Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Verantwoording
Het HHC is (schijnbaar uit het niets) eind 2012 gestart met publiceren. De hoofdredacteur van het HHC is Ton Hofstede. Complotters zien in hem een ZIVD-spion 1 en staatstrollen zelfs een dubbelspion, een staatsvijand met een dubbele agenda 2. Feit is dat de (Nederlandse) Nationale Ombudsman op 5 juni 2014 (zeg maar na de roestige spijker verhoren) het HHC "geadviseerd" heeft om te stoppen met zijn publicaties, omdat hij anders zijn zes jaar geleden ontvoerde dochter nooit meer terug zou zien. Over maffieuze afdreiging gesproken...

De Turkse Nationale Ombudsman heeft (in tegenstelling tot zijn criminele ambtgenoot Reinier van Zutphen) vastgesteld dat de mensenrechten van mij en mijn dochter ernstig worden geschonden. (zie document links 3) Dat gaat zo ver dat de Frans Timmermans, oud minister van BuZa, de Tweede Kamer opzettelijk verkeerd heeft voorgelicht om te voorkomen dat de corrupte relatie tussen de Nederlandse en Turkse overheden aan het licht zou komen.

Tot 2012 had ik nog nooit van Joris Demmink of Hüseyin Baybaşin gehoord. Pas nadat bleek dat onze rechters in Den Haag, inclusief de Hoge Raad, er alles aan deden om het Turkije naar de zin te maken, ten koste van onschuldige staatsburgers, ben ik op onderzoek gegaan. Het resultaat is dat gerelateerde misstanden in ons rechtssysteem op deze website aan de kaak worden gesteld.

Is het HHC een (dubbel)spion met een license to kill? Het HHC is een bovengemiddeld opgeleide en getrainde persoon met meer dan gemiddelde vaardigheden. Maar wel iemand die zich, in tegenstelling tot onze overheid, aan de wet houdt. Dat de NCTV het HHC monitort is begrijpelijk, maar onnodig en overbodig. En het HHC heeft voldoende tegenmaatregelen genomen om zijn veiligheid te garanderen.

Links ziet u wat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken over het HHC schrijft. Zie daar de link met Baybaşin. En er is meer. In de beleving van deze paranoïde ambtenaren zou ik de maffia hebben ingehuurd. U weet wel, om ze "even te laten terugbellen".

Inderdaad, sinds 1 augustus 2013 4 ken ik Baybaşin persoonlijk. Ik heb hem meerdere keren opgezocht in diverse gevangenissen. Hij belt me regelmatig. Wij beschouwen elkaar als vrienden. Of als partners-sine-crime tegen een corrupte overheid. (Lees even goed: sine betekent zonder.) Ik ben er 100% van overtuigd dat Baybaşin een loer gedraaid is. Wat niet wil zeggen dat ik denk dat hij een heilige is. Maar hij zit wèl onterecht vast.


Baybaşin is een politieke gevangene.
Op verzoek van Turkije.
In Nederland.


Voor de mensen die denken dat ik betaald wordt door Chipshol, Baybaşin, de KGB of wie dan ook: NEE. Integendeel de Staat heeft mijn volledige vermogen gestolen en weigert zelfs een bijstandsuitkering of rechtsbijstand te verlenen. Ik krijg nog niet eens een stembiljet van ze. En ja, Baybaşin heeft zijn hulp aangeboden in mijn zaak in Turkije. Belangenloos en zonder tegenprestatie te verlangen. En dat heb ik afgewezen (geluidsopnames beschikbaar). Ik wil niet dat mij ook maar iets kan worden tegengehouden of dat mij zou beperken in mijn eigen doelstellingen. Desondanks doen de Staten van Turkije en Nederland dat toch.

Ik heb geen andere belang dan dat ik wil dat er recht gedaan wordt. En daarbij beperk ik mij in de zaken tot die van Rechtspraak, Demmink, Baybaşin en mijzelf. Het gaat om de waarheid en de mensenrechten, zonder daarbij vals te spelen. Als ik tot de conclusie kom dat Demmink (in bepaalde aantijgingen) onschuldig is 5, dan steek ik daar mijn nek voor uit. Ik ben geen laffe ambtenaar die zijn eigen carrière boven mensenrechten stelt. Of iemand die het aantal bezoeken/donaties aan zijn website over de ruggen van anderen doet. Als Demmink onschuldig is dan kom ik daar voor uit. En als ik tot de conclusie kom dat Baybaşin onacceptabel fout is dan zal ik niet schromen hem te laten vallen. Maar niet omdat de overheid mij chanteert! Ik ben geen NOS...


De manipulaties van Aben
Ik heb er niet voor gekozen om mijn privacy op te geven en uit de anonimiteit te treden. Ik ben daartoe gedwongen door de Staat der Nederlanden. Je kan geen politieke- en media aandacht/steun krijgen zonder te vertellen wie je bent en waar je voor staat.

Maar dat geeft Aben nog niet het recht om zijn eigen anonimiseringsrichtlijn te overtreden. Bewijs # 1

Het recht op privacy en het daarmee samenhangende telefoongeheim 6 vindt de overheid zó belangrijk dat ze het zelfs willen uitbreiden 7. Althans, pas nadat gisteren Aben het telefoongeheim geschonden heeft. Schending is een misdrijf waar een jaar gevangenisstraf op staat 8. Desondanks heeft Aben gisteren wederrechtelijk en strafbaar een privé gesprek in de openbaarheid gebracht (via de NOS 9), zonder toestemming van de betrokkenen. Bewijs # 2


Op 04-07-2017 12:49u verscheen de eerste link naar het persbericht van Aben. Om 13:01 verscheen een uitgebreid artikel met referenties naar de inhoud van het rapport bij de NOS. Het is feitelijk onmogelijk dit in slechts 11 minuten gelezen, geschreven en gepubliceerd te hebben zonder ruim vooraf te zijn gesoufleerd. Bewijs # 3

Lex Runderkamp

RVDJ 2004
In 2003 verscheen in Panorama/Gay-krant de publicatie over het Anne Frank plantsoen 10, 11 en Joris Demmink. Lex Runderkamp (et al.) werd door minister Donner bedreigd. Sindsdien schrijft de NOS wat MinJus wil (en is daarvoor ook al door de rechter veroordeeld 12). Bewijs # 4

Aben geeft een overzicht van de gebeurtenissen. Hij begint op 09-02-2001. Dat is meer dan vijf jaar ná aanvang van de affaire Baybaşin. Gemakshalve laat hij maar even weg wat daarvoor is gebeurd, terwijl dat nu juist is waar de hele zaak om draait. Bewijs # 5

Op 24 december 1995 werd Baybaşin aangehouden bij de grens van Hazeldonk 13. Er bleek géén arrestatiebevel te bestaan 14. Met geen enkele mogelijkheid kon deze motoragent weten dat in de toekomst (5 januari 1996) er een geantidateerde email zou komen op het ministerie van BuZa met een verzoek tot aanhouding/uitlevering. Bewijs # 6
HR:1996:ZD0602

Hoge Raad 1996


Kennelijk opzettelijk laat Aben het vonnis van de Hoge Raad uit 1996 achterwege, waarin niemand minder dan de soon-to-be-promoted Geert Corstens de omgekeerde bewijslast introduceert. Bewijs # 7

In de aan de pers verstrekte informatie wordt gesteld dat er geen aanwijzingen zijn voor de bemoeienis van Demmink. Dat is een klinkklare leugen. Er zijn meerdere documenten beschikbaar waaruit het tegenovergestelde blijkt. Zoals de telefoonnotitie vlak voor de vakantie van Demmink waarin zelfs letterlijk wordt gesteld: "De zaak Baybasin wordt gebruikt als drukmiddel teneinde in een andere zaak iets van de Turkse autoriteiten gedaan te krijgen." Los van wat dat "iets" is 15, staat vast dat er invloed is geweest van Demmink in de zaak Baybasin en dat Aben dus liegt. Bewijs # 8

Op 3 mei 2007 ging Demmink op "werkbezoek" naar P.I. Alphen a/d Rijn (de gevangenis waar Baybasin toen zat), vergezeld door AG M. Kolkert, en Gijs Wouters, directeur DJI. Ondertussen werd Baybasin geïsoleerd opgesloten. Er is aangifte gedaan, hetgeen uitgebreid op TV bij Eenvandaag is besproken. Bewijs # 9

Dan hebben we nog de recentelijke diefstal van gevoelige documenten uit de cel van Baybasin, met daarop de volgende dag het bezoek van minister van der Steur aan Turkije, de persoonlijke bemoeienis van Angeline van Dijk, Annemarie Stordiau en ga zo maar door. Bewijs # 10


Volgens Aben zijn er geen aanwijzingen dat er sprake is van enige manipulatie, en zelfs niet van enige grond voor een complottheorie. En mochten die er wel zijn, zoals hierboven al tien bewijzen zijn gepresenteerd, dan worden die gewoon buiten het onderzoek gehouden. Struisvogelpolitiek waarmee ze de MSM voor de gek kunnen houden maar niet het HHC. En hopelijk ook niet de raadsheren van de Hoge Raad die (voorlopig) het laatste woord krijgen.

Maar laten we niet, zoals Aben, de belangrijkste helft overslaan Bewijs # 11 en in 2001 starten maar 10 jaar eerder bij waar het echt begon. In 1992. (1) Nederland: De IRT-affaire 16 en (b) Turkije: De Kismetin-Susurluk-affaires. 17. Zowel Nederland als Turkije waren boos op deze Turks/Koerdische klokkenluider. Maar Engeland niet. Die nodigden Baybaşin zelfs uit om ze te helpen tegen de drugsimport vanuit Nederland.

Daarnaast werd in 1995 het Koerdisch Parlement in Ballingschap in Den Haag opgericht. Demmink was toen directeur Internationale Aangelegenheden op het Ministerie van Justitie. Er was een enorme diplomatieke rel tussen Turkije en Nederland, dat toen zelfs de PKK nog erkende als een politieke stroming zonder terroristisch oogmerk. Het kan niet anders zijn dan dat Demmink betrokken is geweest in de onderhandelingen hierover. Bewijs # 12

Op 28 oktober 1997 verbiedt de rechter de uitlevering van Baybaşin aan Turkije vanwege de reële verdenking dat hij daar gemarteld en vermoord zal worden.
Op 28 oktober 1997 precies, niet één dag eerder, begint Aben met zijn taps, zoals u in al zijn bewijsstukken kunt lezen. Bewijs # 13

Pleitnotities

25.03.2002
Volgens de tCEAS van Ybo Buruma, thans raadslid bij de Hoge Raad en op advies van de in casu veroordeelde collega Wladimiroff 13, met bewezen belangenverstrengeling Bewijs # 14 zou er pas op 27-02-1998 voor het eerst contact zijn geweest tussen de politie van Turkije en Nederland. Omdat daarvoor (okt-97/feb 98) geen contact is geweest kunnen de taps toen niet vervalst zijn.

Het HHC heeft door de ZIVD-spionnen van hun Turkse collega's geheime staatsrapporten toegespeeld gekregen waaruit blijkt dat niet pas in februari 1998, maar ook al daarvoor, zoals in 1997, contacten bestonden. Een Nederlandse liaison zat gewoon in Istanbul. En zij zaten bij ons. Bewijs # 15

Van de week toonde het HHC al aan dat het statistisch gezien onmogelijk is dat vier (ook van elkaar) onafhankelijke rechtbanken op dezelfde datum vonnis spreken, zonder enige regie van bovenaf. Dat heet manipulatie. Bewijs # 16

Tegelijkertijd speelt er kwaadaardige opzet. Niet alleen is Baybasin zijn vermogen ontnomen met het oogmerk hem geen verdediging te kunnen geven. Ook is het nu zo gepland dat advocate van der Plas slechts 14 dagen de tijd krijgt om 40 + 1730 pagina's door te lezen en beroep aan te tekenen tegen twee zaken tegelijk. Bewijs # 17

HR:2009:B17132

18.09.2009
In 2008 is reeds vastgesteld dat Nederland een onrechtmatige overheidsdaad jegens Baybaşin heeft gepleegd. Bewijs # 18

Maar onze overheid meent zich niet aan de wet te hoeven houden, dus moest er een nieuwe zaak gestart worden wegens het niet nakomen van een gerechtelijk bevel. Wat uiteraard opnieuw gewonnen werd. Bewijs # 19

Dan kennen we inmiddels allemaal de angst cultuur op het ministerie van justitie, waarbij een derde van het personeel zegt liever weg te gaan. We hebben de beruchte Teeven-deals gehad, die in de Schredder van Anoushka terecht kwamen, maar die het HHC weer aan elkaar heeft weten te plakken. Van diezelfde Teeven, die probeert niet te getuigen onder ede, maar na 22 augustus waarschijnlijk toch aan de beurt gaat komen. Dat soort bewijs-verduistering heeft ook plaats gevonden in de zaak Baybaşin. Het is uit het Proces Verbaal verdwenen, maar het HHC heeft ook het bewijs van deze overheidsmisdaad veilig weten te stellen. Bewijs # 20
Maar het meest bizarre van Aben is wel dat zijn "crème-de-la-crème" bewijs bestaat uit... een onjuiste vertaling uitluistering van het tapgesprek bovenaan deze pagina en door Aben wederrechtelijk vrijgegeven aan Lex Runderkamp van de NOS 14 met als ei van columbus "vertalingsbedrog?". Als ik Aben goed begrijp zou Baybasin gisteren iemand kapot gemaakt hebben terwijl dat volgens Ton Derksen niet op zaterdag gebeurd kon zijn. Maar toch kon die "kapotte man" nog gewoon aan de telefoon komen.

Wat Aben er niet bij verteld is dat de verdediging jarenlang niet over de originele taps kon en mocht beschikken. Daarmee werd het verstaan (en dus de verdediging) opzettelijk bemoeilijkt. Dat hij dan aan de krant een wèl duidelijk te verstane opname geeft bewijst alleen maar de manipulatie. Bewijs # 21

En wat nog meer bijzonder is, is dat Aben nog steeds geen bewijs levert van een gepleegde misdaad. Het voorgaande audio-fragment over iemand die zich verslapen heeft, zoals Aben zelf ook zes jaar lang heeft gedaan, is natuurlijk geen enkel bewijs tegen Baybaşin. Voor de zekerheid geeft het HHC u maar even de stem van Aben zelf uit een tapkamer-opname van december 2014, toen Aben al had beloofd met een conclusie te komen. Bewijs # 22

U hoort Aben duidelijk dreigen: "U gaat straks lopen op krukken. Het gaat niet goed met uw beentjes. Dag meneer Hofstede." (vertaling door Tayyar C., expert in Brabantse en Haagse dialecten.)


Conclusie
Alstublieft. Even uit het losse vuistje. 22 bewijzen van manipulatie door de overheid in de zaak Baybaşin. Dat is gemiddeld één keer per jaar dat hij onterecht gedetineerd is. En als ik, net als Aben, zes jaar (betaald) onderzoek zou doen zou ik nog heel veel meer kunnen vinden.

En dan zijn we nog niet eens begonnen aan het zogenaamde bewijsmateriaal wat Aben heeft ingebracht: de telefoontaps. Zonder die taps staat óók de manipulatie al vast. Met een volstrekte weigering tot het afleggen van enige verantwoording. Over bijvoorbeeld de exorbitante bedragen waarmee deskundoloog Bas van de Heuvel is omgekocht. Want ook dat bewijs komt nog wel in de openbaarheid.

Van der Plas heeft rapporten van meerdere internationale experts ingebracht. Allemaal komen ze tot de conclusie die diametraal tegenover die van Aben staat. Natuurlijk is alles te kraken. En we praten nota bene over de periode van voor 1999. De overheid heeft zelf toegegeven dat de tapkamers destijds zo lek als een mandje waren en daarom zijn er in 2003 maatregelen getroffen.

Als Aben alle hierboven genoemde bewijzen van manipulatie negeert, de 101 ingebrachte nova allemaal -zonder uitzondering- ontkent en blindelings vertrouwt op een omgekochte nitwit, die door de diverse overheidsinstituten wordt weggezet als onbetrouwbaar, dan is er maar één conclusie mogelijk:


Aben bedondert en manipuleert zelf.
En dat maakt hem een crimineel, die probeert om
de criminele Staat der Nederlanden een vrijgeleide te geven.


Luistert u naar de eerste reactie van Baybaşin, direct nadat het persbericht bekend werd.
*** UPDATE ***author: Ton   |   published: 05.07.2017   |   updated: 08.07.2017   |   comments: allowed