Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Turks-Nederlandse relatie
Op 26.11.2014 plaatste de Turkse overheid een bericht op hun site 1. De woordvoerder buitenlandse zaken Tanju Bilgiç stelt dat de langdurige diplomatieke relatie tussen Turkije en Nederland is verslechterd door recente ontwikkelingen. De oorspronkelijke cultuur en de banden met hun thuisland, en daarmee de integratie, van Turkse Nederlanders zouden worden gehinderd vanuit xenofobe en islamofobe beschuldigingen 2, 3.

Die langdurige relatie gaat 400 jaar terug en werd in 2013 nog uitgebreid gevierd. De Nederlandse ambassadeur Jan-Paul Dirkse 4 (midden) was van de partij. En ook kon de vlooienmars van Mark Rutte (piano) niet ontbreken 4 aan de feestvreugde. Feestvieren is namelijk de specialiteit van de ambassade 5. Of ze verder ook nog iets voor Nederlandse staatsburgers doen is niet gebleken. Integendeel.


Koenders in Turkije
Naar oud Hollands gebruik neem je bij deelname aan een feestje in het buitenland wat zakgeld mee. En een cadeautje voor de gastheer. Bijvoorbeeld wat Patriot raketten 6, die nog tot eind Januari 2015 in Turkije staan.

Ook onze minister BUZA/MFA Bert Koenders geeft acte de présence 7. Vandaag houdt Koenders een toespraak voor Turkse ambassadeurs, die in Ankara bijeen zijn voor een jaarlijkse conferentie. Morgen gaat hij naar een vluchtelingenkamp in Gaziantep om te praten over het vluchtelingenprobleem aan de Syrische grens. Belangrijke zaken dus. Voor buitenlanders. Maar wat gaat hij doen voor Nederlandse staatsburgers?

Het idee achter internationale verdragen is immers dat de betrokken landen zich houden aan de gemaakte afspraken. Zoals Nederland haar verdragen nakomt door miilitairen en geld naar Turkije te sturen, mag Nederland op haar beurt immers verwachten dat Turkije zich ook houdt aan verdragen en de mensenrechten en grondrechten van Nederlandse staatsburgers beschermt. Als we alleen maar mogen betalen en niets terugkrijgen dan is zo'n verdrag natuurlijk een lachertje.


Wat er afgelopen maand werkelijk is gebeurd
• 10.11.2014 - De Nederlandse rechter besluit om geen verder onderzoek en/of vervolging in te stellen naar de rol van de Nederlandse overheid in de twijfelachtige dood van Ihsan Gürz 8.

De Turkse autoriteiten wilden zelf forensisch onderzoek doen, omdat er sterke aanwijzingen waren dat het optreden van de politie in IJmuiden grensoverschrijdend was geweest. Maar alle organen bleken "verdwenen". De Turken waren/zijn boos.

• 14.11.2014 - Het HHC bericht over wat achtergronden in het Demmink onderzoek. Nederlandse rechercheurs worden "niet toegelaten" tot Turkije in hun rechtshulpverzoek. Tegelijkertijd worden de Turkse parlementariërs Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk monddood 9 gemaakt. In de koude oorlog tussen Turkije en Nederland zijn al heel wat "spionnen" ontmaskerd 10. Of stilletjes doorgeschoven naar Shell 11.

• 08.12.2014 - Het HHC ontving een email van de Turkse ambassade. "Official talks between the relevant Turkish and Dutch authorities are being conducted." Er worden "onderhandelingen" gevoerd. Onschuldige mensenlevens worden ingezet in een piswedstrijd van haantjes met een te grote (en misplaatste) ego. En daar liggen meerdere zaken aan ten grondslag. Beslist niet alleen de Demmink/Baybaşin affaires.

• 15.12.2014 - Uw HHC verslaggever geeft een internetradio interview over de implicaties van de zaak Baybaşin voor de Nederlandse democratie 12.
;

• 16.12.2014 - Het HHC neemt contact op met de Nederlandse Hoge Raad en ontvangt (na aandringen) een email over de (opnieuw) uitgestelde herzieningsprocedure van de politieke gevangene Hüseyin Baybaşin.

De man wordt nu al dagen gevangen gehouden door Nederland. In opdracht van Turkije. Wilt u over deze schandelijke affaire meer lezen dan moet u het HHC-archief 13 maar eens raadplegen.

• 19.12.2014 - "De levensgevaarlijke moordenaar Mehmet Yilmaz - een Turkse illegaal die eerder werd veroordeeld in de gruwelijke en geruchtmakende 'snelkookpanmoord' - blijkt onlangs niet alleen vervroegd uit de gevangenis te zijn vrijgelaten, maar bij uitzetting naar zijn vaderland ook een zak overheidsgeld en een identiteitskaart te hebben meegekregen."

En hij is de enige niet. Denk aan de Turk Errol Kabak (in 1993 veroordeeld tot levenslang) die een agent had doodgeschoten en vervolgens was "ontsnapt" 14 (blokken openklappen).

Of de vrijgelaten, alom bekende, Saban Baran die ons op de 24e nog zijn kerstgroeten vanaf het Turkse zonovergoten strand toezond. Het HHC heeft al eerder inside-information doorgespeeld aan de diverse partijen 15. Er is niets mee gedaan.

Of wat te denken van de eerder dit jaar vrijgelaten Turk Mehmet. Zelfs het TV-programma "man-bijt-hond" zag in dat dit absurd is 16. Maar de betreffende verantwoordelijken (rechters en OvJ's) voelen daarvan geen enkele consequentie en kunnen gewoon doorgaan met het maken van blunders.

• 29.12.2014 - Senol Kabak mag van de Nederlandse rechter niet uitgeleverd worden aan Turkije. Senol wordt door Turkije gezocht wegens heroïnesmokkel. Op 30.06.2011 (de dag waarop uw HHC-verslaggever door de Turkse overheid werd bestolen van al zijn bezittingen) besloot onze Joris Demmink 17 dat Senol gewoon kon worden uitgeleverd.

Maar helaas voor JD en gelukkig voor Senol heeft Demmink veel van zijn invloed en machtsmisbruik verloren. De rechter heeft besloten dat Senol, die al sinds 2010 in "uitleveringsdetentie" zat met onmiddelijke ingang moest worden vrijgelaten. Jammer dat diezelfde rechter niet tegelijkertijd heeft besloten om JD wel in voorarrest te plaatsen.

Zou er een uitleveringsverzoek voor verdachte Demmink 18 van Turkije liggen waarover onderhandeld moet worden?


De voorgeschiedenis
Vastgesteld kan worden dat, ondanks alle feestjes en parties met speciaal ingevlogen haring, bitterballen en oranje tulpen, de verhouding tussen Nederland al tientallen jaren "stroef" verloopt. Of zoals het Katholiek Nieuwsblad schreef 19 "Turkije heeft Nederland in houdgreep vanwege affaire Demmink/Baybasin"

Gisteren nog heeft het HHC een uitgebreid gesprek gehad met het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie. De opnames zijn inmiddels doorgezonden aan de Parlementariërs van de Tweedekamer en het Europarlement. Een opvallende uitspraak daarin was dat zowel Nederland als Turkije menen dat het mensenrechtenbeleid om "interne kwesties" gaat. Daarbij volledig voorbijgaand aan de internationale verdragen en grondwetten die er liggen.

Een van de meest bekende zaken is die van de affaire Yunus 20. Mark Rutte wil graag zijn homo-agenda uitrollen. Poetin 21 en Erdogan zijn daar niet blij mee. En volkomen terecht. Het jongetje Yunus was bij zijn Turkse ouders in Nederland weggehaald en ondergebracht bij een lesbisch stel. Geheel in strijd met de culturele normen en waarden van de ouders en het kind in kwestie.

Tegelijkertijd zat uw HHC-verslaggever in Turkse detentie 22. En, zoals altijd, had de Nederlandse ambassade in Ankara een feestje en dus even geen tijd om hun staatsburgers in nood bij te staan.

Ook andere landen hebben het wel gehad met Nederland. De reputatie van Nederland in Congo lijkt in geen enkel opzicht de verdienste voor de oorkonde 23 van Fred Teeven te rechtvaardigen. En zijn beloften komt hij ook al niet na.

Pas op 28.09.2011 (vier maanden na de ontvoering in Turkije van de dochter van uw HHC verslaggever) vloog de DG Jeugdzaken naar Ankara. Maar (alweer) niet om zijn Nederlandse staatsburgers te beschermen. Maar om de criminele wandaden van de Nederlandse overheid af te dekken.

De affaires beperkingen zich niet tot diplomatie 24 maar gaan nog veel verder terug. We praten dan over de tijd van Oud-commando Mink Kok in de IRT-affaire 25. Van Traa deed onderzoek daarnaar, maar heeft dat niet kunnen afmaken door zijn vroegtijdige "auto-ongeluk". En de regering vindt dat wel best. Het is net als anno 2015 met de MH-17 affaire. Alles lekker in de doofpot houden.

De overeenkomst die het Openbaar Ministerie (OM) sloot met enkele landen over het internationaal strafrechtelijk onderzoek naar de ramp met vlucht MH17 blijft geheim 26. Het ministerie van Justitie weigert een verzoek van Elsevier om op basis van de Wet Openheid van Bestuur (WOB) het verdrag openbaar te maken. "Het belang van openbaarmaking van de documenten weegt niet op tegen het belang van betrekkingen van Nederland met andere staten en internationale organisaties."

Wat hier dus eigenlijk staat: "Het belang van Nederlandse staatsburgers weegt niet op tegen belangen vanuit het buitenland (lees: onze politici)." Onze "souvereine" Nederlandse staat. Geen enkele loyaliteit jegens haar eigen volk. Zoals een Frans T., omkoopbaar met een EU-baantje. Het landsbelang opofferend voor persoonlijk gewin. En Nederlandse staatsburgers betalen daarvoor de prijs. Soms een onaanvaardbaar hoge prijs. Met de nadruk op onaanvaardbaar.




author: Ton   |   published: 06.01.2015   |   updated: 06.01.2015   |   comments: allowed

03.02.2015
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014