieuw onderzoek is gestart en dit nu onder de rechter is. Chris doelt daarmee op het artikel 12 Sv onderzoek naar Demmink. Hij is in dit lopende onderzoek vorig jaar door de RR gehoord als getuige.

Begonnen wordt met het bespreken van zijn LinkedIn™-profiel 9. Chris is in 1978 begonnen bij de politie en zat vanaf 1980 in Amsterdam. In 1986 kwam hij bij de JEZ, hoewel zijn profiel spreekt van 1993. Chris verklaart dat hij over de periode 1986-2001 kennis heeft van de zedenzaken in Amsterdam. In 1992 kwam hij bij de Unit kinderporno en pedoseksualiteit. Althans voor zover het in de scope kwam. Chris is een maand of drie na de oprichting bij de Unit gekomen. Deze oprichting geschiedde na de arrestatie van de Zwitserse babyfolteraar Rene Osterwalder.


Deze zaak van het Jura-monster werd pas bekend in 1992. En dus kon de overheid niet anders dan de publieke opinie van de Telegraaf volgen. Zoals ze dat nu ook doen met Ebru Umar. Niet de Kamervragen zijn bepalend voor het beleid, maar de chocoladekoppen.

Deze criminele organisatie martelden babies tot de dood er op volgde. En hoewel advocaat Peter Plasman het bestaan van deze snuff movies op videobanden bevestigt 10 meende de Nederlandse overheid dat er te weinig bewijs was. De man heeft hier maar één jaar vast gezeten en is daarna uitgeleverd aan de Zwitserland 11, alwaar hij 17 jaar cel kreeg 12.

In Nederland had hij slechts 60 dagen gekregen en er is een schadeclaim tegen de staat ingediend. Dat zal ook wel weer zo'n Teevenbonnetje zijn geweest.

Maar goed, tijdens het verhoor in Amsterdam van getuige Chris is dit allemaal niet aan de orde geweest. De vraag: "Wist de overheid van het bestaan van Criminele Organsiaties in de jaren '90 die zich bezig hielden met kindermisbruik?", had daarmee, onder ede bevestigend beantwoord kunnen worden. Het is niet gebeurd.

Maar toch bevestigde Chris interessante dingen die in de controlerende en ter verantwoording roepende media (het gaat nu dus niet over de MSM) algemeen bekend zijn: Er was een netwerk van meerdere jongens en meerdere pedoseksuelen. In die tijd was het tijdperk nog niet digitaal en ging het om fysiek en telefonisch contact. Er werden uit- en thuis wedstrijden gespeeld waarbij de veroveringen naar elkaars huis werden gebracht. We rolden van het ene in het andere netwerk."

In het HHC-artikel De Rolodex-man 12 ziet u de diverse links met het buitenland staan. U weet wel, wat landsadvocaat Houtzagers angstvallig probeerde te vermijden tot bespreking te maken. Op de vraag van de advocaat of er enige inzicht in de structuur was antwoordde Chris dat het ging om allemaal individuele figuren en dat er geen sprake was van centrale aansturing.

Vervolgens gaat het verhoor over het misbruik-appartement van Maasdam aan de Insulindeweg 13. De politie wist al lang van het bestaan af. "Al voordat ik bij de Unit kwam." Maasdam is al meerdere keren in aanraking met de politie gekomen wegens "te jonge leeftijd". In die tijd lag de grens op 16. Tussen 16 en 18 was het een klachtdelict. Boven de 18 was toegestaan.

Er waren meerdere bordelen waar onderzoeken liepen: In Amsterdam Oost, Amsterdam West, Rotterdam 14 en Den Haag. Maar van die andere locaties weet Chris te weinig. Er is een dark-number waar je geen zicht op hebt. We hadden wel de indruk dat we maar een klein deel zichtbaar konden maken in ons onderzoek. In die tijd hadden we een vaste ploeg van 6 man en, afhankelijk van locatie en districten, aangevuld tot een gemiddeld clubje van 10 man. We hadden onze handen vol.


Chris en Jetty
Chris verklaart: Ik ben met Jetty, die samenwoonde met Nico Langeveld, in contact gekomen nadat zij in 1998 haar verhaal wilde doen. Eerst bij de CIE van het bureau Elandsgracht. Het verhaal ging over Nico Langeveld en wat hij haar had aangedaan. Ze is gedwongen aanwezig te zijn bij sexueel geweld tegen haar dochter. Onder bedreiging van een vuurwapen om haar medeplichtig te maken aan sexueel misbruik. "Zodat er een slot op haar mond zou hangen.".

Naar aanleiding van haar aangifte hebben wij een onderzoek ingesteld naar deze Nico. Er ging een dreiging uit van deze Langeveld. In overleg met de OvJ (dat had een vraag aan Fred Teeven kunnen zijn geweest) is mevrouw als verdachte behandeld om haar in veiligheid te krijgen. Haar dochter ging naar een tehuis in het zuiden des lands.

Dit was de start van het Rolodex onderzoek. Het werd verricht door twee personen voor intern onderzoek, de rijksrecherche en vier personen van JEZ, waaronder ik met drie Amsterdamse collega's.

De aanleiding van het onderzoek was dat er ambtenaren bij waren betrokken. Jongens konden besteld worden bij Maasdam en die werden dan door chauffeur Nico naar bepaalde locaties gereden.

Op grond van artikel 272 van de ambtsbelofte kan ik niet spreken over deze betrokken ambtenaren, de namen en de gebeurtenissen. We zijn daar destijds expliciet op gewezen en moesten een extra geheimhoudingsverklaring tekenen. En ook omdat er nu een nieuw onderzoek loopt kan ik niets verklaren omdat dat anders de zaak zou kunnen schaden. Ik kan niet over de namen verklaren. Maar dat kan Jetty zelf wel.

De namen van Demmink, Holthuis, Wabeke liggen al op straat. Wanneer zal het onderzoek van de RijksRecherche gereed zijn? Dat weet ik niet. Ik ben zelf pas gehoord in november 2015. (Toevoeging HHC: Het onderzoek is in 2013 gestart omdat de rechter dat wilde, ondanks dat de overheid dat heeft geprobeerd tegen te houden. Twee jaar geleden, in mei 2014, besloot de RR het onderzoek uit te breiden 15. En pas anderhalf jaar later wordt de eerste rechercheur die hier mee te maken had voor het eerst gehoord????)

Maasdam (aka: Alex Muller, aka: Alex Pet, dezelfde personen) is aangehouden en veroordeeld. Bij dat onderzoek was ik betrokken. De actie was alleen gericht op zijn bordeel en niet op de andere bordelen (waaronder die van prof. Van Roon, toevoeging HHC). Hij is veroordeeld voor het beschikbaar stellen van jongens in de leeftijd van 13-14-15 jaar. En voor het vervaardigen van kinderporno. Dat gebeurde daar en in Oostenrijk.

Ik kan niet verklaren over het bordeel van Ger van Roon. Is er tegen hem een strafzaak gestart? ...... STILTE ........ "Ik zou het niet meer weten." Zijn er andere bordeelhouders vervolgd? Ja, Willy Schmitz die was nauw betrokken.

Jetty is veroordeeld wegens medeplichtigheid. Ja, dat begrijp ik zelf ook niet. Zij is wel bij het misbruik van haar dochter aanwezig geweest, maar dat kwam ook door de omstandigheden. Er is door een deur heen geschoten. Nico nam makkelijk een vuurwapen ter hand.

Er is een bloedspoor van sexueel misbruik van 15 slachtoffers gevonden, waarvan er 6 aangifte hebben gedaan. Er was veel angst bij de slachtoffers. Toen we aanbelden bij een van de slachtoffers en die door de deur heen de naam van Nico hoorde, begon ze uit angst te braken.


"De angst van Jetty voor Nico was terecht.
Als moeder doe je er alles aan om dat te voorkomen.
Ze had geen keus!"


Daarna heeft ze haar rol als moeder opgepakt en is ze direct naar de politie toegestapt. We hebben haar voor de veiligheid in bewaring genomen. Ik weet niet of zij is veroordeeld. Volgens mij niet. Het zou zeker onterecht zijn indien dat wel is gebeurd.

Toevoeging HHC: Fred Teeven was de behandelende OvJ. Saillant detail is dat toen bekend werd dat Jetty opnieuw zou kunnen gaan getuigen bij de Roestige Spijker verhoren van 2014, zij eind 2013 opnieuw is bedreigd en haar toen haar kleinzoon, die tot dan toe al die tijd gewoon bij haar woonde, werd ontnomen door de overheid. In opdracht van wie en waarom? Die zoon zou nu al twaalf keer zijn overgeplaats van het ene naar het andere pleeggezin. Dat heet dan "jeugdbescherming".


Vervolgens vraagt advocaat Martin de Witte nog naar kennis van Chris over Bart van Well. Chris kende Bart niet uit die tijd. Wel is de naam naar voren gekomen toen ze contact hadden met Raphaël Beth van de GG&GD. Die man speelde een bijzondere rol. Vanuit zijn functie had hij contact met jonge jongens en met Maasdam. Er waren vermoedens maar Chris kan zich niet herinneren of Beth strafrechtelijk is vervolgd.

Tot slot vraagt Martin nog naar de andere betrokkenen in het onderzoek. De twee CID contacten binnen het circuit die familie waren. Ik weet niet of er een familieband bestond. Er is nooit onderzoek naar gedaan. Is er iemand anders binnen de politie uitgezocht? Daar was geen reden toe in die tijd. Ik kan het me niet herinneren. Ik kan in verband met het lopende onderzoek van de rechter ook niet zeggen of er meerdere plaatsen zijn doorzocht.

En dan komen er drie bronnen die hetzelfde zeggen: De advocaat: U bedoelt het artikel 12 Sv onderzoek van het Hof? "JA" bevestigd door Chris, de Rechter commissaris en Houtzagers. "Dat klopt." En vervolgens wordt bevestigd dat dit onderzoek alleen gaat over Joris Demmink en niet over de andere vijf betrokken verdachte ambtenaren.

Het door Chris ingeroepen verschoningsrecht van geheimhouding zal nader worden beoordeeld door de rechter. Wordt vervolgd...
author: Ton   |   published: 27.04.2016   |   updated: 27.04.2016   |   comments: allowed

03.06.2016 09:30u
Getuigenverhoor
RB Amsterdam
 
??.05.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM