Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Hiërarchie en Chaos
Een filosofische discussie is haast niet te vermijden, hoewel ik die liever naar de commentaar sectie verwijs. En als beta-man heb ik niet zo veel op met sociale studies. Maar toch is er niet aan te ontkomen dat je als individu slechts een onderdeel uitmaakt van een groter systeem. En dat systeem werkt alleen als er algoritmes bestaan die de onderlinge relatie determineert. Anarchie bestaat niet, het is hooguit een vervanging van de ene dictator door (een of meerdere) andere.

Ik ben geïndoctrineerd door modellen afkomstig van Christenen, militairen en bedrijfsleven. Die zijn gemakkelijk en overzichtelijk. De onderlinge relatie is lineair, gelijk een матрёшка (matryoshka, matroesjka) 1, waarbij je afhankelijk van je eigen positie superieuren en ondergeschikten hebt.

Daarnaast bestaat er de chaos-theorie 2 die op een schijnbare wanorde lijkt maar waarin er weldegelijk een onderlinge beïnvloedbare relatie is. Een bekende anekdote is dat een vleugelslag van een vlinder op het ene halfrond een orkaan op het andere halfrond kan veroorzaken.

Zo is op deze site al eens uitgelegd "Hoe justitie in Nederland zal worden geveld omdat iemand in Turkije haar pilletje niet heeft ingenomen" 3. Ongeacht de keuze van de Ljapoenov-exponent, een individu wordt mede aangestuurd door een ander individu. En binnen de hiërarchie is zelfs onze "hoogste baas" weer verantwoording schuldig aan een nog Hogere Baas. Ook bij justitie snappen ze dat inmiddels. Denken dat je in je Ivoren Toren je van niemand wat hoeft aan te trekken is een illusie die Khadaffi 4 en Saddam Hoessein 5 ook hadden. En zie hoe dat is afgelopen...


Europa
Vanuit lineair perspectief denk je bij de verhoudingen dan aan Gemeente-Provincie-Land-Europa-Verenigde Naties. Maar in mijn persoonlijke zaak is Europa tot nu toe teleurstellend traag 6 en hebben de parlementariërs Voordewind (CU) en Omtzigt (CDA) meer weten te bereiken. Dat past ook bij de chaos-theorie: hoe dichter bij de oorsprong des te minder verstorend effect is er. In dat opzicht herhaal ik de Openbare Oproep van de oud-justitie medewerkers Van Huet en Molenkamp, de oud-parlementariër Krol, advocate Van der Plas en stichting De Roestige Spijker:

Het is tijd voor een parlementaire enquête!


Multi-layer benadering
Of de assymetrische verhouding nu bepaald wordt door een lineair-exponentieel model, een dichotome boomstructuur of een dynamische systeemtheorie 7 kan mij niet zo veel schelen. Een bestaande misstand moet zo snel als mogelijk worden opgelost. Daarbij blijkt het lineaire model erg traag te zijn, met veel file-vorming. Je zit vast zonder zijwegen.

Ik kies dan ook voor het niet alle inzet op één paard wedden, maar om simultaan een backup plan B èn C te hebben. Dat is iets lastiger te managen en vereist dat je een aantal zetten vooruit denkt, maar het garandeert wel een betere uitkomst indien een enkelvoudig lineair spoor dood zou lopen.

Het goede nieuws is dat ook Justitie dat nu begrijpt. Plan B hebben ze inmiddels door. Hun eigen (linair) ondergeschikten hebben ze onder controle, maar in de boom zijn er ook takken naast hen waar ze geen zeggenschap over hebben. Bijvoorbeeld een bestuursrechter die een onzorgvuldig afgehandeld WOB-verzoek binnen justitie kan veroordelen.

Zoals de vaste bezoeker van deze website weet (en anders staan de links in het blok hieronder) is er een probleem met de arrestatie van Baybaşin. Naar mijn volle overtuiging is deze onrechtmatig geschied en komt die enkel voort uit een "onzuivere" relatie tussen Nederland en Turkije die al sinds de IRT-affaire bestaat. En aangezien de bewijslast bij de overheid ligt heeft het HHC daarom deze bewijzen opgevraagd.

Het WOB-verzoek dateert van 8 september 2013, dat is een half jaar geleden! Vorige week, op 2 april, liepen alle deadlines af. Omdat een deugdelijk antwoord uit bleef is deze zaak aan de strafrechter voorgelegd. Daarnaast zal deze zaak óók aan de bestuursrechter worden voorgelegd. De boom heeft immers meerdere takken. De boodschap dat ik daar serieus in ben (wordt mijn telefoon afgeluisterd of dit blog zo goed gelezen?) is overgekomen.

Afgelopen zaterdag ontving ik (daarom?) alsnog een antwoord op het WOB-verzoek. Het document bestaat uit vier pagina's, zonder bijlagen. Aan het WOB-verzoek is derhalve niet voldaan. Er staat onder andere: "bla, bla, bla, het gaat om een uitlevering, bla, bla, bla, en kan ik geen documenten openbaar maken." Het ligt wat genuanceerder, en daarvoor moet u het hele document lezen, wat ik echter in deze fase nog even wil achterhouden. Trekt u dus nog geen conclusies.

Wel heb ik de toezegging gekregen tot inzage van het dossier. Er wordt gesteld: Sinds 02.10.1995 zou Baybaşin internationaal gesignaleerd staan, waardoor -bij een reguliere nalevingscontrole Vreemdelingenwetgeving- hij op 24.12.1995 is aangehouden. Daarbij wordt een aantal documenten genoemd die ik mag inzien. "Over andere documenten beschikt het ministerie niet."

Het HHC beschikt wèl over andere documenten. Ook vanuit Turkije, inclusief geheime rapporten van de overheid. Vandaar dat dit enige zorgvuldigheid en terughoudendheid vereist en u van mij, in het kader van de openbaarmaking voor het publieke belang, nog even moet dulden dat ik uitstel aan u vraag over het publiceren van de brief. Maar dat wordt geen afstel. En anders kunt u zelf een WOB-verzoek indienen (het kenmerk van deze brief is 491423 d.d. 04.04.2014) waarop u wellicht over een half jaar ook antwoord zult krijgen.


Wilt u meer lezen over deze zaak?
Klap dit blok open door op de pijl te klikken.
author: Ton   |   published: 07.04.2014   |   updated: 07.04.2014   |   comments: allowed

11.04.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
11.04.2014 09:00u
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
15.04.2014 09:00u
Roestige Spijker
nieuwe getuigen
Rechtbank Utrecht
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014