/\ Demmink complot groter dan ooit | Het Haagse Complot

Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Bekendmaking
Wat te verwachten was is gisteren door het NRC bevestigd 1: Het OM weigert Joris Demmink te vervolgen. Daarbij beperkt het OM zich ook maar even gemakshalve tot de enkele verdenking "seks met minderjarigen". De rest van de door Demmink gepleegde misdaden worden niet in beeld gebracht. Maar worden kennelijk óók geseponeerd. Dat staat in de kleine letterjes die toch niemand leest. Het zal allemaal wel.

Nou, nee dus. Het Gerechtshof Arnhem deugt niet, en hun argumentatie nog minder. Je zou denken dat ze daar ver van Den Haag verwijderd zijn, maar de leiband reikt tot in het oosten van ons land. Het Hof Arnhem èn de rechtspraak is niet onafhankelijk. Bewijzen te over. En daarbij wordt het plegen van strafbare feiten door het Hof niet geschuwd.


Artikel 12 sv.      | Quis Custodiet Ipsos Custodes |
Het HHC heeft de formele achtergronden reeds vaak uitgelegd. Sinds 200 jaar is de criminele elite bang dat ze een kopje kleiner worden gemaakt. Ze hebben daarom, uit puur lijfsbehoud, een "grondwet" in elkaar geflanst en geaccepteerd die je wel mag lezen, maar niet mag toepassen, laat staan rechten aan ontlenen. En Jan Publiek is daarmee in slaap gesust. Sta je wapens af en de overheid (lees: de nieuwe elite) zal het machtsmonopolie wel aanwenden. (Alleen niet om U, maar om zichzelf te beschermen.) Logisch dus dat de Amerikanen niet zo dom zijn om hun wapens af te staan.

En toen werd een "democratie" ingesteld. Dat betekent dat u mag stemmen, referenda houden, uw mening uiten. Daar wordt verder toch niets mee gedaan. Die paar duizend man heeft onvoldoende countervailing power. Alleen als de chocolade letters van de Telegraaf iets stellen wordt er door politici even oppervlakkig op gereageerd. En zo kan een Mark Rutte, die naar mijn mening een landverrader is die al lang voor het vuurpeleton had moeten staan, uitslagen van referenda naast zich neer leggen. Met steun van de media die in handen zijn van de corporaties die daarvan profiteren en omkoop-baantjes in het vooruitzicht stellen voor de medewerking aan corrupte collusie.

"Maar er zijn toch garanties ingebouwd?" De zogenaamde "machtenscheiding". Dat heet dan Trias Politica 2. Die bestaat dus helemaal niet. Er zou een wetgevend, uitvoerend en controlerend orgaan zijn. In opdacht van de wetgever (de overheid) geeft het controlerende orgaan (de rechter) aan het uitvoerder (het OM) de opdracht om Demmink te onderzoeken. Ziet u daar enige onafhankelijkheid in? Het is verder zo dat mensen die bij het OM werken graag rechter willen worden. En je schuift natuurlijk niet door in je carrière als je je opdrachtgevers aanvalt. Van zo'n onderzoek moet u dan ook niets verwachten.

Dan zijn er nog "externe" controlerende organen. Door de overheid aangestelde commissies als die van Oosting. Daar kun je niet op solliciteren. Dat wordt binnenskamers afgehandeld. En het "controlerende" orgaan van de Nationale Ombudsman. Zeker, daar werken goede mensen. Maar wel onder zeggenschap van de door de overheid aangestelde crimineel Reinier van Zutphen (oud rechter) 3. Die nu dus zelf onderwerp van strafrechtelijk onderzoek is.

En als werkelijk helemaal niemand van de officiële instituten recht wil toepassen is er tot slot nog de artikel 12 Sv. procedure 4. Daarbij mag je, als (beperkende) belanghebbende, een verzoek indienen. "Ik heb mijn vrijheid, rechten en geweldsmonopolie aan jullie overgedragen. Omdat ik het zelf niet mag, willen jullie dan nu alstublieft namens mij deze crimineel vervolgen?" De statistieken zijn duidelijk. In nog geen vijf procent van de gevallen gebeurt zoiets. Nouja, Wilders dan, omdat daar te veel klachten over zijn. Maar één individueel burger slachtoffertje? Kom nou!


De actuele situatie
Een artikel 12 sv. procedure gebeurt inderdaad in principe "binnenskamers" 5. Dus in die zin heeft het Hof Arnhem wel een beetje gelijk dat het het OM niet toestaat om in het openbaar uit te leggen waarom het Demmink niet zal vervolgen. Het is niet handig om in het openbaar aan te geven dat iemand verdachte is. Het is onnodig beschadigend wanneer een onschuldig iemand een stempel van verdachte krijgt opgeplakt. Verder is het dom om, vóórdat het onderzoek nog moet beginnen, slapende honden wakker te maken.

De verdachte zou zomaar bewijsmateriaal kunnen vernietigen 7, zoals in de Rolodex zaak gebeurde bij prof. van Roon, creëerder van kruis-ontmoetingsplaatsen voor jongeren in Polen, alwaar Demmink ook (op staaskosten) kwam 8 en een vriendje Libor had (die op staatskosten mocht studeren) 9.
INTERMEZZO:
Hoe zit het eigenlijk met de vervolging van die fraude? En is de RC alleen naar Turkije geweest of ook naar Polen? Hoe grondig was dat onderzoek eigenlijk?

Om die reden is het Hof Arnhem dus zèlf de fout in gegaan. De verdenking en het onderzoek zijn uitgebreid in de media aan bod geweest. Alle redenen om openbaarheid tegen te houden zijn niet langer meer van toepassing. De huidige uitleg van het Hof klopt dan ook niet. Het OM wil juist wèl uitleggen waarom het Demmink niet vervolgd. Dat is onder deze omstandigheden niet verboden. Het heeft er alle schijn van dat Demmink en/of de medeplichtige overheid de openbare toelichting tegenhoudt. Onze overheid wil geen transparantie. Ja over de burger, maar niet over zichzelf 10.

Artikel 22 lid 2 stelt: "Een dergelijk bevel (tot geheimhouding, red.) kan ook worden gegeven indien openbaarheid naar het oordeel van de rechtbank het belang van een goede rechtspleging ernstig zou schaden." Maar hier is sprake van het omgekeerde. De goede rechtspleging wordt juist geschaadt door de beslotenheid. Ons rechtsorgaan is er juist voor bedoeld om openbaar verantwoording af te leggen en daar openbaar controle op uit te kunnen oefenen. Nu gebeurt dat in de praktijk toch al niet. Alle bewijsstukken worden buiten het zicht van het publiek in emails over-en-weer tussen de advocaten afgehandeld. Wij moeten ze maar vertrouwen (wat we dus niet doen). In het AD 11 verklaart advocate Adèle van der Plas dat ze al lang blij is met een dode mus. "Dat het hof mij heeft toegezegd dat ik de stukken van ruim twee jaar strafrechtelijk onderzoek mag inzien. Dat was het OM aanvankelijk niet van plan."

Dat Demmink vele strafbare feiten heeft gepleegd 12, 13 en daarmee een crimineel is die zich tot op heden aan vervolging heeft weten te onttrekken staat vast. Inmiddels staat ook vast dat het Hof Arnhem valsheid in geschrifte pleegt.

En het meest absurde: Volgens Hof Arnhem moet je voor vervolging van Nederlandse criminelen die misdaden op Nederlands grondgebied hebben begaan, naar de rechter in Turkije. Waarvan zij zelf 14, en alle Europese rechters 15, verklaren dat deze wel eens "minder onafhankelijk" zou kunnen zijn dan men mag verwachten 16.

Dat kan door een burger middels belediging van een ambtenaar of minachting van het Hof niet overtroffen worden: De Rechtspraak maakt zichzèlf volkomen ongeloofwaardig en compleet belachelijk. Het is tijd voor een nieuwe rechtsorde.
author: Ton   |   published: 15.11.2016   |   updated: 15.11.2016   |   comments: allowed

??.??.2016
Vervolg #pedoverhoor
RB Amsterdam
 
??.06.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
??.06.2016
Conclusie AG Aben
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM