Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

De krenten uit de pap

De PVDA "verzorgingsstaat" / VVD "anti terroristenstaat" meent dat zij moet bepalen wat u eet, welke inentingen u moet krijgen, welke medicijnen u niet mag krijgen, wanneer uw kind naar school moet, welk nieuws u wel en niet mag weten. U moet aangifte doen van uw belastingen, al uw betalingen giraal per pin/app/computer doen 1, ook als u geen geld hebt en in Afganistan woont 2, vastleggen wie uw organen mogen hebben wanneer u hersendood bent. En omdat u blijkbaar al hersendood bent mag u van D66 3 uw organen direct inleveren bij de rest van de ophaalpunten waar u die gescheiden kunt aanleveren van al de andere onbruikbare consumenten zooi.

Ontsnappen aan dit systeem mag niet. Doet u het niet goed, dan krijgt u een boete. Neurotisch-paranoïde, zoals die statsi-achtige ambtelozen zijn, willen zij uw handelingen en gedachten volledig controleren en beheersen. Nederland is wereldwijde koploper in het schenden van de privacy van haar burgers. Alles wordt verzameld en op een grote hoop gegooid. Dan gaan ze zorgvuldig rommelen in die afvalberg en pikken ze eruit wat ze kunnen gebruiken/misbruiken. En waarvan ze willen dat het niet gevonden wordt, zoals de bonnetjes van verdachte crimineel Fred T. over de illegale deal met crimineel Cees H. of de telefoongesprekken van verdachte crimineel Fred T. met de verdachte crimineel Jos van R. verdwijnen onder op de stapel, worden tot 100-jarig staatsgeheim verklaard of gaan naar de tijdbomvernietiger 4. Dat is het leuke van dit systeem voor de corrupte overheidsmensen: zij kunnen het gebruiken om zichzelf af te dekken en u erbij te lappen.


telefoon/data taps
Zo was er op 6 juni 2015 bij Argos een uitzending met hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen en hoogleraar computerbeveiliging Bart Jacobs. Maar, waarschijnlijk door een "stroomstoring" is deze aflevering verdwenen 5. Gelukkig kon RTL-nieuws ons aan een back-up helpen 6. Het gaat om een onderzoek naar de "geheime" Amerikaans-Israëlische leverancier van het Nederlandse tapsysteem.

Het concern, wiens-naam-niet-genoemd-mag-worden 7, is al eerder beschuldigd van spionage. Jawel, Nederland betaalt buitenlandse spionnen.

De EU neemt weliswaar wetten aan dat er geen data van Europeanen door Amerika verzameld mag worden, maar tegelijkertijd betalen ze er nota bene voor om dat wel te doen. Overheden laten zich echt niet beperken door wetten en verdragen. Bondskanselier Merkel, die "pas" sinds 2002 zou zijn afgeluisterd 8 was dan ook verbaasd. Een bondgenoot als Nederland levert de data gewoon aan de vijand?


De deskundigen
Omdat de Argos-uitzending van vorig jaar is verdwenen werd eergisteren bij Nieuwsuur 9 het interview met de inhuurbare 10 "experts" dunnetjes over gedaan. En ook Elsevier beschikte eergisteren plotseling over de "geheime notitie" 11 die niet mag uitlekken omdat "advocaten de notitie zullen aangrijpen om twijfel te zaaien aan de juistheid en rechtmatigheid van de tapgegevens in strafprocessen tegen hun cliënten".

Deze brave journalisten zullen allemaal wel voldoen aan de standaarden van Het Voorprogamma (lees: Mark R. 12) om kandidaat RVD-voorlichter te mogen worden. Voor de zekerheid heeft het HHC Nieuwsuur maar even geattendeerd 13 op de echte feiten. Het HHC heeft immers al vaker over de dubieuze telefoontaps bericht 14, 15. Niet dat die informatie in het programma werd meegenomen...

Integendeel. Met militaire precisie werd voorkomen dat het bedrijf wiens-naam-niet-genoemd-mag-worden buiten schot bleef. En dat niet alleen. Met dezelfde nauwkeurigheid werd voorkomen dat een niet nader te noemen politieke gevangene, inspirator van het boek "Trial by Silence", óók werd doodgezwegen door de "experts". Het HHC mag die naam wel noemen: Hüseyin Baybaşin.

Met die zogenaamde "experts" van de overheid is nogal wat aan de hand. Zo'n vier jaar geleden werd de forensologisch/fanatasielogische, criminologe deskundoloog Bas van den H. 16, 17, die loog en liegt dat het gedrukt staat, ingehuurd om de overheid te vrijwaren van de schade die onder hun verantwoordelijkheid en nalatigheid is ontstaan.

En nu die "flapdrol" (de woorden van een bezoekster tijdens de persconferentie 18) door het HHC ontmaskerd is als een pleger van strafbare feiten en zijn hele integriteit onderuit is gehaald, waarbij zelfs zijn oude vrienden afstand van hem nemen, werd het tijd om een andere "betrouwbare" oud-gediende van stal te halen.

De zelf erkende "géén audio-specialist" (hij heeft naast zijn zelfoverschatting tenminste nog zelfkennis) prof. Bart Jacobs. Hij was de deskundige die bij de CEAS 19, inderdaad het "onderzoeksclubje" van (thans raadslid bij de Hoge Raad) Ybo Buruma, een beoordeling moest geven van de twee onderzoeken naar manipulatie van de telefoongesprekken. En zo te horen klonk het op het eerste gehoor wel normaal en dat deelde hij ook aan zijn gehoor mede.

De wel echte deskundige prof. Ton Derksen schrijft over Jacobs: "Hij kent niet het dossier en de feiten" 20. De prof. is dus een soort Bas van den H. maar dan eentje die wel bij een universiteit werkt en daar niet alleen maar een studentenkamer heeft gehad.

Omdat in 2013 bekend was geworden dat het Nederlandse tapkamersysteem niet deugt, doordat getapte gesprekken van 20.09.2012 van de verdachte VVD-criminelen Fred T. en Jos van R. waren verdwenen, werd dit in juni 2015 via ARGOS bekend gemaakt.

Er werden Kamervragen 21 over gesteld door Van Nispen en Recourt, waarna Van der Steur besloot de hoogleraren Koppen en Jacobs in te huren. Deze hadden op 26.01.2016 een gesprek met de ADR (Auditdienst Rijk) en schreven daarover een verslag 22.

En dat rapport heeft een hoog Commissie Oosting gehalte 23: veel geneuzel over één klein bonnetje of één kort gesprekje. Maar de echte vraagstukken worden niet aangepakt. Nou ja, wel natuurlijk door de welgemeende-excuses-Knor die ogenblikkelijk (althans nadat het in Nieuwsuur was verschenen en hij er niet meer onderuit kon) een taskforce instelde om de onderste steen nog dieper onder een nog hogere stapel rapporten te begraven, door een "nieuwe procesbeschrijving 'Incidentmanagement Interceptie & Sensing (I&S)'" op te stellen 24. Hatsikidee StaVaZa-twee.


De historie en de bewijzen
2003

rapport PWC
2006

Onder de tap
2009

rapport BEK-TEK
2014

Verknipt bewijs
2016

De Baybasin-taps

2016
Uitzending Nieuwsuur: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
Minister van der Steur start een onderzoek.

2015
Uitzending ARGOS: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
Minister van der Steur start een onderzoek.

2014
Roestige Spijker verhoren: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
Rechtbank Den Bosch start een artikel 12 onderzoek.

2011
Herziening 2 Baybaşin: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De Hoge Raad is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
Advocaat Generaal Diederik Aben start een onderzoek.

2010
Rapport FBI: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
Voormalig CEO van spionage bedrijf Comverse koopt zijn straf af voor $46 miljoen.

2009
Rapport BEK-TEK lcc: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
Dr. Bart Jacobs doet een onderzoek.

2007
Herziening 1 Baybaşin: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? Justitie is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
Ybo Buruma en Mikhail Wladimiroff van tCEAS willen géén onderzoek.

2003
Rapport Price Waterhouse Coopers: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
Het Ministerie van BZK wil beveiliging tapkamers snel verbeteren.

2002
Uitzending De Ochtenden: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
De Kamer stelt vragen aan minister Remkes. Fred T. (Leefbaar Nederland) merkt op: Is het in dit concrete geval niet standaard dat de AIVD dit moet doen?

2001
Hoger beroep Baybaşin: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!

1999
Eerste aanleg Baybaşin: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? Rechter Cees Sterk is geschokt en wil niet meewerken aan corruptie. Hij wordt vervangen en er komt géén onderzoek.

1998
Rolodex zaak: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst!
Er komt géén onderzoek.

1995
HIK-team: De tapkamers zijn lek.
Hoe is het mogelijk? De OvJ Jan Koers wil niet meewerken aan corruptie.
Hij wordt vervangen door Hugo Hillenaar en er komt géén onderzoek.

1994
De digitale Tapkamers van Comverse Infosys (later Verint) worden geïnstalleerd, terwijl in de USA een onderzoek loopt naar tientallen Israëlische spionnen die hiermee werken.De consequenties
Anno 2016. 22 jaar later. Hoe is het mogelijk? De politiek is geschokt. Wir haben es nicht gewusst! Nog meer leugens dus. En dat heeft het HHC hierboven met keihard bewijs aangetoond. Al die tijd waren ze er van op de hoogte. En al die tijd heeft niemand een poot uitgestoken. Twee-en-twintig-jaar lang van manipulatie, bedrog, Kamer voorliegen, externe controle en verantwoording tegenwerken, belastinggelden verkwisten, echte criminelen (waaronder ministers) buiten schot houden. En u dacht in een rechtsstaat en democratie te leven?

Je zal maar een slachtoffer van deze staatshufters zijn. En ik ken ze. Neem de politieke gevangene Hüseyin Baybaşin. Al ruim 20 jaar zit hij gevangen in Nederland. Over dat aantal jaren is er discussie. Baybaşin werd op 24.12.1995 in de val gelokt door Nederland. Na een jaar in isolatie te hebben gezeten is hij op huisarrest geplaatst. Hij mocht Nederland niet verlaten en is in 1998 opnieuw vast gezet. Maar al die tijd (dus ruim 20 jaar) was hij een gevangene.

jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 

Artikel 15 Grondwet (bron: BWBR0001840 22)
  1. Hij aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen, kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken. Hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn. De rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling, indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt.

  2. De berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen, vindt binnen een redelijke termijn plaats.


AG Diederik Aben heeft een probleem. Want Nederland heeft een probleem. Onomstotelijk staat vast dat er extreem corrupte mensen op justitie zitten en hebben gezeten. En hoe kun je nu de verantwoordelijkheid daarvoor van je afschuiven?

Van alles is geprobeerd. Onderkoning Piet-Hein Donner heeft journalisten bedreigd. Binnen het ministerie heerst een waar terreurbewind tegen klokkenluiders. De meest fantasievolle "deskundologen" en speechschrijvers zijn ingehuurd om te proberen de leugens in stand te houden. De schuld ligt altijd bij anderen. De "onderwereld" zou er op uit zijn om justitie te beschadigen. En ook de beschaafde prof. Derksen heeft het er over dat de rechters zijn "voorgelogen". De rechters konden er niets aan doen, waarmee voorbij wordt gegaan aan de vervanging van rechter Sterk. En het Openbaar Ministerie ook al niet. OvJ Roelofs schuift de schuld af op rechercheur Jeroense. En die zegt weer dat de "Turken" er achter zitten.

Op hun beurt zijn de Turken niet gek. In 2012 ging de Koningin naar Ankara om de 400 jaar goede relaties te vieren met de nog geen 100 jaar bestaande republiek. De Nederlansdse ambassadeur in Ankara Jan-Paul (foto: midden) weigert onderzoek te doen. De Interpol-liaision E.B. die onderzoek deed naar Saban Baran wordt snel terug naar Nederland gestuurd. Rechter-Commissaris Yolande Wijnnobel ging vier keer naar Turkije en twee maanden geleden ging ook Minister Van der Steur nog voor overleg. Vorige maand nog weigerde Turkse Justitie het getuigenverhoor van Demmink-slachtoffers. Of om zich te houden aan eigen wetten en de internationale verdragen. Dus u begrijpt het al: de Turken trappen er niet in om de Zwarte Piet toebedeeld te krijgen. Ze weigeren iedere medewerking.

Dan nu maar de laatste wanhoopspoging:
• Het was niet toevallig de wind;
• Het was ook geen menselijke fout van de piloot;
• Nee het was tòch een technische fout van het toestel. De leverancier is de schuldige.

Maar ja, helaas, dat "niet nader te noemen buitenlands bedrijf" mag contractueel geen verantwoording afleggen. Wat we in ieder geval wel gaan doen is een nieuw onderzoek opstarten. En, bij de eerst volgende openbare aanbesteding, zal deze reeds 22 jaar gecontracteerde monopolistische leverancier, zich vast ernstig zorgen gaan maken! Zo doet Van der Steur dat, met zijn welgemeende excuses. En dan maar hopen dat de verdachte criminelen buiten schot blijven. Om met de woorden van Geert Wilders te spreken: Of jij volgend jaar deze baan nog wel hebt? Ik denk het niet Ard!


author: Ton   |   published: 14.02.2016   |   updated: 15.02.2016   |   comments: allowed

??.02.2016
Boekpresentatie Gerritsen
ISVW Leusden
 
06.02.2016
Baybaşin vs. Nederland
Conclusie AG
Hoge Raad Den Haag
 
??.04.2016
Getuigenverhoor Demmink
RB Amsterdam
 

zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014

Strafzittingen OM