Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De zaak Marianne Vaatstra
complotarchiveliteraturesources Deze week werd bekend dat Jasper S. op 27-02-2013 voor de rechtbank te Leeuwarden moet verschijnen in een pro-forma zitting. Dat is twee weken nadat vader Bauke Vaatstra de pro-forma Machiavelliprijs in ontvangst mag nemen. Voldoende reden om de zaak nog eens onder de loep te nemen.

Een uitgebreide tijdlijn en onderzoekdetails staan elders op deze site. Die kunt u daar rustig nalezen en zal nu niet verder behandeld worden. Ik beperk me in dit commentaar dan ook tot een bespreking van de gevolgde procedure.

De daderprofielen

U denkt hier maar over wat u wilt. Wat mij wel opvalt is dat tussen 1999 en 2007 de goede voorbereiding, de rape-kit met handboeien en het bloed van de garottering zijn "verdwenen". En wanneer je je eigen bewijs en onderzoeken van je eigen mensen gaat tegenspreken dan moet iemand toch forse fouten hebben gemaakt. Verder rammelt er nog veel meer aan het onderzoek en de verklaringen, maar dat is elders al besproken.

Wat er echt is gebeurd is het publiek (maar naar eigen zeggen óók het OM) onbekend. Feit is wel dat in het obductierapport diverse onderdelen over bijv.                            en                      onleesbaar zwart zijn gemaakt, alsof het om staatsgeheimen gaat i.p.v. een moordonderzoek.

De bewijsmiddelen Meer bewijs heeft het OM niet, hetgeen ook de reden was om het grootschalig onderzoek te starten: een laatste poging. Is het DNA-bewijs in samenhang met de bekentenis voldoende voor een veroordeling?

Dat kan inderdaad. En uit de reacties van en in de media is op te maken dat de verdachte al lang is gebrandmerkt als dader. Nederland kent vele mensen met een uitgesproken mening en een opgestoken vingertje. Het is denk ik goed dat wij geen jury-rechtspraak kennen.

Het omgekeerde is echter ook waar. Met enkel dit bewijs (meer lijkt er niet te bestaan) kan een verdediging worden gebouwd die vrijspraak kan genereren. De vraag rijst dan ook waarom dit niet is gedaan.

De verdediging

Advocaat Jan Vlug vertelde in Nieuwsuur ongewoon openhartig hoe zijn cliënt Jasper S. de moord op Marianne Vaatstra bekende. Was dat tactisch slim of ronduit onprofessioneel?

De volkskrant deed een rondgang langs vakgenoten. Daaruit komt het beeld naar voren dat dit niet de werkwijze behoort te zijn zoals dat op de rechtenschool is aangeleerd. Bart Nooitgedagt van de Vereniging voor Strafrecht-advocaten zegt daarover: "Je moet als advocaat wel heel zeker weten dat je cliënt alle consequenties van zijn verklaring en het naar buiten brengen daarvan overziet." En laten we wel wezen, juristen hebben geen psychologische of medische training gehad. Jan Vlug kan deze zekerheid dan ook nooit hebben gehad. Zeker niet nu hij al in zo'n vroeg stadium naar buiten is getreden en zijn cliënt, voorafgaande aan de uitspraken van Vlug, nog in de isoleercel zat en geen contact kon en mocht hebben met de buitenwereld. Sterker nog: daags daarvoor waren zijn "beperkingen" nog met een maand verlengd!

Daarmee wekt Jan Vlug de schijn dat hij niet als een strafrechtverdediger maar als een pastoraal werker absolutie wilde verlenen aan zijn gelovige. Ook zal het argument dat hij daarmee mogelijk strafvermindering kan bewerkstelligen geen stand houden. Immers als Jasper S. (aannemende dat hij de dader is) berouw had willen tonen dan had hij daarmee niet dertien jaar en vele honderdduizenden euro's aan overheidsgeld moeten wachten, maar eerder uit de kast moeten komen. En ook dat erkent Jan Vlug, want hij stelde: "Jasper wist dat het spel uit was." Er zit dan ook geen enkele mate van vrijwilligheid in zijn verklaring.

Noch de pastorale absolutie, noch het toewijzen van strafvermindering vallen binnen de bevoegdheid en de competentie van deze advocaat. Het lijkt er achteraf op dat niet alleen Jasper S. de gevolgen van zijn bekentenis niet heeft kunnen overzien, maar ook de daartoe opgeleide strafadvocaat Vlug dit niet kon. Het heeft hem dan ook op forse kritiek van zijn vakgenoten en van de alternatieve media komen te staan. En als je dan zover gaat dat je critici laat arresteren dan moet je òf zeer overtuigd zijn van je gelijk (wat uit bovenstaande niet terecht blijkt), òf ernstig in paniek zijn door je eigen fouten.

Ik houd het op het laatste en kijk met belangstelling uit naar wat het OM op 27 februari a.s. gaat verklaren.author: Ton   |   published: 25.01.2013   |   updated: 25.01.2013   |   comments: allowed