Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De Joris Demmink claims

Terwijl de Main Stream Media er de afgelopen jaren werkelijk alles aan gedaan hebben om maar vooral niets over Joris Demmink te publiceren en iedere poging tot bespreking van dit zeer serieuze probleem met alle misbruik van macht en middelen hebben bestreden buitelen ze nu over elkaar heen om de eer van deze "primeur" -die al 10 jaar (!) lang speelt- op te strijken. Zum Kotzen!

Helemaal bont maakt de propaganda site NU.NL het wel. Als u weet hoe vaak en hoe veel adhesie betuigingen het HHC over de NU.nl-censuur en hun trollen 1 ontvangt, in collaboratie met de "onafhankelijke" Raad voor de Journalistiek 2 dan kunt u geen enkele berichtgeving van hen over dit onderwerp nog serieus nemen. Moet u voor de aardigheid eens kijken naar hun "overzicht procedure" en "lees alles over" 3 en u herkent de risé van het nieuws.

Ook helemaal bont maakt de goedkoop-scoren VVD het. De partij van Ivo Opstelten, Fred Teeven en Joris Demmink heeft jarenlang er alles aan gedaan om hun (vermeende) partners-in-crime, zoals JD zelf zegt, "uit de wind te houden", maar gisteren omstreeks 13:44u dienden ze snel "kamervragen" in èn had Opstelten die al direct beantwoord 4, zonder de gebruikelijke vertragingen en uitstel. Niet klaar terwijl u wacht, maar klaar voordat u het vraagt!


De Hoorzitting

Afgelopen zondag (dus nog voor de Demmink-uitspraak van dinsdag) stuurde het HHC een herinnerings e-mail naar mr. Herman Bolhaar (PaG) en mr. Hugo Hillenaar (HOvJ) met het advies een zaal te regelen voor de hoorzitting over de afwezigheid van bewijsstukken inzake de arrestatie van Baybaşin in 1995. Kennelijk is de paniek toegeslagen want het HHC werd maandag meteen teruggebeld.

Toen echter bleek dat het Parket-Generaal zich in allerlei bochten begon te wringen om de openbaarheid tegen te houden en Baybasşin als directe belanghebbende niet toe te staan bij de behandeling van zijn eigen zaak aanwezig te zijn, werd besloten de rest van het gesprek op te nemen om dit te kunnen delen met Baybaşin's advocaten. Luistert u zelf:

;

Inmiddels hebben ook de advocaten van Baybaşin bezwaar aangetekend. Artikel 7:2 Awb 5 stelt namelijk:
  1. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.
  2. Het bestuursorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het bezwaarschrift op de hoogte alsmede de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht.
En dat is niet gebeurd. Het Parket-Generaal heeft zich niet aan de wet gehouden. Baybaşin heeft het recht aanwezig te zijn en zijn advocaten eisen dat recht op. Het HHC zal contact opnemen met de VVD leden Van der Steur en Moors zodat u een uurtje later (vanmiddag nog) een schriftelijke antwoord van minister Opstelten kunt verwachten. Da's normaal toch?

Zaaltje B7 (een klein doofpot zaaltje) zal echt niet voldoende zijn. De Amsterdam Arena is ook weer overdreven, maar in zaaltje B7 heeft het HHC afgelopen jaar ook de Haagse Deken van de Orde van Advocaten, die thans gedaagde is bij het Hof van Discipline, al een keer op zijn nummer gezet. De capaciteit van dit zaaltje is absoluut onvoldoende voor een publieke behandeling. U moet dus maar aan de informatie balie vragen welke zaal het uiteindelijk is geworden.


De achtergrond

15.12.1992 Het Kismetin-1 en Lucky-S incident vindt plaats.
• De Amerikanen onderschepten deze drugs-schepen. 6
   De daders werden in 1994 veroordeeld. Baybasin was geen verdachte.
   De zaak werd gesloten.
• NB: Pas nog (01.01.2014) gebeurde hetzelfde met een wapentransport. 7
17.12.1995 Er zou een internationaal arrestatie bevel vanuit Turkije liggen voor Baybasin.
Reden? Uhh... Weet je wat, zeg maar over de Kismetin-1 en Lucky-S
24.12.1995 Baybaşin wordt gearresteerd in Nederland, net over de grens bij Hazeldonk.
Een verslag van deze gebeurenissen vindt u bij de publicaties:
• Muizenval met afstandsbediening 8
• Cold Case Kerstavond 1995 9

01.08.2013 Het HHC bezoekt Baybaşin in de gevangenis en hoort zijn kant van het verhaal. 10
08.09.2013 Het HHC dient een WOB verzoek in. 11
26.09.2013 Het Openbaar Ministerie vraagt om uitstel. 12
29.10.2013 Het Openbaar Ministerie wijst het verzoek af. 13
22.11.2013 Baybaşin geeft een machtiging aan het HHC. 14
28.11.2013 Het HHC en Baybaşin dienen samen een bezwaar in. 15
08.01.2004 Het College van P-G roept op voor een hoorzitting. 16
10.01.2014 Het HHC publiceert deze oproep en de bevestiging op haar website. 17
11.01.2014 Het HHC bevestigt formeel de deelname en stelt aanvullende verzoeken. 18
19.01.2014 Het HHC stuurt een herinnering en wordt de volgende dag gebeld. 19
22.01.2014 De advocaat van Baybaşin maakt bezwaar bij het P-G.

28.01.2014 De hoorzitting zal plaatsvinden in Den Haag.

In de ogen van Baybaşin en het HHC is het spel eigenlijk heel simpel, zoals weergegeven in het bovenstaande Rad-van-Fortuin plaatje. Baybaşin vraagt om de letter "P" van Proces-Verbaal maar krijgt die niet. En doordat de spelleider vals speelt kan het spel niet uitgespeeld worden. Het duurt nu al 18 jaar, en al die tijd zit Baybaşin in de gevangenis, waarvan vele jaren in isolatie!

De vraag is eenvoudig: Als Baybaşin rechtmatig gearresteerd is laat dat "internationaal" arrestatie bevel dan eens zien. En... (want een papiertje is zo uitgeprint) laat dan ook eens zien dat het authentiek is, zodat gecontroleerd kan worden of andere landen (bijv. Engeland of België) dit zelfde document ontvangen hebben.

Als de overheid ter goeder trouw is mag dit geen probleem opleveren en was de hoorzitting niet eens nodig geweest. Maar als er meer achter zit, bijvoorbeeld het gerucht dat Joris Demmink vanuit zijn (vermeende) chantabele positie rechtstreeks opdracht heeft gekregen vanuit Turkije, in dat geval willen we de "track-en-trace" zien van het vermeende document binnen Nederland, zodat de initiële opdrachtgever kan worden vastgesteld die in dat geval valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

Het lijken simpele en gerechtvaardigde vragen. En met een schoon geweten is het hele probleem zo opgelost. Nietwaar? Toch heeft het HHC op dit moment van publiceren 13:00u nog steeds geen scrhiftelijke bevestiging van de hoorzitting ontvangen. Mijn vraag aan de lezers:

Verspreid dit bericht via Twitter, Facebook, e-mail, nieuwsmedia, vrienden, familie en relaties.

Eis uw recht op aanwezigheid en openbare controle op!

Baybaşin kan uw hulp goed gebruiken.

En de rechtsstaat ook. Voor u het weet bent u zelf de pineut!


Permalink: www.hethaagsecomplot.nl/20140123-hoorzitting-arrestatie-baybasin.htm
** UPDATE (1) **

Zojuist (23.01.2014 - 17:02u) ontving het HHC per e-mail (zie afbeelding links) alsnog de schriftelijke bevestiging van het college PG. U begrijpt dat daar tegen beroep zal worden ingesteld.


** UPDATE (2) **

Hedenochtend (24.01.2014 - 10:07u) is bezwaar aangetekend ex. artikel 6:3 Awb tegen de opgelegde beperking t.a.v. de hoorzitting. Voor zover nodig is de Minister en de Vaste kamercommissie van Justitie verzocht een aanwijzing te geven.
author: Ton   |   published: 23.01.2014   |   updated: 24.01.2014   |   comments: allowed

28.01.2014
AD & De Roestige Spijker
Concl.van antwoord RS
Rechtbank Rotterdam
 
28.01.2014 11:00u
Baybaşin en HHC
Hoorzitting arrest.'95
Rechtbank Den Haag
 
06.02.2014
Demonstratie Anass
Paleis van Justitie
Den Haag
 
11.02.2014
Julio Poch
uitspraak KG
Rechtbank Den Haag
 
11.02.2014
Louis Hagemann
Uitspraak herziening
Hoge Raad
 
19.02.2014
Baybaşin en HHC
Deadline uitspraak
College P-G
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag