Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Interpol
Als u geen volger bent van deze website wordt u aangeraden een aantal zetten terug te gaan. Startpunt kan zijn de hoorzitting 1 over Baybaşin met de daarbij behorende links. In essentie komt het erop neer dat op 24.12.1995 een Turks/Koerdische man door de Nederlandse overheid onrechtmatig gearresteerd is en daardoor nu al meer dan 18 jaar (levenslang) gevangen zit. En dat zou (mede) mogelijk zijn omdat Nederland door Turkije werd/wordt gechanteerd met o.a. het dossier Joris Demmink 2. Het College van Procureurs-Generaal heeft daarop een beschikking gegeven 3, gezegd dat de documenten bij het Ministerie liggen, en het dossier opnieuw ingediend bij het Directoraat Voorlichting 4 dat in 1995 lijkt te zijn ingesteld om de JD-praktijken wit te wassen.

Formeel verloopt de deadline over een paar dagen, maar omdat de DG-DV (vosltrekt onnodig) uitstel heeft gevraagd, beschouwt het HHC dat als frustratie van de rechtsgang en is er aangifte gedaan. Het is een misdaad tegen de menselijkheid om een man nog één dag langer vast te laten zitten, alleen omdat Stordiau haar administratie niet op orde heeft. De (straf)aangifte is eerst ingediend bij de RijksRecherche 5 en vervolgens bij de president van de Hoge Raad 6.

Simultaan heeft het HHC de (vermeende) stukken ook opgevraagd bij Interpol 7. Na wat formaliteiten over "power of attorney" 8 is uiteindelijk gisteren definitief uitsluitsel gegeven 9:

Interpol heeft geen dossier over Baybaşin


De beschikking van Interpol komt vertaald en geïnterpreteerd neer op het volgende:

De commissie mag alleen die gegevens aan u doorgeven waarover het toestemming heeft gekregen van het desbetreffende land. Daarom heeft Interpol aan het NCB in Turkije toestemming gevraagd. Interpol mag zeggen dat "Op verzoek van Turkije alle gegevens over Baybaşin zijn verwijderd, dat aan alle Interpol landen is doorgegeven dat Baybaşin niet langer door Turkije werd gezocht en dat alle gegevens over deze zaak door Interpol moesten worden vernietigd."

Het verzoek van HHC aan Interpol luidde alsvolgt:
  1. The original red notice in the period of 02.10.1995 to 24.12.1995 and it's specifics;
  2. The original arrest warrant of 17.12.1995 and it's specifics;
  3. The original notification/status-update of 24.12.1995 and it's specifics;
  4. A list of the alerted countries to which this notice has been dispersed/forwarded;
  5. A list of countries who have confirmed the reception of this notification, including their contact address.
Behalve vraag drie slechts voor de helft, zijn geen van de andere vragen beantwoord. Nu is bij diverse landen een bevestiging op te vragen of zij de bedoelde (kennelijk uitgegeven) notificatie hebben ontvangen. Het antwoord is wel in te schatten: er kan (anno 2014) niets over worden gevonden, daarmee in het midden latende of dit in 1995 anders zou zijn geweest.

Het antwoord is ook volstrekt onvoldoende omdat, van een professionele organisatie die zich met dergelijke zaken bezighoudt, verwacht mag worden dat zij een zorgvuldig beheer hebben van hun documenten, compleet met track-en-trace software waarbij iedere mutatie en raadpleging geregistreerd dient te worden met datum/tijd stempel en identificatie van de inkijkende/bewerkende persoon. Er wordt geen datum van "vernietiging" vermeld, noch een machtiging overhandigd waaruit blijkt dat de wettelijke en verdragsrechtelijke rechten en plichten van de overheid (waaronder het EVRM/ECHR) zou mogen worden verontachtzaamd en geschonden.

Maar het heeft niet zo veel zin om te speculeren. Of er daadwerkelijk papieren door de schredder zijn gegaan is onbekend en zelfs onaannemelijk. Naar mijn idee zelfs niet het Rolodex-dossier in Zeist. (Het is te hopen voor MinJus, want dat is namelijk een strafbaar feit ex. art. 189 Sr 10)

We houden ons aan de kale feiten: Er bestaat geen internationaal arrestatiebevel. Dit past overigens bij hetgeen is gebleken uit de uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad, dat stelt dat het om een "diplomatieke nota" zou gaan. Het HHC heeft dan ook de indruk dat Interpol, in opdracht van Turkije, op zijn zachts gezegd suggestieve onwaarheden op papier heeft gezet. Enfin, dat is verder voor de politiek om op te volgen.


Beantwoording van Kamervragen
Het beantwoorden van schriftelijke en mondelinge Kamervragen kost € 3.750,oo per vraag 11. Het is niet uitgesloten dat dit ook het bedrag is wat per door Anne Storm van 's Gravesande 12 beantwoorde vraag betaald werd aan Bas, de Deken van de Haagse Orde en door mij betrokken in rechte. Voor dat geld mag je wat verwachten, wat in het duo Anne-Bas niet is waar gemaakt.

Maar ook Ivo Opstelten met zijn mensen maken er een zooitje van en worden kennelijk zwaar overbetaald. Leest u eens het antwoord op de vragen van het lid Helder (PVV) aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over een zware Turkse crimineel die vrijkomt door een tikfout (ingezonden 12 februari 2014) 13. Een kopietje van het bij Interpol uitstaande IAB kan er voor dat geld klaarblijkelijk niet van af. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Turkije opdracht heeft gegeven dit IAB door de schredder te halen...

Maar in de kwestie van de (vermeende) crimineel en grootste staatsvijand Joris D. is het antwoord 14 zo mogelijk noch bedroevender. Het begint al met het niet publiceren. Waarom niet? Hebben we hier in Nederland ook censuur zoals in Turkije 15. En dan dat achterlijke gedraai in een poging slim proberen te zijn. Als zijn departementale ambtenarren echt slim waren geweest hadden ze daar niet gewerkt. Dan waren ze zelf een Pinoccio-BV 16 begonnen.

"Bla, bla, bla, nadat in augustus 1998 het Rolodex-onderzoek gestart is (en alle belastende telefoonummers en namen verwijderd waren, redactie) kwam de naam van de oud-secretaris-generaal (lees Joris Demmink) niet voor in de startinformatie." Als vertrekpunt voor deze "start" zal dan vast niet het HIK-onderzoek 17 uit 1994 zijn gebruikt, of nog eerder mei 1992 zoals uit de verklaringen van de hoorzittingen 18 blijkt.

Minister Opstelten bevestigt aan Tweede Kamer:

Nadat iedereen uit de trein was gestapt was de trein leeg!


Aanvullende Kamervragen

Pieter Omtzigt (CDA)

Harry van Bommel (SP)

Gelukkig zijn er nog een paar wakkere Kamerleden die dit niet langer pikken.

Pieter Omtzigt:
Ja, de onderste steen moet nou een keer boven. En ik hoop ook dat de minister (zelfstandig) een brief aan de kamer stuurt met wat deze informatie die nu in de rechtbank geweest is, het voorlopig getuigenverhoor, wat zijn reactie is hierop. Opstelten moet de boel eens een keer serieus gaan nemen. In dit geval doet hij dat niet voldoende 19.

Harry van Bommel:
Ik vind het buitengewoon interessant! Zeker de laatste onthullingen die dan dit weekend in de krant stonden van Hans Vrakking. Die werd door Borghouts (toen nog SG van justitie) gebeld en die zei "Waar ben jij nou mee bezig? (letterlijke tekst)" en toen is dat hele Rolodex-onderzoek stil komen te liggen. Dit gaat wel leiden tot vervolgstappen. Ik heb het gevoel dat de beerput nu open gaat. Minister Opstelten heeft gezegd, en ik zeg het hem na: "Het recht zal zegevieren in deze zaak." Je kan niet zeggen "Er zal niets gevonden worden", dat staat haaks op elkaar. Ik vind dat er nu al wat gevonden is. Nou ook doorbijten! 20.
author: Ton   |   published: 27.03.2014   |   updated: 27.03.2014   |   comments: allowed

02.04.2014
Baybaşin en HHC
Beschikking WOB verzoek
Ministerie van Justitie
 
11.04.2014
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
11.04.2014
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014