Er is geen CSS ondersteuning. Zonder CSS is alleen de onopgemaakte HTML zichtbaar.

Talk 2 Myra
'Noem mij maar Angelique'

Interview opgenomen op vrijdagmiddag 6 juni 2014 en om 20:30u uitgezonden via internetradio Talk2Myra.com. Myra spreekt met de vrouw wiens 14-jarige dochter verkracht werd door een lid van de criminele pedo-bende uit het Rolodex-onderzoek, terwijl de moeder met een pistool tegen haar hoofd moest toekijken.

Nadat de moeder 112 belde werd zij vervolgens zelf opgesloten in de PI (penitentiaire inrichting) te Breda. Op 26.05.1998 legde zij een verklaring/aangifte af waarvan een PV (proces verbaal) is opgenomen. Aanvankelijk was het plan een transcript te maken van het gehele gesprek, zoals dat is na te luisteren op Youtube luister. Maar bij gebrek aan achtergrondinformatie kan dat tot verwarring en twijfel leiden. Daarom is er voor gekozen om fragmenten uit het verhaal te plaatsen in een meer volledige tijdslijn.het interview


de rolodex


de inventarisatieElke seconde? Tien (10) jaar zullen ze bedoelen !!!


Tijdlijn
1988IRT
 
 
In 1988 maakte de CID (Centrale Recherche Informatiedienst) voor het eerst een inventarisatie van de georganiseerde misdaad in Nederland. In opdracht van minister Frits Korthals Altes wordt het IRT (Interregionaal rechercheteam Noord-Holland/Utrecht) opgericht 1. Dit samenwerkingsverband van politiekorpsen was de eerste special taskforce voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Nederland. De DG Organisatie en Rechtspleging was Joris Demmink. Het is de periode van 'die Lange' Klaas Bruinsma met zijn vriendin Mabel 2. Ook zijn body-guard Geurt Roos staat in de Rolodex 3 als iemand die regelmatig bij Alex van Maasdam langskwam.

 
 
De veertienjarige getuige/slachtoffer Bart X. loopt van huis weg en wordt op Amsterdam CS meegenomen naar het jongensbordeel van Alex van Maasdam 4 (NB: uitgebreide transcriptie hoorzitting niet gepubliceerd door HHC, doch wel beschikbaar). Bij de CID had kindermisbruik (in 1998, 10 jaar later!) geen prioriteit, aldus rechercheur De Koter 5. De drugshandel (NB: niet zozeer de bestrijding daarvan) wel.

««AMBER
««ALERT
1989 
26
apri
Marc Dutroux wordt veroordeeld voor de verkrachting van vijf meisjes in 1985 en 1986.

1991 
 
 
De 16-17 jarige Bart X. vlucht weg uit het Amsterdamse bordeel en kwam terecht bij een pleegezin in Posterhold (L) maar werd daar terug gehaald onder bedreiging door de voor pedofilie veroordeelde Amsterdamse GGD medewerker Raphaël Beth.

««AMBER
««ALERT
1992 
8
apri
De Belgische minister van Justitie laat Marc Dutroux, die pas drie jaar vastzit wegens de verkrachting van vijf meisjes in 1985 en 1986, vervroegd vrij 6.

 
okto
Operatie Delta wordt gestart door het politiekorps Kennemerland (Haarlem). Onder verantwoordelijkheid van de minister van Justitie kwamen er tienduizenden kilo's softdrugs uit Zuid-Amerika op de Nederlandse markt. De winst hiervan vloeide naar... o.a. de organisatie van Etienne Urka. In Istanbul (TR) wordt door Nederland een telefoontapinstallatie geplaatst 7.

1993HIK
24
juni
Het HIK (Handel in Kinderen) onderzoek Rotterdam loopt. De twaalf (12 !) jarige Manuel Schadwald verdween bij zijn ouders in Berlijn. 8

««AMBER
««ALERT
7
dece
Het rechercheteam IRT (dat georganiseerde misdaad moet bestrijden) wordt opgeheven. Er wordt geen alternatief gestart.

1994 
27
mei
De ministers van justitie Ernst Hirsch Ballin en binnenlandse zaken Ed van Thijn moeten aftreden over de IRT-affaire. Ze zijn nimmer strafrechtelijk vervolgd voor hun verantwoordelijkheid/nalatigheid, maar werden wèl gepromoveerd.

20
sept
HIK-journaal: 11 Tap B loopt als een trein. Hekelingenstraat niet. Observant herkende een van de jongens die bij Lothar Glandorf was. "We laten Manuel vooralsnog gewoon..."   †  

1995DUTROUX
24
juni
De 8-jarige meisjes Julie Lejeune   †   en Mélissa Russo   †   worden ontvoerd in Luik.

««AMBER
««ALERT
22
augu
De 17-jarige An Marchal   †   en de 19-jarige Eefje Lambrecks   †   worden in Oostende gekidnapt.

««AMBER
««ALERT
24
dece
Ondertussen gaat de "bestrijding" van de (IRT) drugshandel "fantastisch". De Turkse klokkenluider Hüseyin Baybaşin, die in Engeland woont en zegt dat de overheid (nog steeds) betrokken is in de drugshandel, wordt door de Nederlandse justitie uit de weg geruimd 12.

 
1996 
28
mei
De 12-jarige Sabine Dardenne wordt in het Waalse Kain ontvoerd.

««AMBER
««ALERT
9
augu
De 14-jarige Laetitia Delhez wordt in Bertrix ontvoerd.

««AMBER
««ALERT
DE ROLODEX AFFAIRE
LEGENDA:
• verdachten
• media verklaringen
• getuigen
  DISCLAIMER:
Bovenstaande organogram is een interpretatie van de auteur aan de hand van verklaringen ter zitting gedaan. Er is geen gelegenheid geboden om middels vraagstelling een en ander te verifiëren. Er is geen zekerheid over de juistheid hiervan.

1997ROLODEX
 
febr
« START » strafrechtelijk onderzoek naar misbruik van jongens beneden de 16 jaar, dat zou plaatsvinden vanuit een (homo-)bordeel annex escortbureau in Amsterdam. Het onderzoek richtte zich op twee hoofdverdachten, de bordeelhouder A (Van Maasdam, red.) en één van diens ronselaars B ("Duitse Willy" Schmitz, red.). Het onderzoek werd om "recherche-tactische redenen" stopgezet 13. De (reeds) bekende kinderslachtoffers werden aan hun lot en de misbruikende pedofielen overgelaten. Er is geen enkele hulp geboden aan de kinderen. Het belang van de (eigen?) drugshandel was groter.

««AMBER
««ALERT
1998 
 
febr
Uit het interview met Myra: Moeder M ("Angelique") duikt drie weken onder bij een man die ze ontmoet had in de kroeg, omdat haar ex haar wat had aangedaan. En dat was de grootste fout van haar leven. Verdachte C (Nico Langenveld) werd steeds gewelddadiger (en was altijd gewapend). Er kwamen ook steeds CID-agenten over de vloer, waaronder Walter Stevens en Rien Blokker. Deze laatste was een neefje van Willy Schmitz, die bekend is als de leverancier en mede-oprichter van "Huize Alex" aan de Insulindeweg, dat kinderen van zeer jonge leeftijd verhuurde.

NB: klik op de pijl voor de rest van het interview...

«INTERVIEW
26
mei
(PV-M-1) Proces-verbaal d.d. 26.05.1998 van verhoor van de moeder M ("Angelique") van de door verdachte C van verkrachting van de 14-jarige dochter van zijn partner. René Ficq wordt gebeld door Hans Vrakking.

Heropening van het in 1997 gestarte en gestopte onderzoek. De reden was dat verdachte C uitvoerig begon te verklaren over de activiteiten vanuit dit homobordeel, hoewel dit (volgens het OM) geen samenhang leek te hebben met zijn eigen zaak 18.

««AMBER
««ALERT
5
juni
(PV-M-2) Proces-verbaal van verhoor van de moeder d.d. 05.06.1998
17
juli
(PV-C-1) Verdachte C legt een verklaring af in de PI Lelystad, waarbij hij de namen van twee toenmalige hoofdofficieren van justitie noemde, die hij in de rolodex van bordeelhouder A met daarin diens klantenbestand. Hij verklaarde dat beide officieren van justitie diensten afnamen van het bordeel van "A", waarbij ook sprake zou zijn van jongens beneden de 16 jaar. Ook verklaarde "C" over zijn contacten met enkele politieambtenaren van het korps Amsterdam-Amstelland 19.

23
juli
(PV-M-3) Proces-verbaal van het verhoor in de PI Breda van de moeder.
12
augu
(PV-C-2) Proces-verbaal inzake de uitgetypte getuigenverklaring "C" in de PI Lelystad.
25
augu
Naar aanleiding van deze verklaringen is onder verantwoordelijkheid van de Amsterdamse hoofdofficier van justitie (Hans Vrakking) op 25 augustus 1998 een multidisciplinair team geformeerd, bestaande uit personeelsleden van de Rijksrecherche (Jaap Hoek), het Bureau Interne Onderzoeken (Emile Broersma?) en het bureau Sociale Jeugd en Zedenpolitie (SJZP) Amsterdam (Leen de Koter).
«««««««««
START
GEHEIM
ONDERZOEK
«««««««««
 
 
11
sept
(PV-C-3) Proces-verbaal van het verhoor van getuige "C" in de PI Lelystad.
 
4
nove
(PV-A-1) Proces-verbaal van verhoor van "A" d.d. 4-11-1998
(PV-B-1) Proces-verbaal van verhoor van "B" d.d. 4-11-1998
 
9
nove
(PV-A-2) Proces-verbaal van verhoor van "A" d.d. 9-11-1998
(PV-B-2) Proces-verbaal van verhoor van "B" d.d. 9-11-1998
(PV-C-4) Proces-verbaal van verhoor van "C" d.d. 9-11-1998
(PV-G5-1) Proces-verbaal van verhoor van Getuige "G5" d.d. 9-11-1998
 
12
nove
(PV-G1-1) Proces-verbaal van verhoor van "G1" d.d. 12-11-1998
 
19
nove
(PV-G2-1) Proces-verbaal van verhoor van "G2" d.d. 19-11-1998
 
24
nove
(PV-G3-1) Proces-verbaal van verhoor van "G3" d.d. 24-11-1998
 
25
nove
(PV-J4-1) Proces-verbaal van verhoor van Justitieel medewerker "J4" (vermoedelijk Hans Holthuis of Joris Demmink) d.d. 25-11-1998

De naam van de toenmalige DG-IAV (directeur-generaal Vreemdelingenzaken, dus Joris Demmink, red.) duikt op in het onderzoek, aldus blijkt uit de schaduwboekhouding 20 van René Ficq.
 
2
dece
"Kijk, hier op 2 december 1998, schrijf ik: ik word gebeld door Vrakking, omdat hij is gebeld door secretaris-generaal Borghouts. Deze was aangesproken door Demmink. Hij had vernomen dat hij voorwerp van onderzoek zou zijn in Amsterdam, alsmede een HOvJ van Justitie. Demmink had het weer vernomen van een andere hoofdofficier."

 
17
dece
Observatierapport van de Koninklijke Marechaussee dd. 17 december 1998, betreffende de zaak Rolodex.
 
18
dece
(PV-G4-1) Proces-verbaal van verhoor van "G4" d.d. 18-12-1998.
 
22
dece
Rolodex analyse rapporten van de Rijksrecherche Unit Amsterdam. Totaaloverzicht informatie (samenvattingen van diverse pv's), mbt [gestelde] betrokkenheid justitiemedewerkers "J1", "J2", "J3" en "J4" bij kinderprostitutie. Delen uit verklaringen m.b.t. Rolodex/klantenbestand.

NOTA BENE: De opgedoken J1, J2 en J3 zijn tot dan toe nimmer als verdachte verhoord en er bestaan (tot dan toe) geen processen-verbaal. Alleen J4 is verhoord.

 
 
dece
Moeder M wordt na 10 maanden vrijgelaten tijdens een rechtszaak en naar een blijf-van-mijn-lijf-huis in Leeuwarden gebracht.

 
1999 
12
janu
Observatierapport van de Koninklijke Marechaussee dd. 12 januari 1999, betreffende de zaak Rolodex.
 
27
janu
Brief van de directeur van de Rijksrecherche aan het College van procureurs-generaal (René Ficq) dd. 27 januari 1999 inzake de aanpak rijksrecherche-onderzoeken met betrekking tot hoofdofficieren van justitie.

 
2
febr
Rapport van de Rijksrecherche Amsterdam d.d. 2 februari 1999 aan de hoofdofficier van justitie te Amsterdam (Hans Vrakking) en het College van procureurs-generaal (René Ficq) met als onderwerp:
• 'Onderzoek naar aanleiding van beschuldigingen van vermeende gepleegde strafbare feiten door "J1".'

• 'Onderzoek naar aanleiding van beschuldigingen van vermeende gepleegde strafbare feiten door "J2".'

 
26
febr
Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 26 februari 1999 werd "A" (Karel van Maasdam) veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 26 februari 1999 werd "B" ("Duitse Willie" Schmitz) veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk.

.
VONNIS
18
maar
Brief van de hoofdofficier van justitie te Amsterdam (Hans Vrakking) aan het College van procureurs-generaal (René Ficq) d.d. 18 maart 1999 inhoudende de toezending van het proces-verbaal van de rijksrecherche alsmede ambtsberichten van de zaaksofficieren van justitie.

Ambtsbericht van de zaaksofficieren van justitie (Fred Teeven) aan de hoofdiofficier van Justitie te Amsterdam (Hans Vrakking) d.d. 18 maart 1999 betreffende:
• rijksrecherche onderzoek 980196-A
• rijksrecherche onderzoek 980196-B

 
24
maar
Oplegnotitie van de secretaris College ten behoeve van de Collegevergadering van 24 maart 1999, agendapunt 3: lopend onderzoek.

Vastgestelde notulen van de vergadering van het College van procureurs-generaal gehouden op 24 maart 1999 -zeer vertrouwelijk-.

 
31
maar
(PV-J2-1) Proces-verbaal van de Rijksrecherche Amsterdam van het verhoor op 31 maart 1999 van "J2".

 
1
apri
(PV-J1-1) Proces-verbaal van de Rijksrecherche Amsterdam van het verhoor op 1 april 1999 van "J1".

 
7
apri
(PV-J1-2) Proces-verbaal van de Rijksrecherche Amsterdam van het verhoor op 7 april 1999 van "J1".

 
30
apri
De vijftienjarige Marianne Vaatstra wordt door een (of meerdere) zedendeliquent(en) misbruikt en vermoord 21. Er zijn theorieën dat de overheid ook dit in de doofpot heeft gestopt 22. In ieder geval staat vast dat het OM ook in deze zaak vele steken (al dan niet opzettelijk/nalatig) heeft laten vallen.

««AMBER
««ALERT
26
mei
Vastgestelde notulen van de vergadering van het College van procureurs-generaal gehouden op 26 mei 1999 -zeer vertrouwelijk-.

 
7
juni
Brief van het College van procureurs-generaai d.d. 7 juni 1999 waarin wordt bericht dat betrokkene op grond van het onderzoek niet als verdachte ex art. 27 wordt beschouwd en dat voor het College de zaak daarmee is afgedaan:
• aan "J1"
• aan "J2"

 
10
juni
Rapport van de Rijksrecherche Amsterdam d.d. 10 juni 1999 aan de hoofdofficier van justitie te Amsterdam (Hans Vrakking) en het College van procureurs generaal betreffende "J4" inzake onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar.
 
9
juli
Brief van 9 juli 1999 van "J2" aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal met als onderwerp onderzoek Rijksrecherche.

 
25
juli
Brief van 14 juli 1999 van het College van procureurs-generaal aan "J2" inhoudende een tussenbericht naar aanleiding van diens brief van 9 juli 1999.

 
5
augu
Brief d.d. 5 augustus 1999 van het College van procureurs-generaal aan "J2" met als onderwerp "onderzoek rijksrecherche".

 
11
augu
Brief van "J2" aan de voorzitter van het College van procureurs-generaal d.d. 11 augustus 1999 met het verzoek te reageren op eerder door hem gestelde vragen.

 
25
augu
Rapport van de Rijksrecherche Amsterdam d.d. 25 augustus 1999 aan de hoofdofficier van justitie te Amsterdam (Hans Vrakking) en het College van procureurs generaal betreffende "J3" inzake onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen beneden de leeftijd van 16 jaar.
 
14
sept
Brief van de fungerend hoofdofficier van justitie te Amsterdam (Hans Vrakking) aan de teamleider Rijksrecherche (Emile Broersma) d.d. 14 september 1999 inzake "J3".

 
20
sept
Notitie d.d. 20 september 1999 over de hiervoor bedoelde brief.

 
21
sept
Vertrouwelijk deel van de besluitenljst van de vergadering van het College van procureurs-generaal gehouden op 21 september 1999 en de daarbij behorende oplegnotitie van de secretaris van het College.

 
23
sept
Brief van de voorzitter van het College van procureurs-generaal (René Ficq) aan de hoofdofficier van justitie te Amsterdam (Hans Vrakking) d.d. 23 september 1999 met als onderwerp RR 98/0196 (J 1 t/m 4), en toezending kopie van deze brief aan de directeur van de Rijksrecherche.

«««««««««
EINDE
GEHEIM
ONDERZOEK
«««««««««
  NOTA BENE 1:
De overige verdachten/daders zijn niet nader onderzocht, laat staan vervolgd. Het dossier werd gesloten en geheim gehouden. Het ging niet, zoals Koen Voskuil (Algemeen Dagblad) op TV verklaarde door de schredder.

NOTA BENE 2:
De kinderslachtoffers zijn (aantoonbaar) tenminste sinds februari 1997 (2 jaar lang) aan hun lot en de misbruikende pedofielen overgelaten. Er is in de tussentijd geen enkele hulp geboden aan de misbruikte kinderen.

NOTA BENE 3:
De kinderslachtoffers zijn (vermoedelijk) tenminste sinds 1988 (11 jaar lang) aan hun lot en de misbruikende pedofielen overgelaten. Er is in de tussentijd geen enkele hulp geboden aan de misbruikte kinderen.

NOTA BENE 4:
De kinderslachtoffers worden (vermoedelijk) na sluiting van het dossier nog steeds aan hun lot en de misbruikende pedofielen overgelaten. Er wordt nog steeds geen enkele hulp geboden aan de misbruikte kinderen.Het ministerie van justitie spreekt van drie "verschillende" onderzoeken en creëert daarmee (mogelijk opzettelijk) verwarring. Met "het" Rolodex wordt het 3e onderzoek bedoeld:• 1) Het hoofdonderzoek naar het bordeel heeft geleid tot de vervolging en veroordeling van "A" en "B". Bij vonnis van de rechtbank Amsterdam van 26 februari 1999 werden zij tot respectievelijk drie jaar gevangenisstraf en vijftien maanden gevangenisstraf waarvan zes maanden voorwaardelijk, veroordeeld.

• 2) Het integriteitsonderzoek naar corruptie bij de regiopolitie Amsterdam-Amstelland is onderzocht door het Bureau Interne Onderzoeken van de Politie Amsterdam-Amstelland en is destijds intern door de politie afgehandeld.

• 3) Het doofpotonderzoek naar justitieambtenaren is onderzocht door de Rijksrecherche en is destijds intern door het College van procureurs-generaal afgehandeld.
  • Verdachte mr. Jan Wolter Wabeke werd rechter bij het Haagse Gerechtshof en zit daar nog steeds.
  • Verdachte mr. Henk Wooldrik werd rechter bij het Amsterdamse Gerechtshof.
  • Verdachte mr. Hans Holthuis werd hoofdgriffier van het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag.
  • Verdachte mr. Joris Demmink werd secretaris-generaal op het Ministerie van Justitie en is in 2012 met pensioen gegaan.


Maar er is meer... Het houdt niet op, niet vanzelf!
2001ZANDVOORT
 
 
20 CD-roms met kenmerk T3620/96. In het proces-verbaal van 07.01.2002 #110140, TU.45.98.100301/01 wordt door commissaris Swolfs van de Belgische Federale Politie vastgesteld dat deze kinderporno bevatten.
2002TSJECHIE
 
 
Pinokkio bar Praag
Met beschuldigingen tegen Joris Demmink en ambassadeur Heinemann.
2003EINDHOVEN
 
 
Anne Frank Plantsoen Eindhoven
Met een veroordeling van Fons Spooren en beschuldigingen tegen Joris Demmink.
2004TONINO
 
 
De homofiele officier van justitie met "bijvangst" 23, 24
2008BRAZILIE
 
 
De Consul-Generaal in Rio die aan de pedo's Jerry K. en Johan T., de eigenaren van het pornobedrijf Dutch Adult Entertainment uit Julianadorp, van de Nederlandse ambassade een noodpaspoort 25 kregen en werden weggesluisd (zie ook: operatie fluister, en kinderporno in doofpot).

2010HOFNARRETJE
 
 
Robert M., met een bekentenis van 83 gevallen van misbruik. 26
2011TURKIJE
17
juni
De dochter van uw HHC-redacteur wordt in Ankara ontvoerd door een zeer hoge top-ambtenaar en nu al drie jaar lang gegijzeld gehouden en mishandeld. Er is al drie jaar geen enkel teken van leven meer vernomen. Misschien is ze inmiddels al vermoord   ?  , zoals ook die top-ambtenaar inmiddels is "gezelfmoord"   †  .

««AMBER
««ALERT
2012BRAZILIE
23
nove
De honorair consul Vitório Nyenhuis 27 wordt verdacht van pedofilie.

2013DIVERSE
18
juni
Antwerpse Zedenzaak De Blokkendoos, een concentratieschooltje in de volkswijk Kiel 28.

Cuykse Zedenzaak Frank R.: 300 meisjes tussen de 10 en 17 jaar, 26.000 filmpjes en 144.000 foto's 29.

 
nov
Moeder M ("Angelique") vertelt verder: 'Mijn kleinzoon heeft 10 jaar en 8 maanden bij mij gewoond. En die werd "heel toevallig" in november 2013 uit huis gehaald. En dat jochie is nu al zes keer overgeplaatst.' (Ze zegt vijf, maar na het interview nog een keer.) De reden zou zijn "dat ze een delict heeft verzwegen", maar moeder C gelooft dat dit gedaan is om haar het zwijgen op te leggen. In 2007 is de eerste rapportage over de kleinzoon door mevr. Vlaar, raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming opgesteld. En nu, met de heropening van het onderzoek in november 2013, werd via "een anonieme informant van justitie" gemeld dat er sprake zou zijn van een antecedent en werd haar kleinzoon weggehaald.

23
dece
Op 23 december 2013 geeft de overheid de verklaring met kenmerk PaG/BJZ/45022 uit. Het staat boordevol met opzettelijk onjuistheden (lees: leugens), waaronder:
  • "Het Rolodex-onderzoek ziet uitsluitend toe op het deelonderzoek naar de justitieambtenaren." Onjuist: het onderzoek is gestart in februari 1997 en herstart in mei 1998. De betreffende J1 t/m J4 kwamen pas in augustus 1998 in beeld. Toen liep het onderzoek al.
  • "De Rolodex is nooit aangetroffen." In diverse processen-verbaal wordt de blauw/groene agenda expliciet genoemd, alsmede verklaringen m.b.t. "Rolodex/klantenbestand/kaartenbak/kaartjes".
  • "Zoals ook al eerder gemeld in antwoorden op Kamervragen van 15 juni 2007 is de oud-SG van het ministerie van Veiligheid en Justitie op geen enkele wijze in het Roiodex-onderzoek naar voren gekomen" De bedoelde oud-SG Joris Demmink was destijds DG-IAV. En die persoon (dat is dezelfde) kwam er wel in voor. Niet alleen dat, er is een proces-verbaal opgemaakt van zijn verhoor (meerdere verhoren indien J4). Mogelijk zijn er ook foto's tijdens observatie genomen (namelijk van J3).
  • "Noch is er informatie aangetroffen waaruit blijkt dat hij enige bemoeienis heeft gehad met het onderzoek" Er is verklaard dat hij direct contact heeft opgenomen met het hoofd van het onderzoek.
««LEUGENS

en

Valsheid in geschrifte

en

Verduisteren
van bewijs.
2014HEROPENING
4
maar
De verhoren met betrekking tot de documentaire Dutch Injustice door stichting de Roestige Spijker gaan van start. Het is de derde "heropening" van het (straf)onderzoek.

14
maar
Getuige/onderzoeker en oud Panorama journalist Fred de Brouwer 30 komt om het leven bij een aanrijding   †  .

 
juli
Hoger beroep in de UHP zaak van de 11-jarige kleinzoon van moeder M.
Lijst van acteurs in dit drama
De slachtoffers
De onderzoekers
De getuigen
De veroordeelde daders
De nooit in staat van beschuldiging gestelde (vermeende) verdachten
De (vermeende) medeplichtigen (by proxy)


Analyse
Vastgesteld kan worden dat misbruik van kinderen (los van alle andere historische zedenzaken, waaronder die binnen de R.K. Kerk) met betrekking tot de Rolodex-affaire sinds 1988 bekend kan en moet zijn bij de CID. Reeds in die tijd had de speciaal opgerichte IRT-task-force Klaas Bruinsma (en dus ook zijn contacten met Van Maasdam) in beeld. Sindsdien speelt ook de getuigenis van Bart X., waaraan Joris Demmink (mogelijk) te koppelen is.

We zijn nu 26 jaar verder. Vastgesteld kan worden dat het onderzoek verre van grondig is geweest. Volgens de verklaringen van de betrokken rechercheurs zou dit komen doordat dit onderzoek van bovenaf gesaboteerd is en dat bewijs verdonkermaant is. Een en ander in samenspanning als een criminele organisatie. Daarmee staat vast dat er strafbaar is gehandeld op het hoogste niveau van het ministerie. Desondanks is er geen vervolging ingesteld.

Dus ook als het kindermisbruik niet bewezen kan worden, dan nog had een veroordeling voor strafbare feiten en ambtsdelicten in de rede gelegen. Het is allemaal niet gebeurd. Uit de diverse verklaringen en bewijsstukken kunnen echter wel enkele opvallende zaken worden opgemaakt.
author: Ton   |   published: 10.06.2014   |   updated: 10.06.2014   |   comments: allowed

17.06.2014
Baybaşin
Rolzitting AG Baybaşin
Hoge Raad Den Haag
 
17.06.2014 10:00u
Micha Kat/JD-tv
Graffiti/Nout Wellink
Gerechtshof Den Haag
 
23.06.2014 09:30u
Micha Kat
zaak Bart Mos
Gerechtshof Amsterdam
 
05.08.2014 13:00u
Baybaşin
Civiele zaak
Rechtbank Den Bosch
 
03.11.2014
Algemeen Dagblad
Demmink € 100.000
Rechtbank Rotterdam
 

-----------------------------
zie ook:
Demmink Procedures
updated: 03.03.2014