Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Uitspraak zaak Demmink vs. Algemeen Dagblad
Op 06.10.2012 schreef het AD een publicatie 1 over Joris Demmink. Hij zou contacten hebben gehad met een Haagse pooier. Ondanks luid gebral van de minister van Justitie Ivo Opstelten dat hij, in navolging van zijn voorgangers -waaronder Piet-Hein Donner-, alle belastingmiddelen zou inzetten om deze journalisten te vervolgen gebeurde er helemaal niets.

Een en ander leidde mede tot de oprichting van de Stichting "De Roestige Spijker". Zij wilden publiciteit voor de (vermeende) criminele activiteiten van deze hoogste basis van justitie en zochten de rechter op 2. Daarbij wilden zij zich ook voegen 3 (blokken openklappen) in de (aangekondigde, maar niet doorgezette) zaak van Demmink tegen het AD.

Gesteld kan worden dat de hele procedure mogelijk niet had plaatsgevonden als de Stichting zich daartoe niet had ingezet. En dat mag toch wel even gememoreerd worden. Want zoals gewoonlijk bij het behalen van sucsessen staan allerlei andere collectors voor de eer plotseling vooraan. Zelfs MSM-media die nooit durven te schrijven, of op een onjuiste en eenzijdige manier, komen plotseling met een (summier) persbericht.

De uitspraak van de rechter 4 is echter duidelijk. In het kader van de waarheidsvinding en de rol van publieke waakhond heeft de journalist Koen Voskuil correct en zorgvuldig gehandeld. Zowel het AD 5 als de rechtspraak zelf 6 hebben hierover persberichten laten uitgaan. En vele anderen hebben daarop aangehaakt, waaronder ook (eindelijk) erkenning werd gegeven voor Micha Kat van KlokkenluiderOnline en Peter R. de V. werd afgebrand.


De kosten tegen journalisten
Maar wat voor de belastingbetaler belangrijk is, is wat deze staatspoppenkast nu eigenlijk gekost 7 heeft? De fractie VNL 8 heeft hierover Kamervragen gesteld 9, 10. Wat betreft de directe kosten kunnen we Opstelten hierbij wel helpen. Maar de indirecte kosten (tijdverlies voor vele ambtenaren en procedures) zijn moeilijk in te schatten. Het zal om veelvouden gaan.


periode t/m betreft (specificatie/uren)                        faktuur bedrag (€)
19.02.2013 Demmink / AD / Knijff 20557027 11 9.268,30
12.09.2013 Demmink / AD / v-j 2013Z18432 12 16.166,86
02.01.2014Demmink / AD / 20557027 / 13191601 d.d. 18.02.2014 13 10.866,56
13.01.2014Demmink / AD / 20557027 / 13191603 d.d. 18.02.2014 14 12.597,85
22.01.2014Demmink / AD / 20557027 / 13191602 d.d. 18.02.2014 15 +    2.541,00

  TOTAAL eigen advocaat kosten €   51.440,57
  TOTAAL te betalen proceskosten aan wederpartij €   7.647,00

 Nota Bene:
Dit is exclusief de kosten vanaf 22.01.2014, waaronder:

16 - de hoorzitting op 03.11.2014
• de bestudering van het vonnis d.d. 16.12.2014
• eventuele beroepsprocedure (Pro Memori)

01.07.2004 Demmink / NOS / 13321905 / 10798323
17 - Gay-krant / Panorama
18 - Anne Frank Plantsoen
19 - Runderkamp-papers
20 12.032,69

Welnu, Opstelten heeft tegen de Kamer gezegd dat hij bij een veroordeling de kosten zal terugvorderen 21. Ik neem dan ook (waarschijnlijk tegen beter weten in) aan dat niet alleen de directe kosten van (naar schatting) een ton binnen veertien dagen zullen worden teruggestort. Maar dat Demmink ook een gepeperde rekening krijgt voor alle indirecte- en schade kosten. (Nog een paar ton.)

Verder mag de Raad voor de Journalistiek wel eens tegen het daglicht worden gehouden. Ook daar werd ruim € 12.000,00 betaald door de belastingbetaler. Wat gaat daarmee gebeuren? En hoe zit het met de positie van die "rechters"? Het wordt tijd om schoon schip te maken, en alle medeplichtigen aan deze criminele organisaties zelf voor de rechter te brengen.
author: Ton   |   published: 18.12.2014   |   updated: 18.12.2014   |   comments: allowed

16.12.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.12.2014
Uitspraak
Demmink vs. AD € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 
18.12.2014
Aangifte tegen Opstelten
Gevangenisdirecteuren
Tweede Kamer
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014