Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De Schie
In 1989 is de locatie De Schie 1 gerealiseerd, naar een ontwerp van Carel Weeber. "Opvallend is het kleurige karakter van het gebouw, zowel van buiten als van binnen", staat in de brochure. Nou, dat laatste kun je alleen controleren door naar binnen te gaan. En dan zie je dat het niet zo is. Althans in het gedeelte waar de onschuldige bezoekers mogen komen. Buiten een prachtige, zonnige dag en binnen somberheid troef. Het lijkt wel zo'n vooroorlogse psychiatrische inrichting. Donker, afgebladderde verf, verwrongen stoeltjes in de wachtkamer. omdat de ontwerper nog nooit van hefboomwerking heeft gehoord.

Als je dat interieur zet tegenover het marmer en licht in de ontvangsthal bij het Hof van Amsterdam dan is de boodschap duidelijk: wij ontnemen je alles voor ons eigen gerief. Moeders met kindjes die bij pappa op bezoek mogen worden al van jongst af aan geïndoctrineerd. Wordt politicus, want alleen dan mag je liegen en stelen en zal je daarvoor beloond worden. Na een absurd lange afstand lopen vanaf de bushalte (kinderwagen meenemen mag niet) kunnen ze met eigen ogen zien hoe moeilijk pappa het heeft. En zo houdt het systeem zichzelf in stand en creëert het nieuwe "terroristen" in spé.

De Schie is aangemerkt als "Bezield bezit" 2. Ontzield zou een betere benaming zijn. Maar zo'n predikaat is leuk, want dat schept weer een Melkertbaan (brochures maken) voor non-essentiële bezigheden binnen een failliete staat. De capaciteit bedraagt 286 celplaatsen in verschillende regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring, Extra Zorgvoorziening (EZV), Beheersproblematische Gedetineerden (BPG) en de Terroristenafdeling (TA). Op welke afdeling Baybaşin zat is mij niet duidelijk. Een "beheersproblematische terrorist" is hij niet. Misschien worden niet de gedetineerden, maar juist zijn bezoek bedoeld. Journalisten van het HHC: BPG-TA - oncontroleerbare risicofactor voor de gezapige status quo van de criminele overheid.

Hüseyin zag er goed uit. Veel beter dan op deze 1,5 jaar oude foto. Fit, ontspannen, vrolijk. We hebben veel gelachen. Met name om de stupiditeiten van de Staat der Nederlanden. Hij was ook heel tevreden over zijn behandeling door het personeel. De bewakers zijn keurig. Hij heeft dit nog niet eerder mee gemaakt, terwijl hij toch zo'n beetje iedere gevangenis in Nederland van binnen heeft gezien. Ikzelf pas vier. Sinds ik Baybasin voor de eerste keer ontmoette, vier jaar geleden, is dit zijn vierde verblijf. Gemiddeld wordt hij één keer per jaar verkast. PI-Nieuwegein, PI-Veenhuizen, PI-Heerhugowaard en dan nu PI-Rotterdam. Het lijkt wel een elfstedentocht, zonder lintje. Dat krijgt alleen Willem van Buuren.

Onlangs was de inhoudelijke behandeling van de diefstal door een frauderend OM 3. Geen goed woord voor de frauderende criminelen Roelofs en Jeroense, maar wel voor de parketpolitie. Dat viel ons bezoekers trouwens ook al op. En ook Baybaşin waardeerde dat. Als hij in de pauzes van de zitting, net als wij, naar buiten moest zei de politie tegen hem: "Sorry, meneer Baybaşin, maar wij moeten de deur nou eenmaal op slot doen." Dat was heel anders dan die waterschenker bij ons deed.

Zo netjes als hij behandeld wordt door de mensen op de werkvloer, zo slecht wordt hij behandeld door de dumbo-bobo's van het ministerie die hem het leven zuur proberen te maken. Hij is zijn moestuin en kippen kwijt, dankzij liegende Fred Teeven die het geld van de Noren 4 in zijn eigen zak wil stoppen, of een Angeline van Dijk 5 (ze zal toch geen familie zijn van Joost van Dijk 6 ?) die alleen met haar eigen carrière bezig is over de ruggen van anderen.

Wat hij nog het meeste mist is het contact met zijn kinderen. Hij heeft ze niet kunnen zien opgroeien. Niet zijn vaderlijke rol van beschermer kunnen invullen. Ze niet de weelde van een onbezorgde jeugd kunnen bieden. En ook nu nog steeds kan hij effectief geen contact met hen onderhouden. Skypen gaat niet. En om even vrij gelaten te worden om ze op te zoeken, dat is alleen weggelegd voor echte criminelen zoals Saban Baran 7. En ziet u eens wat crimineel Joris Demmink nog meer uithaalde 8 op de dag dat Turkije dat met mij deed. Spionnen-uitruil?

Baybaşin heeft zelf geen directe toegang tot internet. Maar wel via-via. Dit is de officiële website van hem www.huseyin-baybasin.com 9. Verder heeft hij géén twitter of email. Maar u kunt hem wel emailen. Via emates.nl 10. Hij kan alleen niet terugmailen.

Behalve geen internet mag hij ook geen kranten lezen. Maar wat wel mag: screenprints van internet lezen die per post worden opgestuurd.


Eerlijk Proces (artikel 1 GW) - Fair Trial (artikel 6 EVRM)
Uit het persbericht van De Rechtspraak 11: Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces. Het kabinet reageert met dit voorstel op aanbevelingen van de Staatscommissie Grondwet (rijksoverheid.nl) uit 2010. Behalve het recht op een eerlijk proces - en daarbij het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter - moet ook de bepaling 'De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten' vóór artikel 1 komen te staan. Deze bepaling dient dan als een algemene leeswijzer van de gehele Grondwet. Tot zover de propaganda van de Staat. Nu de realiteit.


Dit krijgt pas echt waarde als Nederlandse rechters wetten mogen toetsen aan de Grondwet. Nederland is een van de weinige rechtsstaten ter wereld waarin rechters dat niet mogen.

Voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak


In 2010 was er al een "commissie" aan Melkertbanen mee bezig. Zeven jaar hebben ze nodig gehad om de aanbevlingen van het HHC over te nemen. Op 30-04-2013 zweerde 12 Willem nog dat hij de "Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven". Bij de gratie Gods 13.

Dat is nu dus bijna voorbij. Bijna, en dan is Willem er van verlost. Dan nemen wij, de democratie, deze zware last -waarin hij tot nu toe heeft gefaald- van hem over. Nog één horde: De Eerste Kamer, met een en al Oranje-gezindten die dit nog tegen kunnen houden. Doen ze dat niet, dan zou dit betekenen dat we bijna een èchte democratie krijgen in plaats van een nonconstitutionele monarchie. En dan moeten alle lesboekjes worden herschreven en kan koningsdag worden vervangen door onafhankelijkheidsdag.

Nou is dit alles gewoon weer een dode letter. Leuke bezigheidstherapie voor Melkertbanen. Er zitten haast meer leuteraars op het ministerie, waarvan veel weer weg willen 14, dan dat er rechters zijn. Doch zoden aan de dijk zetten doet het niet. Nederland verzuipt in de onrechtmatigheden en daar zal een enkel plagje grondswetwijziging niets aan dempen.

Dat zagen we van de week nog met het Oekraïense associatie verdrag: democratische referenda worden terzijde geschoven. De Staat (lees: een kleine groep) bepaalt en de burger betaalt.

En met deze ervaring rijker gaan ze de referenda ook maar meteen afschaffen. HHC-tip: Schaf ook de Tweede Kamerverkiezingen af. Behalve de illusie van inspraak hebben ze geen enkele democratische waarde. En voor de rest (Eerste Kamer, Rechters, Burgemeesters, NOS) valt er toch al niets te kiezen.


Frustratie van de rechtsgang
Fred Teeven "ontkent en 'overweegt' juridische stappen" omdat hij met al zijn vermeende onschendbaarheids bravoer dacht stoer te kunnen doen. Net als zijn collega Gerrit van der Burg 15 deed hij in zijn overmoed een bekentenis: "Wij nemen het niet zo nauw met de rechtstaat" 16. Overtreding van het verbod op misbruik van bevoegdheid (détournement de pouvoir) om deze verwende kinderen hun zin maar te laten doordrijven. Net als hun criminele collega Eltjo Roelofs. Frauderen omdat ze denken dat ze onaantastbaar zijn. Maar zich ondertussen wel verstoppen achter de ruggen van politie agenten. Zo stoer zijn ze dus ook weer niet.

Verantwoording afleggen en informatie verstrekken 17 is er niet bij. Voortdurend wordt misbruik gemaakt van onze wetten en regels om er wetteloos op los te kunnen leven. Minister Kamp die zich laat fêteren, Demmink die zich laat vollopen, Donner die journalisten bedreigt, het houdt niet op.

Dan kun je de wet wel aanpassen, mooie websites, foldertjes en posters maken. Maar zolang de staatshufterigheid blijft bestaan verandert dat niets aan het ethische verval van onze rechtstaat. De ambtenaar laat zich niet controleren. Niet door zijn bazen (want die zijn zelf corrupt), niet door de rechters, niet door het parlement en niet door de controlerende media.

Wat mij betreft hoeft er in eerste instantie maar één wetje bij te komen: Verplicht verantwoording afleggen. Altijd. En binnen redelijke termijn. Met hoofdelijke aansprakelijkheid. Dan hadden we al die kostbare procedures om tot waarheidsvinding 18 te komen niet nodig. Zoals in de Rolodex. Bij MH-17. De machtsoverheveling naar Brussel. Etc, etc.

Rechtsbescherming

Prof. Widdershoven
2011
Prof. Widdershoven legt uit welke rechtsbescherming we al lang genieten 19. In theorie. Want de praktijk laat het tegendeel zien.

De overheid is verplicht te reageren 20 Afhankelijk van de procedure tussen de 2 dagen en 6 weken. Maar ze doen het zelden. In mijn dossier: minder dan 1%. (Logisch want bij het OM werkt maar 0,01%.) En dat kost geld 21. Alweer in theorie. De dwangsom bij het WOB-verzoek is afgeschaft. Overigens is dit ook weer zo'n staatsloterij truc: Een knakworstje voorhouden, om de echte BBQ-schotel met T-bone-steaks niet te hoeven uitkeren. Totdat... De rechter ook inziet dat de Staat grof nalatig is geweest. Dan kan de belastingbetaler voor de schade opdraaien. Dat gaan we dus veranderen. Hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat zal ze leren op te passen en hun verantwoordelijkheid te nemen.


Kosten van slecht functionerende ambtenaren
Dat is namelijk het grootste probleem in onze rechtstaat. Ambtenaren die zich verschuilen en alle verantwoordelijkheid doorschuiven. Naar derden of naar slecht bedachte "procedures". En dat zie je op alle niveaus. Er lijkt geen eindverantwoordelijke te zijn. Maar wel meerdere eindgedupeerden. Het slachtoffer en de belastingbetaler. Dat systeem kan niet lang meer in stand blijven, hoe hard ze de drukpersen van de eurobiljet fabrieken ook laten draaien. Dat raakt is oververhit.

Dit is één van de factoren die het doen van recht tegen houden. En dat lees je niet terug in de grondwet. Wie gaat opdraaien voor alle schade? Neem de financiële kant van de zaak Baybaşin. Toegeven dat ze fout zijn geweest gaat vele miljoenen euro's kosten. En daar is geen budget voor. Want Roelofs en Jeroense moeten hun reisjes naar Turkije betaald krijgen, omdat ze niet kunnen googlen en geen Ton-Ton™ kunnen gebruiken.

Behalve de centen, iets waar ambtenaren op letten -tenzij het om hun eigen auto accesoires of lunch declaraties gaat- is er nog een ander probleem van volstrekte incompetentie: de planning. "99,99% van het OM doet nutteloos werk." Het zijn de woorden van luie Bart Nieuwenhuizen 22. Zijn bovenste knoopje dicht doen of naar de kapper gaan is hem al te veel moeite. Lui en laf, net als zijn opvolgster Nicole Zandee 23, 24.

Dat ze niet werken levert heel veel onnodig extra werk (en kosten) op. En zoals hiervoor reeds gesteld: Als het parlement of de regering ze niet corrigeert dan doen we dat zelf wel via de rechter. Zelf op de blaren van hun luiheid en incompetentie zitten, door ze hoofdelijk aansprakelijk te houden. Dat is geen bedreiging, wat Bart in 99,99% van de gevallen denkt, maar een toezegging. De garantie die de grondwet ons biedt. Want zo werkt het trage systeem wel weer: uiteindelijk zal het recht worden toegepast. En alle vertraging die ze daarbij zelf opzettelijk gecreëerd hebben zal hen tegengeworpen worden. 99,99% van de schade had voorkomen kunnen worden. En dus moet Bart en zijn collega's daar zelf voor opdraaien.


Kwaadwilligheid
De leugenaars kakelen in hun requisitoir hoe de "samenloop" van omstandigheden geen toeval kan zijn. Maar als de burger hen dat voorhoudt dan zijn het "associatieve complotten". Een actueel voorbeeld is wat op dit moment speelt. De bekentenis van Fred: "Laten we de burgers hun recht ontnemen door ze de toegang tot de rechter zo moeilijk mogelijk te maken. Dan is het niks en zal het niks worden." Het lijken de woorden van zijn ex-baas Ivo wel.

Dus wat doen ze? Willens en wetens opzettelijk, terwijl ze met hun dikke reet boven op de grondwet zitten:
- Onafhankelijke rechter ontnemen.
- Geld ontnemen.
- Tijd ontnemen.

Dat sturen met de toewijzing van de rechter hebben we onlangs aangetoond met de gevallen Wabeke 25 en Joost van Dijk 26. Respectievelijk twee en zes keer dezelfde rechter om de rechtsgang te frustreren is statistisch gezien vrijwel onmogelijk. Dus kwade opzet. Het volgende rechtsgang frustratie punt, dat van het geld, stond onlangs in de Groene Amsterdammer. Alle advocaten vielen over Fred heen. Niet vanwege de rechten van hun cliënten, maar vanwege hun eigen portemonnaie. Krokodillentranen van een al even corrupte Orde van Advocaten.

En dan is er nog de tijd die wegvloeit. Op meerdere manieren. Bij Baybaşin zijn meer dan 20 jaar van de bloei van zijn leven (en dat van zijn kinderen en familie) ontnomen. Dat laat zich niet in geld uitdrukken. Zelfs niet in miljarden euro's. Het is een onherstelbare misdaad, ernstiger dan het ontnemen van een fysiek leven. Ernstiger dan een dubbele moord. Levenslang voor deze ambtelijke misdadigers is onvoldoende.

Even een tijdsperspectief in drie lopende rechtszaken:
1) De wederrechtelijke vrijheidsberoving van Baybasin sinds 24-12-1995. Dat is 21+ jaar = 1.100+ weken
2) De wederrechtelijke vermogensontneming sinds 27-03-1998. Dat is 19+ jaar = 1.000+ weken
3) De weigerachtigheid tot strafvervolging van Demmink sinds 2007. Dat is 10+ jaar = 500+ weken

En wat krijgt de advocaat Adèle van der Plas in deze zaken? Zes weken de tijd. Niet per zaak. Nee, alle drie tegelijk. Dus eigenlijk effectief maar twee weken per zaak. Want hoe zit het met de planning (en werkdruk) van de data voor deze rechtszaken?
1) 30 juni 2017 - rapport onderzoek herziening Hoge Raad
2) 30 juni 2017 - vonnis van de zitting van 19-05-2017
3) 30 juni 2017 - hoorzitting artikel 12 sv Demmink

Als u denkt dat dit een statistisch toeval is? Wij als complot-denkers zien hierin toch echt een complot. Als je 20 jaar nodig hebt dan kun je best een beetje schuiven met de datum waarop de zaak behandeld wordt. Want ter zitting heeft Adèle nog aangegeven dat de datum voor zaak (2) ongunstig was. De rechters trokken zich daar niets van aan. Ze wilden het "zorgvuldig" doen.

En denkt u dat er kamervragen komen? Welnee. "Het is onder de rechter". Het verantwoordelijkheidsgevoel van de parlementariërs strekt niet verder dan: "Hoe kunnen we de coalitie vorming -lees: dat we weer aan de slag moeten- over het zomerreces heen tillen?"

Dit soort lui hoeft voor mij niet -met een meerderheid- in te stemmen met een grondswetwijziging. Die hele grondwet is nog niet goed genoeg om als plee-papier te dienen, zolang de controlerende instituten (Parlement, Rechtspraak, main stream media) niets doet, faalt en daarmee medeplichtig is. Willem kan zijn flop-wet terugkrijgen.

author: Ton   |   published: 02.06.2017   |   updated: 02.06.2017   |   comments: allowed