Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

In naam van God
Despotisme (Grieks δεσποτία, van δεσπότης - heerser, tiran) is een regeringsvorm waarbij één persoon (de despoot) of een kleine groep personen absolute macht heeft, die naar willekeur kan worden toegepast. Het gaat hierbij dus om een autocratie, oligarchie, tirannie of dictatuur. Er is geen mogelijkheid voor discussie, er is geen volksvertegenwoordiging en er zijn geen politieke partijen; kritiek en verzet worden afgestraft.

Een kenmerk daarvan is dat ze de autoriteit niet van het volk krijgen maar deze aan zichzelf toewijzen. Meestal stellen zij dat ze hun eigen autoriteit hebben ontleend aan de hoogste autoriteit (God, Allah, Boeddah, Dollar). "In naam van God".

Zo heb je binnen het Christendom een Paus in het Vaticaan, de Bush dynastie in Amerika en een Koning in Nederland. De Dalai Lama wordt gereïncarneerd, de Koning wordt geboren 1. In de Islamitische wereld heb je de Emir (prins), Sultan (koning), Kalief (keizer) en zij zijn opvolgers/erfgenamen van de profeet Mohammed.


In Turkije is er de oud-premier, thans president Erdogan. Ook al beslist de rechter dat zijn pas gebouwde paleis (van honderden miljoenen, wie zeurt er nou over het verbouwinkje van Willem A.?) illegaal is 2, en de oppositie vindt dat 1,1 miljard voor auto-declaraties toch wel wat veel is 3 (al dat gezeur over die Demmink declaraties), en dat critici (ook buitenlanders) maar gewoon de gevangenis in moeten 4, er komt altijd een einde aan te veel heerszucht. Afgelopen zondag verloor de AK-partij de absolute meerderheid 5.


In Nederland is het nog erger. Hier heb je de alleenheerser Mark R., die nog nooit een meerderheid heeft behaald. Hij weigert voortdurend verantwoording af te leggen aan het parlement. Over zijn eigen declaraties 5, over de financiering van zijn vakantietripjes 6 en over wetten die hem dwingen transparant te zijn 7.

En de "oppositie" slikt werkelijk alles 8. Het eigenbelang van het pluche boven de taak waarmee zij gemandateerd zijn. Korte termijn graaiers die Nederland, haar democratie en de vrijheid van de burgers, naar de afgrond hebben geholpen. Als er al een Kamervraag komt dan laten zij zich afschepen met wat Ivo-gewauwel, leugens over onverklaarbare storingen 9, of stellen een fop-commissie in 10. En daarmee zijn zij medeplichtigen aan de doofpot. Maar ook aan de door de Nederlandse regering verrichte misdaden tegen de menselijkheid. En daar zal ook de oppositie op worden afgerekend.

Wat deed u terwijl u wist van deze mensenrechtenschendingen?Hüseyin Baybaşin - 20 jaar opgesloten (1995-2015)


Het weer: Warm en zonnig strandweer 11. Korte rokjes. Terrasje. Koud glas witbier of wijn. Frisse salade. Garnalen op de BBQ. Midzomernacht. Buitenlucht. Zilte windbries. Zon. Zwembroek. Fietsen. Tuinieren. Op vakantie. Allemaal dingen die vanzelfsprekend lijken. Of zijn. Voor beroepsvakantiegangers als Mark R.. Naar de Caribean. Naar Mali. Naar Washington. Naar Turkije. Naar Rusland.

Maar niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend. Veel burgers kunnen het zich financieel niet veroorloven. En sommigen hebben er de tijd niet voor. Zij doen tijd in de gevangenis. Hun straf "uitzitten", zoals Mark R. (VVD) de rit probeert uit te zitten. Alleen zitten deze mensen vast, zonder er ooit uit te komen. Uitzichtloos levenslang. Eén uurtje per dag "luchten". Als een hond worden ze uitgelaten op de binnenplaats om snel even hun behoefte te doen. Als je tenminste geluk hebt en niet in onmenselijke isolatie zit opgesloten.

Dat laatste is overkomen, overkomt, en zal overkomen (naar Ivo O.) de politieke gevangene Hüseyin Baybaşin. In 1995 is hij op illegale wijze ontvoerd en vast gezet in Nederland. Niet omdat hij Nederlander was. Niet omdat hij iets in Nederland gedaan had. Maar omdat Turkije dat wilde. En als Amerika of Turkije iets wilt, dan doet Nederland dat 12. No questions asked. Niet door de verantwoordelijke minister(s), niet door het controlerende parlement.

jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 

Inmiddels zit hij bijna 20 jaar opgesloten, waarvan 6 jaar in isolatie. Niet op Robben eiland. Maar als een ping-pong bal van de ene cel naar de andere cel. Zelfs die 5 vierkante meter zullen noit een "thuis" worden. Omdat een leugenaar en crimineel als Fred T. (óók VVD) geld wil verdienen 13 aan particuliere gevangenissen.

Op 05.06.2015, vier dagen na de overplaatsing van Baybaşin, is "de totaal ongeschikte" 14 Anoushka van Miltenburg (óók VVD) tijdens een schoolreisje gaan kijken naar de door o.a. Baybaşin aangelegde volkstuintjes. Tasje en GSM mee. Verboden foto's maken binnen het strafkamp complex 15.

Hüseyin is zijn tuin kwijt. Zijn huisdieren (kippen). Zijn bomen en gras. Terwijl hij in Veenhuizen nog privé kon Skypen™ met zijn kinderen, zijn die faciliteiten er allemaal niet in Heerhugowaard. Ze wisten daar van niets. Waren totaal niet voorbereid. De ik-zal-het-wel-eens-eventjes-regelen crimineel Fred T. had helemaal niets geregeld.

Kan het nog erger? Ja, natuurlijk. Hüseyin spreekt (op enkele woorden na) geen Nederlands. En dat mag niet! De bewakers eisen dat hij géén Engels of Turks spreekt. Eventuele vragen aan de bewaking worden niet beantwoord indien ze niet in het Nederlands worden gesteld.

Het lijkt wel weer dezelfde nachtmerrie als in 1996. Ook toen werd Baybaşin geprovoceerd en hem het contact met zijn familie onthouden. Toen, omdat hij zogenaamd het verboden "Koerdisch" sprak. Despoten genoeg in Nederland. Van types bovenaan de pyramide tot op de allerlaagste werkvloer. Als ze maar een heel klein beetje macht hebben, genieten deze perverselingen ervan om dat te misbruiken. Gewoon in "democratie" Nederland.


Controle door het HHC: Vragen aan de verantwoordelijken
Uit een op 05.06.2015 gepubliceerd rapport 16 over een door het Europese netwerk van Raden voor de rechtspraak (ENCJ) uitgevoerd onderzoek blijkt dat Nederlandse rechters zichzelf een cijfer geven van maar liefst 9,3 voor onafhankelijkheid en voelen zich niet of nauwelijks onbehoorlijk onder druk gezet om een specifiek vonnis te vellen. En ook het gisteren (10.06.2015) gepubliceerde jaarverslag 2014 van de tCEAS 17 was weer vol lovende woorden over zichzelf. Geen woord over de vastgestelde belangenverstrengeling 18, en het aannemen van wat lijkt op door het ministerie betaalde omkoopsommen 19, van ex-tCEAS lid Wladimiroff.

Welnu, al dat gesol is onderhand wel genoeg geweest. Zelfs ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, die van zichzelf weet dat ze tijdens de Tweede Oorlog ernstige steken heeft laten vallen 20, heeft niets geleerd van haar fouten. Het vier jaar geleden ingestelde herzieningsverzoek wordt consequent gefrustreerd 21. Volkomen overbodige "onderzoeken" door een volkomen incompetente "deskundo-loog" 22, 23, leiden tot strijdigheid met het Fair Trial grondrecht. Onze Hoge Raad als mensenrechtenschenders.

En omdat de Tweede Kamer het niet doet heeft het HHC maar weer eens vragen gesteld. Hoeft de Hoge Raad zich niet aan wetten en verdragen te houden?. Inmiddels zijn de originele telefoontaps vrijgegeven aan de verdediging. Bijna 20 jaar na dato! Ronduit crimineel! Prof. Dr. Ton Derksen, wetenschapsfilosoof, 24, 25 is ze nu opnieuw (!) aan het bestuderen. Wat een tijd- en geld verspilling door de nalatigheid en opzet van de overheid. En de tapvervalsingen blijken nog veel erger te zijn dan gedacht.

Het resultaat? Aan die vier jaar "herzien" zullen nog meer maanden worden vastgeplakt. Ik kan alleen maar hopen dat de hiervoor verantwoordelijke misdadigers daarvoor een gepaste prijs gaan betalen. Uit eigen portemonnaie en niet die van de belastingbetaler. Laat ze zelf maar eens met dit mooie weer opgesloten zitten in isolatie. Zonder enig uitzicht op vrijlating.

Er zijn maar weinigen die zich hierom druk maken. De meeste mensen zijn egoïsten en denken alleen aan hun eigen belang. Met name de waakhonden van de democratie: de journalisten en het parlement. Met een oorverdovend stilzwijgen laten zij dit onrecht gebeuren.

Gelukkig strijden enkelen wel voor een betere samenleving. Naast een aantal voor u onzichtbare mensen, het Commité Free Baybaşin, zijn er "de gevangenisdirecteuren".

Dat laatste is eigenlijk een onjuiste benaming. Door het woord gevangenis worden ze geassocieerd met verdachte. Beter is het dan ook om te lezen: Directeuren van het Ministerie van Justitie. Mannen die stuk voor stuk verantwoordelijk hebben gedragen voor duizenden personen. Gevangenen en personeel. Misschien kunnen ze beter worden vergeleken vanuit de gezondheidszorg met de directeuren van de Academische Ziekenhuizen. (Met uitzondering dan van grootgraaier ik-kan-het-me-niet-herinneren Wouter B..)

Morgen hebben zij weer een gesprek met enkele wèl betrokken Kamerleden. Dat gaat dan over de zaak van de verdachte Joris D.. Maar het Parlement komt er natuurlijk niet omheen om daarbij ook de zaak Baybaşin te betrekken, die nauw verweven is met alles wat er gebeurde. Het HHC zal dan ook deze Kamerleden vragen om hun onderzoek. U gaat daar later nog over lezen.


Contact met politieke gevangene Baybaşin

Hüseyin heeft een eigen website 26. (Helaas voor de Nederlandse lezer alleen in het Turks.) In verband met de afgelopen verkiezingen in Turkije heeft hij deze onlangs weer geupdate. Dat kan hij natuurlijk niet zelf vanuit de gevangenis. Hij kan ook geen emails schrijven vanuit de gevangenis. Maar hij mag wel bellen en kan op die manier mondelinge instructies geven. Uiteraard wèl afgetapt 27. We heten niet allemaal Fred.

Hem bellen gaat ook niet. Maar je kunt hem wel emailen 28. Vergeet dan niet om een telefoonnummer te vermelden, want hij kan niet terugmailen maar eventueel wel bellen. Als hij althans zin heeft in contact. Want dat kost hem weer geld en hij is selectief in met wie hij communiceert.

Het werkt eenvoudig en kost slechts € 0,40 per bericht (A4-formaat, alleen tekst). Maar je moet wel eerst een tegoed van € 5,00 kopen. Dat zijn 12 berichten. En uiteraard je persoonsgevens achterlaten...

author: Ton   |   published: 11.06.2015   |   updated: 11.06.2015   |   comments: allowed

16.06.2015
JD-TV
Graffiti zaak
Rechtbank Den Haag
 
16.06.2015
KlokkenluiderOnline
Micha Kat vs. NRC/NOS
Rechtbank Lelystad
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
??.??.20??
Baybaşin vs. Nederland
Onderzoek vermogen
Gerechtshof Den Bosch
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014