Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

de trol

complotarchiveliteraturesources


Life imitates art far more than art imitates life"
Oscar Wilde (1889)


Een van mijn meest favoriete auteurs van de laatste 20 jaar is Tom Clancy. Op een magistrale wijze weet hij militaire fictie overtuigend te beschrijven. Zo goed zelfs dat bovengenoemd citaat van Oscar Wilde van toepassing lijkt in de 9/11 gebeurtenis (2001) van het 5 jaar eerder verschenen boek "Executive Orders" (1996). Ik heb al zijn boeken gelezen (ook de non-fictie). In een daarvan stelt hij:Het eerste wat in een oorlog wordt opgeofferd is de waarheid.
Het volgende is de ethiek.

Tom Clancy 2012Door de eeuwen heen zijn mensen ontevreden (geweest) met hun regeringen. Binnen volkeren zullen er altijd groepen zijn die de, op dat moment geldende, bestuurslijn liever gewijzigd zien. Het hele moderne politieke systeem, inclusief oppositie (het woord zegt het al), is daar een uiting van. En zolang een democratie goed functioneert, en men meent dat de democratie namens het volk handelt, zullen de meesten zich daarbij neerleggen.

"V for Vendetta" is een roman/film n.a.v. een stripverhaal, met als boodschap: iedereen heeft recht op vrijheid. Niemand heeft het recht om je die te ontnemen, ook regeringen niet. Wanneer totalitarisme en fascisme heeft geleidt tot een dictatuur, en het volk te bang is om daar tegen iets te ondernemen, schudt V. zijn volk wakker en toont hen dat ze wel iets kunnen veranderen.

"People shouldn't be afraid of their government, the government should be afraid of its people."

Het masker/symbool is de beeltenis van Guy Fawkes. In 1605 wilde hij de Engelse regering "hervormen", zoals Charles-Louis de Secondat (Montesquieu) in 1721 aanleiding gaf om de Franse regering te hervormen.

"La liberté se définit comme le droit de faire tout ce que les lois permettent; et si un citoyen pouvait faire ce qu'elles défendent, il n'aurait plus de liberté parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir." (1748) (Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat, en als een burger zou kunnen doen wat bij wet is verboden, dan zou hij niet langer vrij zijn, omdat zijn medeburgers hetzelfde zouden kunnen.)Ik ben geen "anarchist". In grote lijnen ben ik tevreden met het huidige democratische systeem. Wel zou ik graag wijzigingen/verbeteringen zien aangebracht. Zo heb ik reeds geschreven over corruptie bij de overheid en de Quater Politica. Dat er reden is om dit aan te pakken meent ook onze huidige regering. Zo wordt er nagedacht over een referendum, waarbij (en nu komt het) "besluiten over het koninklijk huis, begrotingen, verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties" zijn uitgesloten. Oftewel, de democratie is slechts schijn en mag vooral niet de positie van de gevestigde macht aantasten.

De begroting
Een land in grote financiële crisis, paniek-interventies ten koste van de burger, maar de burger mag alleen maar betalen, doch niet meebeslissen. Het staat letterlijk in bovengenoemd wetsvoorstel van Plasterk c.s. En daarmee gaat het lijnrecht in tegen hetgeen ik betoog in een QUATER i.p.v. TRIAS politica.

Geen probleem, zeggen de MSM nog dezelfde dag. 'Nederlandse kinderen gelukkigst', 'Werknemers het gezondst', 'Lonen het hoogst'. Kortom, geen enkele reden tot klagen. Gelooft wat de overheid u op de mouw spelt en houdt op met kritiek!De kritiek
Kritiek is in de regel een positieve bijdrage aan het maatschappelijk debat. Het dwingt mensen zorgvuldiger te zijn en verantwoording af te leggen. Wanneer, in dit geval, de overheid onzorgvuldig is en geen verantwoording wil afleggen dan moet kritiek in de kiem gesmoord worden. Maar de staats-propaganda legt het inmiddels af tegen de moderne media. Mensen zijn niet langer afhankelijk van indoctrinatie maar vinden hun eigen wegen naar informatiebronnen. Krampachtig probeert de gevestigde orde deze nieuwe bronnen onder controle te krijgen.

Maar die strijd hebben ze al verloren. Dan kan een Job Cohen nog zo veel dure rapporten schrijven, de geest is uit de fles en gaat er nooit meer in. De volgende tactische stap is dan de oppositie in diskrediet brengen. Niet alleen in twijfel brengen, maar volledig proberen af te branden. Beschimpen met "alu-hoedjes", psychiatriseren, "strafrechtelijk" vervolgen. Het rookgordijn wordt opgetrokken, onderzoek wordt geweigerd, ieder kritisch geluid wordt in de kiem gesmoord, trollen worden ingezet.Op zwart
Toch is er een reden om deze pagina vandaag op zwart te zetten. Het laatste offensief is namelijk hetgeen deze week met Martin Vrijland werd uitgehaald. In de zaak Anass staat hij de familie van deze ver(zelf)moorde jongen bij, in hun strijd tegen de manipulerende media. Op zoek naar duidelijkheid en waarheid. En daarmee tegen het zere been van bepaalde losers, de personen en instellingen die het onderspit delven, en die in hun laatste stuiptrekkingen tot wanhoopsdaden zijn overgegaan.

In feite verlenen ze daarmee de vrije media een geweldige dienst. In plaats van hen te ridiculiseren bevestigen ze hiermee juist het bestaansrecht en de noodzaak van de vrije media. Doordat met hun daden de manipulatie openlijk is aangetoond, kan een burger niet anders dan van haar overheid verlangen dat ze nòg meer verantwoording moet afleggen. En dat is precies wat de vrije media beogen. Deze manipulatoren worden bij deze dan ook van harte bedankt voor hun (onbedoelde en beetje domme) bijdrage.


author: Ton   |   published: 11.04.2013   |   updated: 11.04.2013   |   comments: allowed