Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Adèle bij Talk 2 Myra .com

Gisteren had op het internet-radio-kanaal van Talk2Myra.com de advocaat van Baybaşin, dr.mr. Adèle van der Plas, een interview met Myra over de recente ontwikkelingen. De volledige uitzending is na te luisteren via Youtube luister. Het verhaal is dermate complex dat het HHC een transcriptie heeft gemaakt met voetnoten. Er wordt namelijk enige voorkennis veronderstelt, die niet alle luisteraars zullen hebben. Via de links kunt u de achtergrondinformatie en bewijsstukken raadplegen.

Tot slot deed Adèle nog een oproep aan de Parlementsleden: Blijf niet als een stelletje ramptoeristen langs de kant staan bij dit drama. Grijp in! Het minste wat u kunt doen is het advies van Piet-Hein Donner opvolgen. Roep Boe! Doe iets. Iedere dag dat deze mishandeling langer duurt is er eentje te veel. Het hart van de rechtsstaat staat op het spel. Dat is niet langer een jurdische beslissing, maar een democratisch/politieke beslissing. Dat kan niet alleen aan de rechter worden overgelaten. Die verantwoording ligt óók bij het controlerende en toezichthoudende parlement.


Het interview
Met Myra!
Ja, dag Myra, Adèle. Ik zou je opbellen. Hoor je me goed?
Ja, ik hoor je heel goed. Hartstikke fijn. Meteen al heel erg bedankt dat je de tijd kan nemen nu. Ik wil het heel graag hebben over de zaak van afgelopen week: het Hof Den Bosch 1, over de ontnemingszaak van meneer Baybaşin. Ik heb begrepen dat dat al in 1998 is gebeurd. Dat er beslag is gelegd op zijn familievermogen. Klopt dat? Is dat al in 1998 gebeurd?
Ja, dat is onmiddellijk bij 2 zijn arrestatie gebeurd. En wat toen ooit tegen de toenmalig advocaat is gezegd door de officier van justitie die op de zaak zat was: "We doen dat om de verdediging van Baybaşin onmogelijk te maken." Het hele familievermogen heeft men toen beslagen, ja.
Oh, dat is ook echt toegegeven?
Ja, tegen de voormalig advocaat. Tegen de advocaat in die tijd heeft de behandelen officier van justitie gezegd: "Ja, dat doen wij om de verdediging zo min mogelijk kans te geven. Want het is iemand die vermogend is." Want, nou ze wilden dus geen tegenstand. Geen verdediging.
Want vlak daarvoor, toen hij met zijn hele familie in Engeland ging wonen, toen heeft Engeland ook onderzoek gedaan naar waar dat vermogen vandaan komt. En die hebben toe geconcludeerd dat dat gewoon legaal verkregen is en niet van criminele activiteiten. Dat was al bekend.
Dat klopt. Toen hij... Baybaşin is verzocht 3 om in Engeland te komen wonen omdat men ook bezig was met wat voor heroïnehandel, in wat voor heroïnehandel zit de Turkse Staat nu? En omdat hij natuurlijk door de Turkse Staat was opgeleid 4 en alles van binnenuit kende, en later heeft moeten vluchten, hebben zij gezegd: Kom, je kunt je in Engeland vestigen als je ons helpt duidelijk te maken wat daar nu allemaal gebeurd vanuit dat Turkije. En zo is hij in Engeland terecht gekomen. Zijn gezin ook. Maar de overeenkomst was wel dat als hij zijn vermogen uit Turkije zou laten overkomen naar Engeland, dat het dan helemaal gecheckt zou moeten worden door de Engelse overheid. En dat is ook gebeurd en geheel legaal bevonden. Dat was in 1994.
Aha, dus die hele gedachte van "ze doen waarschijnlijk zo moeilijk over dat geld terug te geven, zodat hij niet verder kan procederen", dat is gewoon toegegeven. Ongelofelijk!
Ja dat is toegegeven aan de voormalig advocaat van Baybaşin. Ja. En het grappige is ook dat men met die fake-zaken, waarvoor hij nu al 16 jaar onschuldig vastzit, dat men zei: "Hij is een grote drugsdealer" enzovoort, enz. Toen heeft het team van 1998 hier in Nederland tot 2002 hebben ze dus allemaal onderzoek verricht. En dat hebben ze samen gedaan met de Turken en andere landen nog, om te kijken of ze konden vaststellen of er aanwijsbaar geld uit drugshandel bij zat, van Baybaşin. Dus toen hij vastzat, en zich bijna niet kon verdedigen, hebben ze dat onderzocht. En in een rapport van 2002 moet zelfs het Nederlandse team toegeven dat men niet in staat is gebleken om bewijs te vinden, of aanwijzingen (hoort men maar in dat recht 5 te vinden). Men heeft geen aanwijzingen kunnen vinden dat enig, van het in beslag genomen, vermogen afkomstig was uit drugshandel. Dus dat heeft ook Nederland zelf vastgesteld. Nou dat was natuurlijk een afknapper. Men had met allerlei vervalste taps, zoals wij nu onderhand bijna zelf hebben aangetoond, maar met die vervalste taps hadden ze hem levenslang kunnen geven. Maar toen was het punt: Ja, uit die fake-delicten, die ze daarmee geconstrueerd hadden, hebben ze dus niet enige vermogensaanwas kunnen aantonen. En toen is men maar gaan zeggen: "Nou we hebben allemaal andere taps ook nog liggen, en als we naar die taps kijken, dan spreekt hij wel eens over zaken doen, en ik krijg nog geld van die, of van die." En hij was ook zakenman. Hij had natuurlijk vrij veel zaken lopen in Turkije, overal, maar dan deed hij dat telefonisch 6. Dat hij met de directie daar sprak en zei: "Doe het zo, en zo, en zo." of "We krijgen nog geld van die en die." Maar dat soort gesprekken heeft men nu op een rij gezet en daarvan gezegd: "Dat zijn bedreigingen." En dan mag de Nederlandse Staat afpakken van Baybaşin wat hij via die 'bedreigingen' heeft verkregen. Maar dat is, wat ik ook heb aangetoond en nog steeds ben bezig aan te tonen, dat zijn ook allemaal fake-delicten, fake-bedreigingen. Want voor zover er al over iets wordt gesproken zijn dat gewoon zaken. Maar bovendien worden daar schattingen aangehangen, van het rechercheteam, die niet meer dan ook fantasie zijn.
Ja, dus in de ontnemingszaak is ook sprake van vervalste telefoontaps? Want ik heb begrepen dat in de ontnemingszaak dat daar drie strafbare feiten worden gesteld waarvoor Baybaşin nooit is aangeklaagd. (Ja, dat klopt.) Dus zowel in de ontnemingszaak als in de gewone veroordeling is gebruik gemaakt van die telefoontaps.
Ja. Kijk het is zo. Een ontnemingszaak hangt dus aan een hoofdzaak. En zij zeggen dan: Hij is veroordeeld voor die fake-feiten (moord, drugshandel). En dan mag men wederrechtelijk verkregen voordeel, dat je met dat strafbaar handelen zou hebben verkregen, mag men van iemand afnemen. En dat is een vrij eenvoudige procedure, want je hoeft alleen maar aanwijzingen te hebben dat iemand er wederrechtelijk verkregen voordeel van heeft gehad (van de feiten waarvoor je al veroordeeld bent) en men moet een schatting geven van wat dat ongeveer is. Nou, bij zo iemand als bij de Hakkelaar, bijvoorbeeld, zei men: "Jij hebt heel veel in hash zaken gedaan. Dat hebben we bewezen. En dan gaan we nu met de aanwijzingen schatten wat je ongeveer daarmee verdiend hebt." Dat is het karakter van die procedure. Maar zegt men, bij Baybaşin hebben we niet kunnen bewijzen dat hij, uit wat wij bewezen hebben verklaard, ook geld heeft verdiend. Want drugshandel wij kunnen dat niet aantonen. Maar dan gaan we andere feiten construeren, en dat mag ook volgens de wet, die soortgelijk zijn aan. En dat doet men dan nu aan de hand van, ja er zijn bedreigingen geweest (hij sprak over geld innen, en we krijgen nog zoveel van die en die) en dat is dan afkomstig vanuit bedreiging. En omdat dat bedreiging is mag de Nederlandse Staat dat alsnog afpakken van Baybaşin. Nou dat is een claim die nu al zestien jaar loopt. Terwijl de normale redelijke termijn van een zaak afhandelen twee jaar is. Maar de advocaat-generaal zegt: Nee, ik doe nu al zestien jaar geheim onderzoek daarnaar, en nu heb ik het eindelijk op een rij. En wij geven alleen maar aan: dat zijn ook weer fake-zaken, die gebaseerd zijn op dezelfde taps, waarvan wij al hebben gezegd: die zijn gemanipuleerd. Die zijn vertaald door dezelfde tolken, anonieme tolken, waarvan wij al hebben bewezen in de hoofdzaak dat ze allemaal ongelofelijk gesjoemeld hebben met de vertalingen. "To make him call" wordt vertaald als "hem koud maken". En dat dan nog op basis van al die dubieuze constructies, dubieuze gesprekken, audiomateriaal en dubieuze vertalingen. En dan komt er ook nog een dubieuze interpretatie die eigenlijk geen hout snijdt. Dus het is een drietrapsraket waarin de grootste nonsens wordt verteld, conform aan de eerdere nonsens in de hoofdzaak. Maar dan zegt men: Ja, maar in de hoofdzaak is al gezegd dat er niet gemanipuleerd is, althans dat je dat niet zou kunnen bewijzen. En er is ook al gezegd dat de tolken het zo hebben vertaald dat dat is "fit-to-purpose". En dan is natuurlijk de vraag wat is fit to purpose? Ja, als het maar genoeg is voor de veroordeling. Dus die hele nonsens veroordeling in de hoofdzaak wordt nu weer ten grondslag gelegd aan deze claim. En dan wordt er gezegd: Ja, u mag niet meer naar de taps kijken want die zijn al goedgekeurd door het hof. En de vertalingen ook. Kijk en dan blijf je natuurlijk in een cirkel ronddraaien. En daarom heb ik ook gezegd: Geacht Hof, een ezel stoot zich toch niet twee keer aan dezelfde steen? Kijk naar het boek van Derksen 7 hoe hij analyseert hoe het met het hoofdmateriaal gesteld is. En daarvan gebruikt hij (de AG, red.) weer andere gesprekken, daar moet u gewoon ook naar kijken, door de gesprekken te bekijken en de vertalingen te bekijken. En dan heel kritisch te kijken naar de interpretaties die de politie geeft. Maar dat is nog niet het enige, want dan zie je hoe krankzinnig die zaak eigenlijk is. Dat heb ik vorige keer ter zitting aangegeven. Ene meneer Jeroense, rechercheur, die zegt in 1998: Nou, meneer Baybaşin heeft onderhandeld voor zijn zwager over een project. En dat is wel 6,5 miljoen waard. Toen hebben wij dat in 2004-2005, toen wij eindelijk die stukken kregen en de nonsens zagen, hebben wij daar hetzelfde onderzoeksbureau op gezet. Dezelfde taxateur. En die zie: Nou, als die flats ooit worden afgebouwd is die 2,5 ton waard. Diezelfde taxateur. Maar, wat niemand bedenkt is dat die flats nog helemaal niet zijn gebouwd. En dat, wat ik nu heb aangetoond, dat er helemaal nooit een vergunning is gegeven voor het bouwen van die flats. Dus dat dat stukje grond, wat meneer Jeroense schatte op 6,5 miljoen. Hoe die daar aan komt is een vraag, is dat vervalst door hem of niet? Later bleek het project ooit 2,5 ton waard te worden. Maar nu blijkt het helemaal niks waard te zijn, want er staat alleen een bouwput en er mag van de gemeente helemaal niet gebouwd worden, al geloof ik van 1998 niet. Dus is het stukje niet meer waard dan een stukje grond waar je tomaten op kan verbouwen. 1800 euro. En op basis daarvan wil men Baybaşin dus nog steeds nog miljoenen afnemen. Terwijl het iets is wat in Turkije speelt. Waarvan de Turkse rechter zegt: Mevrouw van der Plas, daar moet u helemaal geen vragen over stellen, want dat is gewoon een civiele kwestie. Daarvan zeggen ze hier: Dat is strafbaar, dat is bedreiging. En daarom willen wij dat weer afnemen van Baybaşin. Ja, het klinkt zo absurd dat het lijkt alsof het moeilijk te begrijpen is, maar dat is de hele zaak. Het is een totaal absurde zaak.
Ik ben heel blij dat uit jouw mond te horen, want ik heb daar bij gezeten op de publieke tribune achter kogelvrij glas. Ja, heel gevaarlijk. De eerste keer, dat was in April geloof ik, 11 April 8, ja, en dan zit je daar als leek te luisteren. Het is zo absurd. Het gaat over allerlei gesprekken die er zijn gevoerd in Turkije, waaruit dan dingen gezegd zouden zijn, wat dan weer vertaald is door niet beëdigde tolken. En uiteindelijk blijkt dat de rechercheur die dat onderzoek doet, dat die ook zelf tolk os geweest. Heb ik dat nou goed begrepen?
Nou, een van de hoofdtolken, en dat is nu naar voren gekomen in het laatste jaar onderzoek, wij hebben nooit de namen van de tolken 9a- 9b mogen weten. Maar nu weten we ze wel, en dat is te danken aan dat hele herzieningsonderzoek. En wat er nu uitgekomen is is dat de hoofd-tap-tolk bijna alle gesprekken vertaalde dat hij tevens politieman 10 was. Maar het was ook een man die direct samenwerkte 11a- 11b- 11c met de Turkse politiechefs en het hoofd van interne junta, etc. etc. En dat werpt natuurlijk een geheel nieuw licht op de zaak. Maar daar komen we straks wel in de herzieningsbeslissingen en conclusies komt dat allemaal wel naar voren, ja.
Maar ik begrijp dat ze heel veel mensen hebben gesproken en jullie willen die eigenlijk ook als getuige oproepen. En daar is het eigenlijk het grootste gedeelte van afgewezen. Ik heb de laatste zitting niet helemaal af kunnen kijken, wat jammer is. Want ik heb begrepen dat toen ik weg was er een enorm spektakel is geweest en dat zelfs de rechter het boek van de heer Derksen al gelezen had. Klopt dat?
Ja. De president, toen ik het boek aanbood en daar wat voorbeelden uit gaf en zei: U moet dit lezen want u wordt nu weer gevraagd om een beslissing op leugens te geven, en een beslissing die het leven van mijn cliënt nog verder verwoest, en van zijn familie. Dus ik wil dat u deze analyse leest, want op hetzelfde materiaal moet u nu weer een negatieve beslissing geven voor cliënt. Dus dat was een spektakel en toen zei de voorzitster: "Ik heb het gelezen mevrouw." Dat was inderdaad wel grappig, ook voor de publieke tribune, dat er inderdaad wat meer levendigheid in de discussie kwam.
Ja, dat mag jij niet zeggen, maar ik wel. Ik heb heel erg zitten kijken naar die advocaat-generaal Roelofs. En hij heeft dan een heel pleidooi, heet dat ook een pleidooi?
Ja hij noemt het een schriftuur die hij voorleest. De discussie ging natuurlijk over de getuigen die wij eindelijk, na 16 jaar, ook wel eens willen horen. Waar zij zich op baseren. En hij wil dat met alle macht voorkomen, en daar gaat nog de hele discussie over.
Maar hij staat, zonder geluid zelfs, want waar hij het allemaal precies over heeft dat begrijp ik niet. Dat is heel ingewikkeld. Maar hij staat zo te jokken. En daar zit ik me zo te verbazen. Met zijn hand in zijn zak, en de hand uit zijn zak. En het is net zo'n marktkoopman die een of ander crèmepje wil aansmeren. En dan ook zo staat te wiebelen van: nou ik hoop dat ze intrappen. Dat viel mij heel erg op in die anderhalf uur dat hij aan het woord was. Maar goed, dat mag jij niet zeggen en ik wel. Ik heb nog een andere vraag.
Ik kan wel zeggen dat de hele zaak tegen Baybaşin gewoon gebaseerd is op intentioneel bedrog. En ook deze ontnemingszaak. Absoluut zondermeer. En daar sta ik helemaal achter. En het verbaast mij, en dat kan ik er ook over zeggen, dat de advocaat-generaal, terwijl er toch steeds meer feiten boven tafel komen die dat aantonen, en dan ook op de herziening nog moet worden beslist, dat hij nu in deze zaak alle onzin opnieuw repeteert en herhaald en opnieuw voorlegt aan een Hof. Een Hof is ook niet gek, kun je toch zeggen.
Ja dat doet mij denken aan de presentatie van Ton Derksen 12, de boek presentatie, wat ik echt fantastisch vond. Ik heb daar met open mond zitten luisteren hoe hij zijn taak volbracht heeft. Nu ben ik zo benieuwd, want daar was nog een camera aanwezig. Van wie was die camera? Want ik zou heel graag de hele boekpresentatie...
Ik denk van het centrum waar die presentatie plaats vond. Het Centrum voor Wijsbegeerte in Leusden. Dus als je hen even belt en vraagt of je daar iets mee kan. Want het is in zijn geheel opgenomen 13. Dat hebben ze gewoon van daaruit gedaan.
Dan ga ik dat zeker doen, want wat ik ook heel interessant vond is dat er vijf geheime diensten zijn geweest die geprobeerd hebben om iets te vinden wat niet door de beugel kan in de zaak Baybaşin en dat niet hebben kunnen vinden. En toen dacht ik, het is nog gekker dan dat we ons kunnen voorstellen.
Dat is heel goed beschreven in deel 1 van het boek van Ton Derksen. En je vind er ook al wat van terug in het herzieningsverzoek 14 en Ton Derksen heeft dat helemaal heel precies uitgewerkt. Die begint eigenlijk zijn boek met het hoofdstuk: Is Baybaşin nou de grote drugsdealer, waarvan iedereen roept -ja, maar dat weet toch iedereen-, of is hij de zakenman waarvan hij zelf zegt dat hij dat was en is. En hij analyseert dan vlijmscherp alle feiten die er voor handen zijn. En dan komt hij tot de conclusie: De enige bron voor het beeld wat verspreid is over Baybaşin, dat hij een grote drugsdealer is, is afkomstig van de Turkse overheid. En hoe is dat in de Nederlandse CID, geheime politieberichten (criminele inlichtingen dienst) terecht gekomen? Dat hebben wij ook aangetoond bij die herziening. Dat is gebeurd, waarschijnlijk weer, via diezelfde hoofd-tap-tolk die ook politieman was, maar ook alle informatie uitwisselde met Turkije. En die bracht vaak geheime informatie uit Turkije naar de CRI in Zoetermeer. En van daaruit ging die informatie als geheime CID (criminele inlichtingen dienst) informatie naar de teams toe. En op basis daarvan startten ze een onderzoek. Dus de enige bron is in feite Turkije geweest. Terwijl we weten dat Turkije hem op de dodenlijst 15a- 15b- 15c had staan, omdat hij Koerdisch activist was èn uit de school klapte over de vroegere heroïnehandel van de Turkse Staat zelf. Dus dat is heel interessant dat hij zegt: Kijk, als je het goed analyseert is het alleen Turkije. En dat toont hij tevens aan door uit te leggen: Baybaşin was ook toen hij gevlucht was, en daarom zijn ze hem ook in Zuid-Afrika komen opzoeken, waar hij toen woonde met zijn gezin, was hij zeer gewild bij buitenlandse diensten. Want iedereen wilde wel weten hoe dat in die interne 'Deep State' van Turkije 16 was geregeld. Daar werd gemoord, daar werden oppositie partijen kapot gemaakt door paramilitaire acties, enzovoort. En daar werd in drugs gedeald en daar werden biljoenen mee verdiend. Dat heeft Baybaşin allemaal op de televisie al verteld voordat dat duidelijk werd door dat beroemde ongeluk 17 in Turkije, waar een politiechef met een hoge drugscrimineel en nog een politicus bij een ongeluk omkwamen. Maar daarvoor had hij dat allemaal al op de televisie uitgelegd. Maar ook werd hij daarover benaderd door allerlei verschillende landen en diensten. En die diensten hebben allemaal gezegd, ook hier in Nederland voor de rechter heb ik sommige laten komen. "Wij spraken met Baybaşin. En denkt u nou echt dat wij met hem mogen spreken als hij in die jaren in de drugshandel zat of anderszins crimineel bezig was?" En al die bewijzen hebben we op een rij gezet. En met name Derksen heeft dat helemaal geanalyseerd en zegt: Als ik al die verklaringen van geheime dienst mensen op een rij zet, en ook nog eens een keer de Engelse overheidsdienst die alles had gecheckt wat hij in Engeland binnenbracht, en eigenlijk dagelijks met hem in gesprek was. Ja, dan slaat dat helemaal nergens op, dat Baybaşin toen met criminele feiten bezig was. Dat was gewoon niet aan de orde. Dat was alleen maar eigenlijk criminele informatie afkomstig van Turkije. En die zagen Baybaşin als een aartsvijand. Dus dat was gewoon de eerste opzet van de val geweest.
Nou zei je zelf al, want hi stond op de dodenlijst in Turkije. En nou word vaak de vraag gesteld van: Waarom stond hij op die dodenlijst? Was dat nou omdat hij een soort van klokkenluider is van de heroïnehandel van Turkije, of is dat omdat hij dat Koerdisch Parlement in Ballingschap wilde oprichten. Maar jij zegt eigenlijk: en-en.
Hij heeft vanaf 1989 eigenlijk gebroken met zijn connecties met de overheid. Hij is als jonge jongen gecharterd eigenlijk om een opleiding te krijgen binnen de Turkse overheid. En dat noemen ze deep-state-opleiding 18. Dat beschrijft Ton Derksen ook goed in zijn hoofdstuk 1. En dan leer je alle trucs van de Turkse overheid van binnenuit kennen. Inclusief hun betrokkenheid bij heroïnehandel. Zo heeft hij daar kennis mee gemaakt. Maar hij was een belangrijk Koerdisch leider van geboorte en ook nog een heel intelligente zakenman. En toen hij in 1989, nadat hij in Engeland was gepakt in verband met de Turken die daarmee bezig waren, de Turkse overheid, kwam hij terug in Turkije en toen heeft hij gezegd: Ik laat me niet meer voor jullie karretje spannen en is hij zich gaan inzetten voor zijn eigen bevolking. Veel meer dan ooit heeft hij zich daar ook openlijk over uitgesproken. En heeft hij een persconferentie duidelijk gemaakt wat hij wist van de Turkse Staat en dat zij zelf bij allerlei vuiligheid betrokken waren. Direct na die persconferentie is hij opgepakt en gruwelijk gemarteld. En daarna is hij ondergedoken, hij heeft het er wel levend afgebracht, en is hij in 1992 toen men zei: Ja, je staat nu echt op die dodenlijst en als je niet vertrekt ben je er binnenkort geweest (er zijn twee aanslagen op hem gepleegd). En toen is hij vertrokken en sindsdien is hij niet meer in Turkije geweest. Dus het heeft met twee dingen van doen: Hij wist heel veel van de Turkse Staat; Hij werd politiek als een belangrijke vijand gezien omdat hij intelligent was en een slim zakenman, dus ook over geld beschikte. En drie: Toen hij eenmaal in het buitenland was heeft hij zich ook ingezet voor het oprichten van het Koerdisch Parlement hier in Ballingschap, enz, enz. Dus dat waren allemaal, ja, dingen die de Turkse overheid niet zag zitten en waarom hij op die lijst stond. Maar hij stond al op die lijst voordat hij Turkije uitging. Maar hij was eigenlijk de tweede staatsvijand na Öcalan 19, zo werd hij gezien in die tijd.
Dan heb ik nog een vraag. Ik ben ontzettend Demmink moe kan ik vast vertellen. Alleen ontkomen we er toch niet aan. Ik vraag me wel eens af. Als die hele naam Demmink nou niet genoemd was in de zaak Baybaşin. Zou het dan allemaal wat makkelijker verlopen zijn?
Ja, die vraag is me ooit in 2009 al gesteld. Waarom halen jullie die Demmink-vraag erbij? En dan moet ik het zo zeggen: Demmink noem het een complot-theorie. Zo kun je het noemen. Maar het zijn allemaal feiten die ons zijn gepresenteerd vanuit Turkije. Vanuit eigenlijk hoge intelligence kringen die daar een rapport 20 over geschreven hebben, en dat aangeboden hebben aan de Turkse Staat. Dat Nederland zover is gekregen via de chantage van Demmink. Dat punt hebben wij naar voren gebracht, omdat wij hier op muren stuitten bij alles wat wij wilden aanpakken in de zaak Baybaşin. Dat hij tot levenslang is veroordeeld voor pure fake-delicten waarvan ik dacht: Dit is Godsonmogelijk. Was het al zo absurd dat wij niet het originele materiaal kregen waarop hij is veroordeeld. Het audio-materiaal, de telefoontaps, hebben we nog nooit kunnen onderzoeken. Tot nu toe niet. Dat stelde en bracht zoveel vraagtekens dat wij dachten: Ja, wij lopen hier alleen maar tegen muren op. Wat is hier aan de hand. En toen is er een verklaring vanuit Turkije gekomen, vanuit regeringskringen, die eigenlijk weer aansluiting wilden zoeken bij Baybaşin, hè, die hele oude regering was daar weg. En Baybaşin heeft gezegd: Toen het aanbod kwam van - Nou we hebben gesproken met Nederland, je kunt zo naar Turkije vliegen. We hebben zelfs al een privé jet voor je klaar, en alles is vergeten en wordt niet meer over gesproken. Nee nee, zegt Baybaşin, ik ga hier via de voordeur uit. Ik ben geen crimineel en ik zal dat nooit toegeven. Ik wil hier via de voordeur uit. Maar, als jullie mij willen helpen kom dan met informatie. En toen is er vanuit de Turkse overheid is deze informatie gekomen over Demmink. En ja, Baybaşin is gewoon een heel straight iemand, en ook voor niemand bang, en eigenlijk niet van ijzer maar van platina, die zei: Ja, dan moeten we dit ook aankaarten. Dan kun je wel zeggen, dat maakt het allemaal veel moeilijker. Maar wat is de kip en wat is het ei? Wij kwamen er niet doorheen, waarschijnlijk omdat deze belangen er achter zaten. En omdat we die belangen nu aan de kaak hebben gesteld gaat het allemaal waanzinnig moeizaam. Maar ik denk dat we toch een heel eind zijn, behalve wat betreft de Demmink-kwestie zei. Ja, we moeten afwachten wat er nu uit dat onderzoek komt en daar heel kritisch weer naar kijken als dat weer naar voren komt. Maar het zal toch uiteindelijk een rechter moeten zijn die zegt: Hij is schuldig of onschuldig. Wat ik heel belangrijk vind in de Demmink zaak is dat er duidelijk is geworden dat eind jaren '90, 1998 in dat Rolodex-onderzoek, er een onderzoek liep naar hoog geplaatste justitie ambtenaren in verband met kindermisbruik, en het bezoeken van jongensbordelen, en het misbruik van jonge jongens. En dat dat onderzoek, voordat het ook maar heeft kunnen opstarten, de nek is omgedraaid, effectief. Dat hele punt is iets waar het Parlement als één man over zou moeten opstaan. Want dat zegt niet één iemand, een betrokken CID-officier 21, hè, een rechercheur die zegt: ik deed aan dat voorbereidend onderzoek mee en ik weet dat, maar dat zegt ook Vrakking 22a- 22b en dat zegt ook een observant, iemand die de mensen heeft moeten observeren, en dat zegt nog een hoog geplaatste, ik dacht dat meneer Ficq 23 was die zei: Ik werd door de toenmalig staatssecretaris (bedoeld wordt SG-Borghouts, red.) gebeld: Er loopt toch geen onderzoek tegen Demmink, want dat kan niet, wat doen jullie met mijn ambtenaren? Nou, als daar vier van dit soort betrokken mensen zeggen dat dit zo is, dan gaat het erbij niet om "Is Demmink wel of niet schuldig?", het wordt vaak zo veel te simpel gebracht vanuit de onderbuik. Maar dan gaat het om ons rechtssysteem waarin het blijkbaar mogelijk is dat, vanuit het justitie apparaat van bovenaf, een onderzoek de nek kan worden omgedraaid effectief. Een onderzoek naar kindermisbruik van hoge justitie ambtenaren. Als dat in een land kan dan raakt dat de rechtsstaat. En dan moet daar iets mee gebeuren. En er is niemand binnen het parlement die dat oppakt. En dat bevreest mij het meest, weet je. Dat is heel relevant, Myra. En dat heeft niets te maken met Demmink-moe of niet. Dat is heel relevant wat er uit dat onderzoek van de Roestige Spijker 24 is gekomen. En daarom prijs ik ook Mathijs Kaaks die dat heeft gedaan, en met allerlei materiaal wat wij in de loop der tijd natuurlijk ook hebben verzameld. Maar ook die getuigenverklaringen daar afgelegd, wat Vrakking nog aan de NRC-journalist heeft gezegd, dat is waanzinnig belangrijk en dat raakt het hart van onze rechtsstaat. En ik begrijp niet waarom daar niet veel harder op wordt doorgehakt, door mensen, die de rechtsstaat toch ter harte gaat.
Ik heb ergens gehoord dat er een document schijnt te bestaan waarin dat allemaal weersproken wordt en dat de hele Demmink zaak alleen maar te maken heeft met de miljoenenclaim van de familie Poot.
Nou Myra dat is totale nonsens. Dat is gewoon domme babbel. Want dan zien die mensen niet dat hier het hart van de rechtsstaat wordt geraakt.
Maar dus ook dat daarom de main-stream-media niet schrijft over Demmink en zo. Maar goed, dat even daar gelaten. Wat ik eigenlijk niet zo goed begrijp is dat, omdat nu in die aflevering van Brandpunt 25 (11 mei was dat geloof ik) toen werd ook weer die link met de IRT 26 gemaakt met de zaak Baybaşin. En nou ben ik zo nieuwsgierig, van die chantage vanuit Turkije, gaat dat nou om die drugstransporten uit de IRT-affaire, of toch die pedofilie van Demmink? Of is het en-en?
Ja, kijk, in die zin wil ik mij niet wagen aan pure hypotheses zonder feiten. Kijk, wat ik altijd heb gezegd: Als het klopt dat iemand tien jaar lang hoofd van het ministerie van justitie is geweest, dus eigenlijk de baas van de ministers, want hij wist het meest. Als zo iemand chantabel is omdat hij jonge jongetjes nodig heeft gehad, dan kunnen daar criminele organisaties misbruik van hebben gemaakt, want die kinderen moeten toch worden aangeleverd. Vanuit Nederland, vanuit Oost-Europa, vanuit Turkije. I don't know. Daar kunnen buitenlandse diensten gebruik van maken, want die hebben misschien wel films gemaakt over dat misbruik van die kinderen. Dan heb je iemand aan de top van justitie zitten die verregaand chantabel is. Dat mag je niet tolereren in een rechtstaat, vind ik. Dat vind ik het belangrijkste item van de kwestie Demmink, naast het vermogen om een onderzoek naar je eigen handelen effectief de nek om te draaien. Maar wat het heeft te maken met de IRT-affaire is een heel ander punt. Je weet dat de toenmalige IRT-affaire speelde het probleem dat criminele organisaties mogelijkerwijs een ijzeren vuist om de nek van justitie hadden. Dat is nog steeds niet opgelost. De IRT-affaire van toen heeft nog steeds geen oplossing gehad. Maarten van Traa 27 was ver, maar heeft nooit tot op de bodem kunnen doorstoten. Dus daar liggen nog allemaal open vragen die mogelijkerwijs hiermee te maken hebben. Maar verder dan dat ga ik niet want ik wil alleen maar over feiten spreken die los komen. En wat dat dan ook te maken heeft met mogelijke heroïne invoer vanuit de Turkse overheid via de grijze wolven naar Nederland, en of daar wel of niet politiediensten bij betrokken zijn geweest, daar waag ik me al helemaal niet aan, want daar zit ik eigenlijk niet in. Maar ik sluit het niet uit.
Nou het viel me dus op dat dat in Brandpunt genoemd werd.
Nou, zij denk ik, refereerden aan de zaak Benoit 28, waarin diezelfde tolk een heel verhaal heeft verteld over die samenwerking Turkije-Nederland, waarin van alles niet klopte. En die samenwerking, dat is waar Wim van der Pol 29 ook over heeft geschreven, die samenwerking was vergaand nauw, vanaf begin jaren negentig. Daar zaten om de twee weken Nederlandse rechercheurs taps te vertalen in Istanbul, die gezamenlijk waren afgeluisterd. Dus daar is een continue samenwerking geweest, waarvan ze alleen maar roepen: Ja, toen de zaak Baybaşin ging spelen hebben we even die hele samenwerking stop gezet. Nou ja, dat is op zich al zo lachwekkend. Maar dat is hun enige reddingsboei in de zaak Baybaşin, want ze zeggen: Toen hebben we niet samengewerkt, terwijl, voor de Turken was het de grootste vijand die zij wilde hebben. Dus daar klopt al iets helemaal niet. Maar dat Turkije en Nederland heel nauw samenwerkte dat hebben ze eigenlijk in die Brandpunt uitzending willen laten zien.
Ja, okay. Ik heb nog een hele belangrijke vraag. Nou wordt er ook wel eens gezegd dat Demmink onschendbaar is. Is dat zo, of is dat niet zo?
Nou ja het bevreemd natuurlijk wel, en wel in ernstige mate, dat hij door drie ministers van justitie de hand boven het hoofd wordt gehouden, in feite tegen beter weten in. Nou dat ik de feiten ken. En dat bevreemd. En dan zeg je, ja, hij moet dus wel over heel veel macht beschikken. En is die macht, bestaat die uit wetenschap over weer anderen? Wat speelt daar allemaal binnen die overheid? En waarom verbinden drie ministers van justitie hun lot aan deze man, die wordt beschuldigd van kindermisbruik? Dat is toch uiterst vreemd. Uiterst vreemd, ja.
Ja, want zijn naam duikt echt overal op he? In de zaak van Suriname ten tijde van de Decembermoorden, daar duikt zijn naam op. En er is iemand die daar heel serieus onderzoek naar doet en die vertelt ook dat Demmink met verblijfsvergunningen mensen omkocht. Dat is hetzelfde verhaal, ik weet dat jij daar niet in zit, in het Vaatstra verhaal. Daar is nu een boek over uitgekomen.
Ja, daar wil ik/weet ik eigenlijk helemaal niets van. Weet ik, weet ik. En Suriname ook niet zo, hoor. Ik weet wel dat dat speelt. Daar heeft Elsevier wel eens overgeschreven. Daar is ook iets heel vreemd aan de hand. Waarom Bouterse net niet werd gearresteerd enzo. Maar die feiten ken ik niet. Dan roep ik maar wat.
Wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat toch nog steeds veel meer onderzoek gedaan moet worden.
Nou ja, dat is het enige wat wij al vanaf 2007 vragen: Overheid doe onderzoek. En dat was natuurlijk het hele prettige van die beslissing in januari, dat het Hof Arnhem zei: Ja mevrouw van der Plas u hebt gelijk. U hebt zoveel feiten en omstandigheden aangevoerd dat er voldoende reden voor een strafrechtelijke verdenking is. En er moet van alles worden uitgezocht. Dat was de eerste keer dat onze roep in de woestijn serieus werd genomen. Dat is fantastisch nieuws. Van de andere kant heb ik ook het openbaar ministerie moeten zeggen: Ik heb natuurlijk alleen maar wantrouwen naar jullie toe. Want je hebt tot nu toe niks gedaan. En jullie bazen hebben jullie niks laten doen. Je hebt nog steeds dezelfde bazen. Aan de andere kant heb ik geen andere keus dan toch weer mee te werken en materiaal aan te slepen. Maar ik zal achteraf wel weer met grote kritische blik, een enorm kritische blik, kijken naar wat er is gebeurd. En als dat weer aan alle kanten faalt dan gaan we weer verder. Meer kunnen we niet zeggen. Ik ben dus heel benieuwd. Ik hoop dat dit keer wel grondig gebeurd. In ieder geval is de opzet, zegt men, er wel. Dus we moeten kijken wat er uitkomt. Maar dat is de Demmink-kwestie waarvan jij zegt: Ik ben er moe van. Laat dat het OM nu even bezig gaan en daarna kunnen we kritisch kijken. Maar het punt dat er dus vier belangrijke getuigenverklaringen liggen dat het onderzoek naar justitie ambtenaren naar kindermisbruik de nek is omgedraaid. Dat daar niemand wat mee doet. Ik vind dat dat eigenlijk veel scherper aan de orden moet worden gesteld. Want daar gaat het om. Dan is dat hele gedoe met Poot niet relevant. En dat onderlinge gekissebis. Je kent toch de uitspraak van Machiavelli: Verdeel en heers. Als nou Kat tegen die andere jongen, hoe heet ie, Vrijland. Ik bedoel: Hou op jongens. Dat is allemaal irrelevante discussie voor mij. Het gaat erom dat hier het hart van de rechtsstaat wordt geraakt en dat niemand er wat mee doet. En dat het parlement als een sitting duck blijft zitten. Onvoorstelbaar! Onvoorstelbaar! En dan straks, als er echt wat naar bovenkomt van al het werk wat we hebben verricht, dan staan ze allemaal weer als kakelkippen achter die microfoon loyaal te doen en royaal te doen. Maar ze doen niks! Ze doen helemaal niets terwijl het voor het oprapen ligt! Zij moeten zeggen: We willen uitgezocht zien waarom dat onderzoek toen, eind jaren '90, de nek is omgedraaid. En wie daar achter zitten? En waarom dat is gebeurd? Daar gaat het om. Want dat mag in een rechtstaat niet gebeuren. Daar staan wij voor als parlement. Het is zo pijnlijk. Ieder dag waarin Baybaşin zit is een dag extra, waarin onrechtmatig wordt gehandeld. Waarin een leven van iemand nog verder wordt verwoest.
Het volledige transcript in pdf-formaat om door te mailen. downloadAlles wat u moet weten over de zaak Baybaşin
Gevangen sinds 24.12.1995:
jaren   -  
dagen 
uren 
seconden 

Wilt u meer lezen over deze zaak?
Klap dit blok open door op de pijl te klikken.

author: Ton   |   published: 31.05.2014   |   updated: 31.05.2014   |   comments: allowed

01.06.2014 14:00u
Open Dag ISVW
Ton Derksen/Gerritsen
aanmelden
 
17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.06.2014 10:00u
Micha Kat
Graffiti/Nout Wellink
Gerechtshof Amsterdam
 
23.06.2014 09:30u
Micha Kat
zaak Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 

-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014