Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.


ÖNEMLİDİR: Bu yayın, alaycı tavır içindedir!

IMPORTANT: This article has been written in a cynical style.

If the Dutch language is not your native tongue you might be misinformed. Sometimes the exact opposite of the facts are stated in order to emphasize how ridicule our legal system can be. Please be aware of this while interpreting.


De rechtzaken
In de affaire Baybaşin lopen er twee zaken: In Den Haag is men al drie (3 !) jaar -als pres.mr. G.J.M. Corstens (64) het nog maar een half jaartje kan uitzingen- bezig met het herzieningsverzoek. De oppervlakkige lezer die de MSM-propaganda klakkeloos accepteert meent dat hier de capo-di-tuti-capi, de Europese Pablo Escobar, hoofd van alle drugshandel in Europa, de Godfather van de Turkse maffia met tentakels in ieder Europees land, is opgepakt.

En omdat hij zo'n super-crimineel is, de "grootste vis" ooit gevangen, mag je hem behandelen zoals je dat zelf wil. Naast de straf die hij al van de rechtbank heeft gekregen (levenslang: de hoogste straf die mogelijk is) mag je hem ook nog psychisch martelen, onmenselijk behandelen, zijn familie treiteren, zijn bedrijven kapot maken, voorkomen dat zijn kinderen naar goede (particuliere) uiniversiteiten gaan, verzin het maar. Alles is gerechtvaardigd bij deze onmens. Zijn verdiende loon.

Dat laatste is de tweede zaak die gisteren voorkwam. Alweer. Sinds 2008. Zes (6 !) jaar eigenlijk al. Het is de zaak van de wederrechtelijke ontneming (het OM noemt het anders) die is gebaseerd op artikel 36e Sr 1. Het OM meent namelijk dat Baybasin € 3.503.228,oo miljoen verdiend heeft met illegale praktijken. Over de cijfers achter de komma was de AG mr. E.A.F. Roelofs (63) -als hij het nog maar 2 jaar kan uitzingen- wat minder zeker. Maar dat is dan ook heel schappelijk naar beneden, in het voordeel van verdachte, afgerond.


De werkelijkheid
Een aantal werkelijke en harde feiten:
 1. In 1995 woonde Baybaşin, op uitnodiging van de Engelse overheid, in London (UK).
 2. In december 1995 was hij in Brussel voor de oprichting van het Koerdische Parlement in Ballingschap.
 3. Op 24.12.1995 werd hij, door een opzetje tussen de Turkse Ambassade in Den Haag en het Nederlandse ministerie van justitie, naar Amsterdam gelokt.
 4. Zodra hij de grens gepasseerd was werd hij in Nederland (niet in Engeland of België) gearresteerd met het doel hem direct op het vliegtuig naar Turkije te zetten.
 5. Er bestond geen Internationaal Arrestatie Bevel (bevestigd door Interpol).
 6. Pas twee weken later kwam er "via de diplomatieke weg" een verzoek tot uitlevering.
 7. De trotse arrestatie van de "grootste vangst ooit" werd angstvallig geheim gehouden en heeft nimmer de kranten of het NOS journaal gehaald.
 8. In 1998 werd Baybaşin (die inmiddels huisarrest had) voor de tweede keer gearresteerd.
 9. Opnieuw was hier sprake van een opzetje tussen de Turkse en Nederlandse overheid.
 10. De grond voor arrestatie: vermeende delicten (via de telefoon) gepleegd in het buitenland.
 11. Baybaşin is de enige levenslang gestrafte in een Nederlandse gevangenis voor iets wat buiten de Nederlandse jurisdictie zou zijn gepleegd.
 12. prof. Ton Derksen heeft aangetoond dat het bewijsmateriaal vervalst is en de rechters opzettelijk en in samenspanning zijn voorgelogen.
 13. De Nederlandse MSM-media houden de achtergrond van deze schandvlek nog steeds angstvallig buiten de publiciteit. Een gemolesteerd katje 2 is voorpagina nieuws, de gemolesteerde Koerdische 'Nelson Mandela' en politiek gevangene Hüseyin Baybaşin wordt doodgezwegen.

Wilt u meer lezen over deze zaak?
Klap dit blok open door op de pijl te klikken.De Rechtspraak
Ook als Baybaşin schuldig zou zijn aan het hem ten laste gelegde, dan nog is er geen reden om hem extra inhumaan te behandelen. Het HHC heeft hierover beklag gedaan en er is goed naar geluisterd, waarvoor mijn dank. De rechtbank, maar met name de bode, was buitengewoon voorkomend. Mijn complimenten. Ook de behandeling van het publiek was nu normaal. Waar we de eerste keer als criminelen omringd waren door gewapende agenten werd het toezicht deze keer in een vreedzame setting gehouden. Mijn complimenten en dank. Zo kan, en hoort, het ook.

De zaak op zich is al bijzonder. Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel houdt in dat je iemand's winst, wat verkregen is met illegaal handelen, kunt afnemen. Althans de staat. De winst gaat altijd naar de Staat, nooit terug naar de bijbehorende slachtoffers die daar dan de dupe van zouden zijn geweest. Dat op zich wringt al. Is de Staat daarmee een heler of een medeplichtige?

Maar het wordt nog "leuker". In de telefoontapzaken waarvoor Baybaşin levenslang gekregen heeft is geen winst gemaakt. Dus kan het hem niet worden afgenomen. Weet je wat? Dan verzinnen we er toch een paar heel andere nieuwe zaken bij!

Pak gewoon een willekeurige gebeurtenis waarvoor iemand nooit voor de rechter is gebracht (en zich dus ook nooit heeft kunnen verdedigen, maar ook nooit voor is veroordeeld). Spreek een vermoeden uit dat daarbij winst is gemaakt. En krijg een "aanwijzing", bijvoorbeeld via een getuigenverklaring. Dat kan door iemand op het politiebureau te bedreigen. Of gewoon een analfabeet een kruisje te laten zetten op een blad papier. Dat is genoeg. Klaar is Kees. Of in dit geval Anton.

Het tweede bewijsmoment is zo mogelijk nog ridiculer. Het OM hoeft slechts een "schatting" te maken van het geld. En dat kan alles zijn tussen de 14 miljard (oude) Turkse Lira = 6 miljoen euro, € 800.000,oo of slechts € 1.800. Natuurlijk pak je dan het hoogste bedrag, want je hoeft niets te bewijzen, je zuigt het gewoon uit je duim. Je gaat niet naar het kadastro 3 maar klooit maar wat aan. (Overigens heeft uw verslaggever heel wat uren op het kadaster doorgebracht in verband met onroerend goed transacties, en ik kan u toch verhalen vertellen...)

Het requisitoir had een hoog gehalte aan I'm gonna make him an offer he can't refuse 4. Godfather baba Baybaşin zou op die manier zichzelf een paar goede deals hebben verkregen over wat onroerend goed en bouwgrond. Het zou zijn afgeperst door mannen-met-kale-hoofden. Maar vervolgens is Roelofs de rode draad in het scenario kwijt. Hier komen zijn (door het HHC geïnterpreteerde) eigen woorden:

Eerst stuur je een knokploeg van de makelaar erop af. Die krijgt de zaak niet voor elkaar. Daarna komt de boekhouder met het verzoek of de openstaande nota betaald kan worden. Opnieuw geen gebroken benen, afgeknipte vingers, of andere doktersrapporten. De schuldenaar heeft het lef dit alles te weerstaan en te overleven waardoor, en ik citeer de openbaar aanklager nu letterlijk, "Baybaşin het vervolgens zelf heeft opgelost". Héél bedreigend zelfs: via de telefoon vanuit het 3000 km verderop gelegen Nederland. Huiverende climax... de zakendeal werd gesloten. Crimineler en bedreigender kan het haast niet.


Verdwijnend bewijs
In werkelijkheid zijn niet de belastende, maar juist de ontlastende getuigen bedreigd. En niet door kale hoofden maar door marteling (inclusief doktersrapporten). Journalisten die in coma worden geslagen, en waarover zelfs de NVJ 5 (Nederlandse Vereniging van Journalisten) beklag heeft gedaan. Kinderen, slachtoffers van verkrachting, die hun tong in worden gesneden om te voorkomen dat ze zouden praten. Wie is hier de maffia?

De hele zitting ging er eigenlijk alleen maar over of "verdachte" Baybaşin zich mocht verdedigen tegen de aantijgingen. En volgens het OM was dat niet nodig. Getuigen oproepen? Mocht niet van hem. De bankafschriften zien? Nergens voor nodig. Gefalsificeerde cheques controleren? Kom nou! De originele telefoontaps krijgen waarin de "maffiose opdrachten" werden gegeven? Geen denken aan!

In 2009 heeft de Hoge Raad reeds besloten (in een onderdeel van het civiele proces) dat Nederland een onrechtmatige overheidsdaad heeft gepleegd. U zult dit document uiteraard niet meer terug vinden. Bewijsmateriaal wat nadelig is voor de staat "verdwijnt" nogal eens. Dat heeft iets te maken met "slordige werksters" 6 en "selectielijsten" die door de schredder 7 mogen worden gehaald. Maar gelukkig beschikt het HHC over klokkenluiders binnen het ministerie die hem van backups 8 kunnen voorzien.

Datzelfde geldt voor de, dan uiteindelijk wèl als enige gehonoreerde, getuigenverklaring. Maar alleen omdat de verdeging die inmiddels reeds op eigen kracht boven water had weten te krijgen. Het HHC pikt dat niet. Verduisteren van bewijs is strafbaar ex art. 189 Sr. 9. En als iemand dat behoort te weten is het wel de Openbaar Aanklager. Het HHC heeft daarvan dan ook op 14.04.2014 aangifte 10 gedaan bij de Hoge Raad.

Waar het OM tijdens de vorige zitting nog heel stellig was, is het daar nu toch op terug gekomen. In het begin van de zitting probeerde Roelofs het nog af te doen als "abusievelijk" niet in terecht gekomen. En "excuses" daarvoor. Maar toen de rechter commissaris begon door te vragen en Roelofs beseft dat hij nu zelf verdachte is in een strafbaar feit werd hij ineens van de "afschuiverige". Zijn handen in onschuld wassende had rechercheur Anton Jeroense het allemaal gedaan.

Niet alleen de rechters zijn voorgelogen, ook het openbaar ministerie was voorgelogen. En ik citeer: "Toen bleek inderdaad dat die nadere verklaring, ehm, dat die verklaring er dus weldegelijk was en dat die inderdaad, zoals Jeroense tegen mij zei, dat ie die ten onrechte niet in het dossier heeft gevoegd. Dat is letterlijk wat ik zo van Jeroense heb vernomen." In-der-daad een onrechtmatige daad.

Nu zal Jeroense de schuld op zijn beurt wel weer doorschuiven naar Bill Gates. Het kwam door windows. De computer sloeg vast en toen was het bestand zoek geraakt. Het is echt geen opzet. Bij het OM of de overheid is er nooit enige schulderkenning.

Helaas mocht JD-tv deze keer geen opnames maken, omdat vitalifeiten de vorige keer Baybaşin in beeld had gebracht. Dat mag niet. Vergeetput=vergeetput. Daardoor kan er deze keer geen formele registratie en bewijs getoond worden.

Maar gelukkig beschikt het HHC ook over klokkenluiders bij de AIVD. Zij zijn zo bereidwillig geweest om even in te loggen op PRISM van de NSA en hebben, al zwemmende tegen de stroom in, de registraties 11 van de rechtbank boven water weten te krijgen. Als ik had geweten dat die bestonden had ik ook even naar de camera gezwaaid en niet alleen naar Baybaşin.

;Allemaal bedankt!

Vanmorgen belde Baybaşin me op. Hij wilde iedereen van harte bedanken voor hun support. Alle aanwezigen, familie, vrienden, steunbetuigers. Maar ook [en dit is belangrijk] de rechtbank, de bodes en de parketpolitie. Hij voelde zich voor het eerst netjes en respectvol behandeld door justitie en had dit al die jaren nog niet eerder meegemaakt. Hij spreekt de hoop uit dat dit een ommekeer in zijn zaak betekent en dat justitie eindelijk recht zal doen. Hij kijkt uit naar het advies van AG Aben op 17 juni a.s.


Naschrift: Het Gerechtshof Den Bosch zal op 05.08.2014 om 13:00u haar beslissing uitspreken. Daarin zal worden gevonnist welke getuigen gehoord mogen worden en welk bewijs mag worden ingezien/beluisterd. De zitting zal vrij kort zijn, maar het is openbaar en de advocaten en Baybaşin hebben reeds aangegeven daarbij aanwezig te zijn. Ook u bent weer van harte welkom.
author: Ton   |   published: 28.05.2014   |   updated: 28.05.2014   |   comments: allowed

01.06.2014 14:00u
Open Dag ISVW
Ton Derksen/Gerritsen
aanmelden
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.06.2014 10:00u
Micha Kat
Graffiti/Nout Wellink
Gerechtshof Amsterdam
 
23.06.2014 09:30u
Micha Kat
zaak Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 

-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014